کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » لیست کامل کد خطاهای موتور و گیربکس استاندارد OBD-II پراید ،پژو ،سمند ،۲۰۶
لیست کامل کد خطاهای موتور و گیربکس استاندارد OBD-II پراید ،پژو ،سمند ،۲۰۶

لیست کامل کد خطاهای موتور و گیربکس استاندارد OBD-II پراید ،پژو ،سمند ،۲۰۶

کدهای خطای ای سی یو ،لیست خطاهای ecu ،کدهای خطای دیاگ ۲۰۶ ،کد خطای ۲۰۶ ،کدهای خطای ecu ،کد های خطا دیاگ ،لیست کدهای خطای پژو ۲۰۶ ،کدهای خطای ef7

لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

پس از مشاهده روشن بودن چراغ چک باید خودرو را به نمایندگی و یا تعمیر گاه اتومبیل معتبر منتقل کرد،در این زمان تعمیرکار با اتصال دستگاه عیب یاب (یا همان دیاگ خودمان!) به خودرو و مشاهده کد خطای به نمایش در آمده در دستگاه متوجه می شود که خودرو دارای چه مشکلیست پس از برطرف نمودن مشکل مربوطه کد خطایی که در حافظه ECU ذخیره شده بود توسط تعمیرکار پاک شده و مشکل خودرو حل می شود.

P0000 هیچ کد خطایی یافت نشد
P0001 مدار رگولاتور بنزین باز است
P0002 کارکرد نا درست مدار رگولاتور بنزین
P0003 اتصال مدار رگولاتور بنزین با ولتاژ منفی
P0004 اتصال مدار رگولاتور بنزین با ولتاژ مثبت
P0005 مدار شیر برقی قطع بنزین باز است
P0006 اتصال شیر بر قی قطع بنزین با ولتاژ منفی
P0007 اتصال شیر بر قی قطع بنزین با ولتاژ مثبت
P0008 ناتوانی در کنتر ل قدرت موتور
P0009 ناتوانی در کنتر ل قدرت موتور
P0010 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0011 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0012 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0013 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0014 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0015 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0016 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور یا سنسور میل بادامکی
P0017 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور یا سنسور میل بادامکی
P0018 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور یا سنسور میل بادامکی
P0019 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور یا سنسور میل بادامکی
P0020 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0021 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0022 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0023 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0024 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0025 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0026 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ ورودی
P0027 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ خرو جی
P0028 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ ورودی
P0029 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ خرو جی
P0030 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0031 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول با ولتاژ منفی
P0032 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول با ولتاژ مثبت
P0033 کارکرد نادرست مدار شیر برقی حذف توربو شارژر
P0034 اتصال مدار شیر برقی حذف توربو شارژر با ولتاژ منفی
P0035 اتصال مدار شیر برقی حذف توربو شارژر با ولتاژ مثبت
P0036 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0037 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم با ولتاژ منفی
P0038 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم با ولتاژ مثبت
P0039 کارکرد نادرست مدار شیر برقی حذف توربو شارژر یا سوپر شارژر
P0040 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسیژن
P0041 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسیژن
P0042 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0043 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم با ولتاژ منفی
P0044 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم با ولتاژ مثبت
P0045 مدار شیر برقی تقویت توربوشارژر یا شیر برقی تقویت سوپرشارژر باز است
P0046 کار کرد نادرست مدار شیر برقی تقویت توربوشارژر یا شیر برقی تقویت سوپرشارژر
P0047 اتصال شیر برقی تقویت توربوشارژر یا شیر برقی تقویت سوپرشارژر با ولتاژ منفی
P0048 اتصال شیر برقی تقویت توربوشارژر یا شیر برقی تقویت سوپرشارژر با ولتاژ مثبت
P0049 سرعت بیش از اندازه توربین توربوشارژر یا سوپرشارژر
P0050 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0051 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول با ولتاژ منفی
P0052 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول با ولتاژ مثبت
P0053 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0054 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0055 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0056 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0057 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم با ولتاژ منفی
P0058 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم با ولتاژ مثبت
P0059 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0060 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0061 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0062 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0063 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم با ولتاژ منفی
P0064 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم با ولتاژ مثبت
P0065 کار کرد نادرست انژکتور هوا
P0066 کار کرد نادرست انژکتور هوا یا اتصال با ولتاژ منفی
P0067 اتصال انژکتور هوا با ولتاژ مثبت
P0068 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور مف ( حجم هوا ) یا سنسور دریچه گاز
P0069 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا
P0070 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0071 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0072 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0073 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0074 نوسان در مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0075 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ ورودی
