بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
خانه » قیمت » قیمت انواع رینگ اسپرت پژو پارس ،۴۰۵ ،۲۰۶ و رانا +عکس ومشخصات
قیمت انواع رینگ اسپرت پژو پارس ،۴۰۵ ،۲۰۶ و رانا +عکس ومشخصات

قیمت انواع رینگ اسپرت پژو پارس ،۴۰۵ ،۲۰۶ و رانا +عکس ومشخصات

قیمت انواع رینگ اسپرت پژو پارس ،۴۰۵ ،۲۰۶ و رانا +عکس ومشخصات

 رینگ ۴۳۳ سایز ۱۴ مناسب جهت رینگ پژو ۴۰۵،رینگ پژو ۲۰۶،رینگ پژو ۲۰۷،رینگ پژو پارس،رینگ رانا می باشد.

مشخصات فنی :

قطر رینگ :۱۴ اینچ عرض رینگ : ۶ اینچ تعداد جای پیچ : ۴ عدد فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : ۱۰۸ میلی متر فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : ۲۵ میلی متر
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
قیمت : ۶,٠٠٠,٠٠٠ ریال

رینگ ۴۲۲سایز ۱۵ مناسب جهت رینگ پژو ۴۰۵ ، رینگ پژو پارس ، رینگ پژو ۲۰۶ ، رینگ پژو ۲۰۷ ، رینگ سمند ، رینگ زانتیا ، رینگ رانا ، رینگ مگان ، رینگ L90 می باشد

مشخصات فنی :

قطر رینگ:۱۵ اینچ عرض رینگ : ۶٫۵اینچ تعداد جای پیچ : ۸ عدد فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : ۱۰۰ و ۱۰۸ میلی متر فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : ۲۰ میلی متر لاستیک مناسب رینگ ۴۲۲ پژو ۴۰۵ ، پژو پارس ، سمند ، زانتیا ، مگان ، L90 ، رانا : ۲۰۵/۶۰/۱۵ —- ۱۸۵/۶۵/۱۵ لاستیک مناسب رینگ ۴۲۲ پژو ۲۰۶ ، پژو ۲۰۷ : ۲۰۵/۵۰/۱۵ —- ۱۹۵/۵۵/۱۵

ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
قیمت : ۶,٨٠٠,٠٠٠ ریال

رینگ ۱۱۴۰ سایز ۱۵ مناسب جهت رینگ پژو ۴۰۵ ، رینگ پژو پارس ، رینگ پژو ۲۰۶ ، رینگ پژو ۲۰۷ ، رینگ سمند ، رینگ زانتیا ، رینگ رانا ، رینگ مگان ، رینگ L90 می باشد

مشخصات فنی:

قطر رینگ :۱۵اینچ عرض رینگ : ۷ اینچ تعداد جای پیچ : ۸ عدد فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : ۱۰۰ و ۱۰۸ میلی متر فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : ۱۸ میلی متر لاستیک مناسب رینگ ۱۱۴۰ پژو ۴۰۵ ، پژو پارس ، سمند : ۲۰۵/۶۰/۱۵ —- ۲۰۵/۵۵/۱۶ لاستیک مناسب رینگ ۱۱۴۰ پژو ۲۰۶ ، پژو ۲۰۷ ، رانا : ۲۰۵/۵۰/۱۵ —- ۱۹۵/۵۵/۱۵ لاستیک مناسب رینگ ۱۱۴۰ زانتیا ، L90 ، مگان
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
قیمت : ۶,٨٠٠,٠٠٠ ریال

 رینگ ۱۱۴۰ سایز ۱۵ مناسب جهت رینگ پژو ۴۰۵ ، رینگ پژو پارس ، رینگ پژو ۲۰۶ ، رینگ پژو ۲۰۷ ، رینگ سمند ، رینگ زانتیا ، رینگ رانا ، رینگ مگان ، رینگ L90 می باشد

مشخصات فنی:

قطر رینگ : ۱۵ اینچ عرض رینگ : ۷اینچ تعداد جای پیچ : ۸ عدد فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : ۱۰۰ و ۱۰۸ میلی متر فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : ۱۸ میلی متر لاستیک مناسب رینگ LG22 پژو ۴۰۵ ، پژو پارس ، سمند ، زانتیا ، مگان ، L90 ، رانا : ۲۰۵/۶۰/۱۵ —- ۱۸۵/۶۵/۱۵ لاستیک مناسب رینگ LG22 پژو ۲۰۶ ، پژو ۲۰۷ : ۲۰۵/۵۰/۱۵ —- ۱۹۵/۵۵/۱۵
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
قیمت : ۶,٨٠٠,٠٠٠ ریال

ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت   ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت  ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
       کد :(۱۱۵)۱۵                    کد :(۱۱۶)۱۵                   کد(۱۱۷)۱۵

    قیمت : ۰ ۷۵۰/۰۰              قیمت:۷۵۰/۰۰۰                قیمت:۷۵۰/۰۰۰

ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرتماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت   ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت

        کد(۱۱۸)۱۵                   کد :(۱۱۹)۱۵                   کد(۱۲۰)۱۵

    قیمت:۷۵۰/۰۰۰              قیمت :۷۵۰/۰۰۰              قیمت۷۵۰/۰۰۰

ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت   ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت   ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
       کد(۱۲۱)۱۵                       کد(۱۲۲)۱۵                     کد(۱۲۳)۱۵
   قیمت:۷۵۰/۰۰۰                  قیمت:۷۵۰/۰۰۰                قیمت: ۷۵۰/۰۰۰
ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرتماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت     ماشین اسپرت قیمت رینگ خودرو قیمت انواع رینگ اسپرت رینگ اسپرت سمند رینگ اسپرت پژو پارس رینگ اسپرت 405 رینگ اسپرت 206 پژو پارس اسپرت
       کد(۱۲۴) ۱۵                     کد(۱۲۵)۱۵                       کد(۱۲۶)۱۵
     قیمت:۷۵۰/۰۰۰               قیمت:۷۵۰/۰۰۰                 قیمت:۷۵۰/۰۰۰

 

امتیاز 3.89 ( 27 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است