كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » آموزش باز و بستن و تعمیر استارت پراید + تصاویر
آموزش باز و بستن و تعمیر استارت پراید + تصاویر

آموزش باز و بستن و تعمیر استارت پراید + تصاویر

آموزش باز و بستن و تعمیر استارت پراید

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودروی پراید ، این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن، بستن و تعمیر استارت پراید با هم همراه می شویم تا با نحوه پیاده و سوار کردن و همچنین عیب یابی و رفع عیب سیستم استارت خودروی پراید آشنا شویم.

سیم استارت

http://www.stephelp.ir/wp-content/uploads/2016/05/IMG-494-1.jpg

بازدید استارتر

قبل از انجام این بازدید، غلظت الکترولیت باطری را اندازه گیری کرده و دقت کنید که باطری شارژ کامل و یا تقریباً کامل باشد.

الف – هنگام استارت زدن، اتوماتیک استارتر کار نمی کند. در حالیکه سوئیچ را روی موقعیت STA قرار داده اید میزان ولتاژ بین ترمینال S و بدنه را اندازه بگیرید. اگر ولتاژ ۸ ولت و یا بیشتر باشد استارتر بطور دقیق کار نمی کند و اگر کمتر از ۸ ولت باشد سیم ها کار خود را بخوبی انجام نمی دهند.

 بازدید استارت پراید

احتیاط

در صورت گرم بودن اتوماتیک استارتر، این امکان وجود دارد که حتی با ولتاژ ۸ و یا بیشتر از ۸ ولت، اتوماتیک استارتر کار خود را بخوبی انجام ندهد.

ب – استارتر موتور را نمی چرخاند و یا کند می چرخاند : امکان دارد که عیب و نقص ناشی از استارتر و یا سیم ها باشد. بهمین دلیل تست «الف » را تکرار کنید. اگر باز هم ولتاژ معادل ۸ ولت و یا بیشتر باشد و یا هنگام کار استارتر چراغها کم نور می شوند، استارتر را باز کرده و با دقت بیشتری آن را آزمایش کنید.

توجه

غلظت روغن موتور تأثیر زیادی بر روی سرعت موتور دارد.

ترتیب پیاده و سوار کردن استارتر

استارتر را به روش زیر پیاده کنید:

۱ – کابل منفی باطری را قطع کنید.

۲ – سیم را از استارتر جدا نمائید.

۳ – پایه را باز کنید.۲ پیچ با بکس ۱۴

۴ – استارتر را باز کنید.

میزان سفتی پیچهای ۱ و ۴.۷۲ ~ ۳.۲ کیلوگرم متر جهت سوار نمودن استارتر از روش عکس پیاده کردن استفاده نمائید.

http://www.stephelp.ir/wp-content/uploads/2016/05/IMG-494-3.jpg

ترتیب باز و بسته کردن استارتر

استارتر را به ترتیب عددی که در شکل آمده است بازکرده و برای بستن آن از روش عکس بازکردن استفاده نمائید.

http://www.stephelp.ir/wp-content/uploads/2016/05/IMG-494-4.jpg

۱- اتوماتیک استارت
۲ – پیچ
۳ – درپوش عقب
۴ – مجموعه نگهدارنده ذغال
۵ – دو شاخه
۶ – کله قندی استارتر ( درپوش جلو )
۷ – دنده استارتر
۸ – آرمیچر
۹ – صفحه تنظیم
۱۰ – بالشتک

بازدید

سیم پیچ آرمیچر

۱ – اتصال بدنه بودن سیم آرمیچر : با استفاده از اهم متر عایق بودن کلکتور و بدنه آرمیچر را امتحان کرده و در صورت وجود اتصال، آرمیچر را تعویض نمائید.

سیم پیچ آرمیچر پراید
۲ – دو پهن بودن کلکتور : آرمیچر را روی پایه قرار داده و با استفاده از ساعت اندازه گیری میزان دو پهن بودن کلکتور را اندازه بگیرید. اگر مقدار آن ۰.۰۵ میلیمتر و یا بیشتر باشد، با یک سوهان آن را تعمیر کرده یا تعویض نمائید.

 سیم پیچ آرمیچر پراید

توجه

قبل از انجام این آزمایشها، توجه داشته باشید که بلبرینگ ها لقی نداشته باشند.

۳- قطر خارجی کلکتور : در صورتیکه قطر خارجی کلکتور مطابق با استاندارد نمی باشد، آرمیچر را عوض کنید.

قطر استاندارد:  ۳۲ میلی متر
حد استاندار سائیدگی:  ۳۱.۴ میلی متر

سیم پیچ آرمیچر پراید

۴- زیری سطح کلکتور : اگر سطح کلکتور کثیف است با تکه ای پارچه آن را تمیز کرده و یا در صورت زیر بودن آن، به کمک یک سوهان و یا کاغذ سمباده آن را تراش دهید.

سیم پیچ آرمیچر پراید
۵ – خانه های کلکتور : اگر عمق شیار خانه های کلکتور معادل ۰.۲ میلی متر و یا کمتر باشد، آنها را تراش دهید تا میزان آن بحد ۰.۸ ~ ۰.۵ میلی متر برسد.