P0076 اتصال شیر برقی سوپاپ ورودی با ولتاژ منفی
P0077 اتصال شیر برقی سوپاپ ورودی با ولتاژ مثبت
P0078 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ خروجی گاز
P0079 اتصال شیر برقی سوپاپ خروجی گاز با ولتاژ منفی
P0080 اتصال شیر برقی سوپاپ خروجی گاز با ولتاژ مثبت
P0081 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ ورودی
P0082 اتصال شیر برقی سوپاپ ورودی با ولتاژ منفی
P0083 اتصال شیر برقی سوپاپ ورودی با ولتاژ مثبت
P0084 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ خروجی گاز
P0085 اتصال شیر برقی سوپاپ خروجی گاز با ولتاژ منفی
P0086 اتصال شیر برقی سوپاپ خروجی گاز با ولتاژ مثبت
P0087 فشار پایین ریل سوخت
P0088 فشار بالای ریل سوخت
P0089 کارکرد نادرست رگولاتور شماره یک فشار سوخت
P0090 مدار رگولاتور شماره ی ۱ فشار سوخت باز است
P0091 اتصال رگولاتور شماره ی ۱ فشار سوخت با زمین
P0092 اتصال رگولاتور شماره ی ۱ فشار سوخت با ولتاز مثبت
P0093 نشتی بزرگ در سوخت رسانی
P0094 نشتی کوچک در سوخت رسانی
P0095 کارکرد نادرست مدار حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی
P0096 کارکرد نادرست مدار حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی
P0097 اتصال حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی با ولتاژ منفی ورودی
P0098 اتصال حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی با ولتاژ مثبت ورودی
P0099 نوسان در مدار حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی
P0100 کارکرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0101 کارکرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0102 کارکرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0103 کارکرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0104 نوسان مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0105 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0106 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0107 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0108 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0109 نوسان در مدار سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0110 کارکرد نادرست مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0111 کارکرد نادرست مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0112 کارکرد نادرست مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0113 کارکرد نادرست مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0114 نوسان در مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0115 کارکرد نادرست مدار دماسنج آب رادیاتور
P0116 کارکرد نادرست مدار دماسنج آب رادیاتور
P0117 کارکرد نادرست مدار دماسنج آب رادیاتور
P0118 کارکرد نادرست مدار دماسنج آب رادیاتور
P0119 نوسان در مدار دماسنج آب رادیاتور
P0120 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – کارکرد نادرست مدار
P0121 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0122 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0123 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0124 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – نوسان در مدار
P0125 دمای کمتر از اندازه ی خنک کننده (آب رادیاتور) برای پایش مدار-بسته ی سوخت
P0126 دمای کمتر از اندازه ی خنک کننده (آب رادیاتور) برای کارکرد پایدار
P0127 دمای بیش از اندازه ی هوای ورودی
P0128 ترموستات خنک کننده (آب رادیاتور) – دمای خنک کننده (آب رادیاتور) پایینتر از دمای تنظیم کنندگی ترموستات
P0129 فشار بارومتری پایینتر از اندازه
P0130 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱ – کارکرد نادرست مدار
P0131 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ پایین
P0132 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ بالا
P0133 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱
P0134 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱
P0135 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0136 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – کارکرد نادرست مدار
P0137 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ پایین
P0138 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ بالا
P0139 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – عکس العمل آهسته
P0140 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – فعالیتی دیده نمی شود
P0141 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسیژن دوم
P0142 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسیژن سوم
P0143 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ پایین
P0144 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ بالا
P0145 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۱ – عکس العمل آهسته
P0146 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۱ – فعالیتی دیده نمی شود
P0147 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0148 خطای انتقال بنزین
P0149 خطای زمانبندی انتقال بنزین
P0150 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲ – کارکرد نادرست مدار
P0151 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ پایین
P0152 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ بالا
P0153 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲
P0154 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲
P0155 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0156 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – کارکرد نادرست مدار
P0157 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ پایین
P0158 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ بالا
P0159 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – عکس العمل آهسته
P0160 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – فعالیتی دیده نمی شود
P0161 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0162 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – کارکرد نادرست مدار
