اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
خانه » فروش ویژه خودرو » قیمت و شرایط فروش خودروهای سانگ یانگ توسط رامک خودرو + جدول
قیمت و شرایط فروش خودروهای سانگ یانگ توسط رامک خودرو + جدول

قیمت و شرایط فروش خودروهای سانگ یانگ توسط رامک خودرو + جدول

قیمت و شرایط فروش خودروهای رامک خودرو ،نمایندگی رامک خودرو ،رامک خودرو تیوولی ،قیمت محصولات رامک خودرو ،قیمت خودرو تیوولی ،نیو کوراندو ،قیمت رکستون ،فروش نیو اکتیون ،فروش نقدی رامک خودرو

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت رامک خودرو (نمایندگی انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران) شامل خانواده‌ی سانگ یانگ در مردادماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷ تیپ الیت
۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش اقساطی ۲ ودیعه‌ای به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان بدون کارمزد – بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۶۶۲٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۱٪ – بازپرداخت ۳۰ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان بدون کارمزد – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴٬۵٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۸۳۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی ۴ ودیعه‌ای به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۶ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۸۶۹٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ – بازپرداخت ۳۲ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۵ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۹۹۴٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ – بازپرداخت ۳۰ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۶٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۴۳۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۷.۵٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۹۸۳٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۸٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۴۷۱٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۸٬۵٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

طرح فروش ویژه بدون نیاز به ضامن به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۲٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۵.۵٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۷۲۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۵ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ – بازپرداخت ۳۲ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۰۴۲٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۵٪ – بازپرداخت ۳۰ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۷٬۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۰٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۷٬۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۹٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷ تیپ اسپرت ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷
۱۰۸٬۸۹۱٬۰۰۰ ۱۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل ۱۲۰روز کاری:

پیش‌پرداخت ۷۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

قیمت و شرایط فروش سانگ یانگ کوراندو

کوراندو

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۷ – پریمیوم پلاس
۱۵۸٬۰۵۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل ۷۵ روز کاری:

پیش‌پرداخت ۹۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو (هدیه:‌ سیستم تصویری DVD)

پیش‌پرداخت ۷۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو (هدیه:‌ بیمه بدنه رایگان)

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو (هدیه:‌ رکاب خودرو)

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۳۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

فروش اقساطی:

پیش‌پرداخت ۷۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۴۵ میلیون تومان باکارمزد ۰٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۷۵۱٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۷۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۴۵ میلیون تومان باکارمزد ۱۳٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۷۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۴۵ میلیون تومان باکارمزد ۱۸٪ – بازپرداخت ۳۶ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۵۷٬۵ میلیون تومان باکارمزد ۸٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۵٬۰۰۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۵۷٬۵ میلیون تومان باکارمزد ۱۸٪ – بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۵۷٬۵ میلیون تومان باکارمزد ۲۱.۵٪ – بازپرداخت ۳۶ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۱۸۵٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۷۰ میلیون تومان باکارمزد ۲۰.۵٪ – بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو – مبلغ تسهیلات ۷۰ میلیون تومان باکارمزد ۲۳.۵٪ – بازپرداخت ۳۶ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۷۵ روز کاری

منبع : رامک خودرو
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است