سیم پیچ آرمیچر پراید

بالشتک

۱ – آسیب دیدگی سیمها : با استفاده از یک اهم متر ارتباط بین بالشتک و ذغالها را آزمایش کرده و در صورت قطع بودن پوسته را تعویض نمائید.

بالشتک استارتر پراید
۲ – اتصال بدنه بودن بالشتک : با استفاده از یک اهم متر عایق بودن بین بالشتک و پوسته را آزمایش کرده و در صورت اتصال پوسته را تعمیر و یا تعویض نمائید.

۳ – نصب بالشتک : در صورت شل بودن بالشتک پوسته را تعویض کنید.

بالشتک استارتر پراید

ذغال و نگهدارنده ذغال

۱ – ذغال : در صورت سائیده شدن ذغالها، آنها را تعویض کنید.

میزان استاندارد ذغال:  ۱۷ میلی متر
حد سائیدگی:  ۱۱.۵ میلی متر

ذغال و نگهدارنده ذغال استارتر پراید
۲ – فنر ذغال : با استفاده از نیروسنج، نیروی فنر ذغال را اندازه گرفته و در صورت عدم مطابقت آن با استاندارد فنر ذغال را عوض کنید.

 ذغال و نگهدارنده ذغال استارتر پراید

توجه

نیرو را زمانی اندازه بگیرید که فنر ذغال از ذغال جدا شده باشد.

حد استاندارد نیرو:  ۱.۵۹ ~ ۰.۹ کیلوگرم

۳- نگهدارنده ذغال : با استفاده از یک اهم متر عایق بودن بین صفحه و ذغالهای مثبت را آزمایش کرده و در صورت وجود اتصال نگهدارنده را تعمیر و یا تعویض نمائید. در ضمن دقت کنید که ذغال براحتی وارد نگهدارنده ذغال شود.

ذغال و نگهدارنده ذغال استارتر پراید

دنده و کله قندی استارتر

۱ – دنده استارتر : دنده استارتر را از نظر وجود هرگونه سائیدگی و یا آسیب دیگر بازدید کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. در صورتیکه دنده استارتر آسیب زیادی دیده است، دنده فلایویل را نیز حتماً بازدید کنید.

۲ – بوش : بوش را از نظر وجود سائیدگی و یا هر آسیب دیگر بازدید و در صورت لزوم تعویض نمائید.

۳ – اتوماتیک استارتر : با استفاده از یک اهم متر، اتصال ترمینالهای M و S و بدنه را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.

 دنده و کله قندی استارتر پراید
دنده و کله قندی استارتر پراید

آزمایش طرز کار اتوماتیک استارتر

http://ttupload.ir/uploads/5d5514-08-17-DSC03779-2.jpg

سیم ترمینال M را قطع کرده و آزمایشهای زیر را انجام دهید :

الف – آزمایش حرکت دنده استارتر : مطابق شکل زیر باطری را به اتوماتیک استارتر وصل کنید چنانچه دنده استارتر بیرون بزند، اتوماتیک استارتر در حالت عادی خود قرار دارد.

 آزمایش طرز کار اتوماتیک استارتر پراید

توجه

دقت کنید که در این حالت بیش از ده ثانیه برق به اتوماتیک استارتر وصل نباشد.

ب- آزمایش درگیری دنده استارتر : بعد از اتمام آزمایش الف سیم را از ترمینال M قطع کنید ( دنده سمت چپ نیز باید بیرون زده باشد ) اگر دنده استارتر برنگردد واضح است که درگیری دنده کار خود را بخوبی انجام می دهد.

تنظیم فاصله دنده استارتر

۱ – سیم را از ترمینال M قطع کنید.

۲ – وقتی باطری بین ترمینال S و بدنه استارتر وصل است دنده استارتر بیرون زده و متوقف می شود. اکنون میزان فاصله بین دنده استارتر و متوقف کننده را اندازه بگیرید.

در این حالت استارتر را بیش از ۱۰ ثانیه به باطری وصل نکنید.

حد استاندارد فاصله دنده:  ۲.۰ ~ ۰.۵ میلی متر

تنظیم فاصله دنده استارتر پراید

۳ – در صورت عدم تطابق فاصله دنده استارتر با میزان استاندارد آن، همراه با افزایش و یا کاهش تعداد واشرها بین اتوماتیک استارتر و کله قندی استارتر، تنظیمات لازم را انجام دهید. اگر تعداد واشرها را اضافه کنید، فاصله کوچکتر می شود.

تنظیم فاصله دنده استارتر پراید

آزمایش استارتر بدون بار

۱ – بعداز تنظیم فاصله دنده، با استفاده از ولتمتر و آمپرمتر، تست مدار را انجام دهید.

توجه

برای استارتر از کابل و یا رابط های محکم استفاده کرده و هر یک از ترمینالها را کاملاً محکم کنید.

۲ – سوئیچ K را بسته و استارتر را روشن کنید تا دور موتور به حد استاندارد آن برسد. اگر آمپرمتر و یا ولتمتر دارای مشخصات جدول زیر باشد، واضح است که استارتر در حالت عادی خود قرارد دارد.

آزمایش استارتر بدون بار

۳ – در صورت مشاهده هر گونه حالت غیر عادی، مراحل بازدید را انجام داده و استارتر را آزمایش نمائید.

منبع :

  • مدیریت فنی و مهندسی سایپا
امتیاز 3.00 ( 4 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است