P0163 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ پایین
P0164 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ بالا
P0165 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – عکس العمل آهسته
P0166 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – فعالیتی دیده نمی شود
P0167 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0168 دمای سوخت بسیار بالا است
P0169 ترکیب نادرست بنزین
P0170 کارکرد نادرست زمانبندی پاشش ( ای سی یو نمی تواند توسط انژکتور ها کار کرد موتور را کنترل نماید)
P0171 شناسایی مقدار زیادی اکسیژن در خروجی موتور توسط سنسور اکسیژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0172 شناسایی مقدار کمی اکسیژن در خروجی موتور توسط سنسور اکسیژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0173 کارکرد نادرست زمانبندی پاشش ( ای سی یو نمی تواند توسط انژکتور ها کار کرد موتور را کنترل نماید)
P0174 شناسایی مقدار زیادی اکسیژن در خروجی موتور توسط سنسور اکسیژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0175 شناسایی مقدار کمی اکسیژن در خروجی موتور توسط سنسور اکسیژن( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0176 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخیص میزان ترکیب سوخت ها
P0177 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخیص میزان ترکیب سوخت ها
P0178 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخیص میزان ترکیب سوخت ها
P0179 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخیص میزان ترکیب سوخت ها
P0180 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0181 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0182 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0183 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0184 نوسان در مدار سنسور دمای بنزین
P0185 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0186 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0187 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0188 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0189 نوسان در مدار سنسور دمای بنزین
P0190 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار بنزین
P0191 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار بنزین
P0192 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار بنزین
P0193 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار بنزین
P0194 نوسان در مدار سنسور فشار بنزین
P0195 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای روغن موتور
P0196 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای روغن موتور
P0197 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای روغن موتور
P0198 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای روغن موتور
P0199 نوسان در مدار سنسور دمای روغن موتور
P0200 کارکرد نادرست مدار انژکتور
P0201 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۱
P0202 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۲
P0203 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۳
P0204 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۴
P0205 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۵
P0206 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۶
P0207 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۷
P0208 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۸
P0209 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۹
P0210 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۱۰
P0211 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۱۱
P0212 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۱۲
P0213 کارکرد نادرست مدار انژکتور کمکی شماره ی ۱ ( جهت روشن شدن خودرو با موتور بسیار سرد )
P0214 کارکرد نادرست مدار انژکتور کمکی شماره ی ۲ ( جهت روشن شدن خودرو با موتور بسیار سرد )
P0215 کارکرد نادرست مدار شیر برقی قطع بنزین
P0216 کارکرد نادرست مدار پاشش بنزین
P0217 داغ شدن بیش از اندازه ی موتور
P0218 دمای بیش از اندازه ی گیر بکس اتو ماتیک
P0219 دور موتور بیش از اندازه
P0220 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – کارکرد نادرست مدار
P0221 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0222 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0223 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0224 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – نوسان در مدار
P0225 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – کارکرد نادرست مدار
P0226 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0227 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0228 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0229 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – نوسان در مدار
P0230 کارکرد نادرست مدار رله ی پمپ بنزین
P0231 اتصال رله ی پمپ بنزین با ولتاژ منفی
P0232 اتصال رله ی پمپ بنزین با ولتاژ مثبت
P0233 نوسان در مدار رله ی پمپ بنزین
P0234 سوپرشارژر, وضعیت تقویت موتور – تجاوز از اندازه ی مجاز
P0235 حسگر A فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقویت توربوشارژر – کارکرد نادرست مدار
P0236 حسگر A فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقویت توربوشارژر – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0237 حسگر فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقویت توربوشارژر – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0238 حسگر A فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقویت توربوشارژر – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0239 حسگر فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقویت توربوشارژر – کارکرد نادرست مدار
P0240 حسگر B فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقویت توربوشارژر – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0241 حسگر B فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقویت توربوشارژر – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0242 حسگر B فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقویت توربوشارژر – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0243 شیر A تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -کارکرد نادرست مدار
P0244 شیر A تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0245 شیر A تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -اتصال با منفی
P0246 شیر A تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -اتصال با مثبت
P0247 شیر B تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -نارسایی مدار
P0248 شیر B تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0249 شیر B تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -اتصال با منفی
P0250 شیر B تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -اتصال با مثبت
P0251 کارکرد نادرست مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0252 کارکرد نادرست مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0253 اتصال مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )با ولتاژ منفی
P0254 اتصال مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )با ولتاژ مثبت
P0255 نوسان در مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0256 کارکرد نادرست مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0257 کارکرد نادرست مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0258 اتصال مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )با ولتاژ منفی
P0259 اتصال مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )با ولتاژ مثبت
P0260 پایشگر B اندازه گیری سوخت در تلمبه ی پاشش, بادامک\روتور\انژکتور-نوسان در مدار
P0261 اتصال انژکتور شماره ی ۱ با ولتاژ منفی
P0262 اتصال انژکتور شماره ی ۱ با ولتاژ مثبت
P0263 کارکرد نا درست سیلندر ۱ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0264 اتصال انژکتور شماره ی ۲ با ولتاژ منفی
P0265 اتصال انژکتور شماره ی ۲ با ولتاژ مثبت
P0266 کارکرد نا درست سیلندر ۲ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0267 اتصال انژکتور شماره ی ۳ با ولتاژ منفی
P0268 اتصال انژکتور شماره ی ۳ با ولتاژ مثبت
P0269 کارکرد نا درست سیلندر ۳ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0270 اتصال انژکتور شماره ی ۴ با ولتاژ منفی
P0271 اتصال انژکتور شماره ی ۴ با ولتاژ مثبت
P0272 کارکرد نا درست سیلندر ۴ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0273 اتصال انژکتور شماره ی ۵ با ولتاژ منفی
P0274 اتصال انژکتور شماره ی ۵ با ولتاژ مثبت
P0275 کارکرد نا درست سیلندر ۵ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0276 اتصال انژکتور شماره ی ۶ با ولتاژ منفی
P0277 اتصال انژکتور شماره ی ۶ با ولتاژ مثبت
P0278 کارکرد نا درست سیلندر ۶ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0279 اتصال انژکتور شماره ی ۷ با ولتاژ منفی
P0280 اتصال انژکتور شماره ی ۷ با ولتاژ مثبت
P0281 کارکرد نا درست سیلندر ۷ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0282 اتصال انژکتور شماره ی ۸ با ولتاژ منفی
P0283 اتصال انژکتور شماره ی ۸ با ولتاژ مثبت
P0284 کارکرد نا درست سیلندر ۸ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0285 اتصال انژکتور شماره ی ۹ با ولتاژ منفی
P0286 اتصال انژکتور شماره ی ۹ با ولتاژ مثبت
P0287 کارکرد نا درست سیلندر ۹ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0288 اتصال انژکتور شماره ی ۱۰ با ولتاژ منفی
P0289 اتصال انژکتور شماره ی ۱۰ با ولتاژ مثبت
P0290 کارکرد نا درست سیلندر ۱۰ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0291 اتصال انژکتور شماره ی ۱۱ با ولتاژ منفی
P0292 اتصال انژکتور شماره ی ۱۱ با ولتاژ مثبت
P0293 کارکرد نا درست سیلندر ۱۱ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0294 اتصال انژکتور شماره ی ۱۲ با ولتاژ منفی
P0295 اتصال انژکتور شماره ی ۱۲ با ولتاژ مثبت
P0296 کارکرد نا درست سیلندر ۱۲ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0297 سرعت بیش از اندازه ی خودرو
P0298 دمای بیش از اندازه ی روغن موتور
P0299 توربوشارژر\سوپرشارژر – تقویت ضعیف
P0300 احتراق ناقص در یک یا چند سیلندر
P0301 احتراق ناقص در سیلندر ۱
P0302 احتراق ناقص در سیلندر ۲
P0303 احتراق ناقص در سیلندر ۳
P0304 احتراق ناقص در سیلندر ۴
P0305 احتراق ناقص در سیلندر ۵
P0306 احتراق ناقص در سیلندر ۶
P0307 احتراق ناقص در سیلندر ۷
P0308 احتراق ناقص در سیلندر ۸
P0309 احتراق ناقص در سیلندر ۹
P0310 احتراق ناقص در سیلندر ۱۰
P0311 احتراق ناقص در سیلندر ۱۱
P0312 احتراق ناقص در سیلندر ۱۲
P0313 احتراق ناقص بدلیل کم بودن سطح سوخت
P0314 احتراق ناقص در یک یا چند سیلندر
P0315 کارکرد نادرست سیستم موقعیت میل لنگ بدلیل عدم یادگیری
P0316 احتراق ناقص در هنگام آغاز به کار (استارت) ( در هزار بار چرخش اولیه )
P0317 سخت افزار راه سنگلاخ پیدا نشد
P0318 کارکرد نادرست مدار سنسور راه سنگلاخی
P0319 کارکرد نادرست مدار سنسور راه سنگلاخی
P0320 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ یا سنسور دور موتور
P0321 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ یا سنسور دور موتور
P0322 از سنسور موقعیت میل لنگ یا سنسور دور موتور سیگنالی در یافت نمی شود
P0323 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل لنگ یا سنسور دور موتور
P0324 عملکرد نا درست سیستم ضربه ( ناک سنسور )
P0325 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ( ناک سنسسور )
P0326 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ( ناک سنسسور )
P0327 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۱ ( ناک سنسسور )
P0328 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0329 نوسان در مدار سنسور ضربه ۱ ( ناک سنسسور )
P0330 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0331 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0332 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0333 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0334 نوسان در مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0335 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0336 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0337 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0338 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0339 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0340 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0341 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0342 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0343 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0344 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0345 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0346 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0347 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0348 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0349 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0350 کارکرد نادرست مدار کویل
P0351 کارکرد نادرست مدار کویل
P0352 کارکرد نادرست مدار کویل
P0353 کارکرد نادرست مدار کویل
P0354 کارکرد نادرست مدار کویل
P0355 کارکرد نادرست مدار کویل
P0356 کارکرد نادرست مدار کویل
P0357 کارکرد نادرست مدار کویل
P0358 کارکرد نادرست مدار کویل
P0359 کارکرد نادرست مدار کویل
P0360 کارکرد نادرست مدار کویل
P0361 کارکرد نادرست مدار کویل
P0362 کارکرد نادرست مدار کویل
P0363 احتراق ناقص بعلت نبود فشار بنزین
P0364 رزرو شده
P0365 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0366 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0367 اتصال مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک ) با ولتاژ منفی
P0368 اتصال مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک ) با ولتاژ مثبت
P0369 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0370 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0371 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0372 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0373 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0374 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0375 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0376 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0377 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0378 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0379 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0380 کار کرد نادرست گرمکن سوخت
P0381 کارکرد نادرست مدار چراغ هشدار گرمکن
P0382 کار کرد نادرست گرمکن سوخت
P0383 اتصال واحد کنترل گرمکن سوخت با ولتاژ منفی
P0384 اتصال واحد کنترل گرمکن سوخت با ولتاژ مثبت
P0385 کارکرد نادرست مدار حسگر B جایگیری میل لنگ
P0386 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0387 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0388 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0389 نوسان مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0390 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0391 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0392 اتصال مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک ) با ولتاژ منفی
P0393 اتصال مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک ) با ولتاژ مثبت
P0394 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0400 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0401 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0402 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0403 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0404 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0405 کارکرد نادرست مدار سنسور وضعیت شیر برقی بازیافت گازهای خروجی
P0406 کارکرد نادرست مدار سنسور وضعیت شیر برقی بازیافت گازهای خروجی
P0407 کارکرد نادرست مدار سنسور وضعیت شیر برقی بازیافت گازهای خروجی
P0408 کارکرد نادرست مدار سنسور وضعیت شیر برقی بازیافت گازهای خروجی
P0409 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0410 کارکرد نادرست سیستم پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0411 کارکرد نادرست مدار سیستم پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0412 کارکرد نادرست مدار شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0413 مدار شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی ) باز است
P0414 اتصال کوتاه شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0415 کارکرد نادرست مدار شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0416 مدار شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی ) باز است
P0417 اتصال کوتاه شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0418 کارکرد نادرست مدار رله ی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0419 کارکرد نادرست مدار رله ی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0420 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0421 کارکرد نادرست گرمکن منبع کاتالیز
P0422 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0423 کارکرد نادرست گرمکن منبع کاتالیز
P0424 کارکرد نادرست گرمکن منبع کاتالیز
P0425 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0426 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0427 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0428 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0429 کارکرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتالیز
P0430 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0431 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0432 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0433 کارکرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتالیز
P0434 کارکرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتالیز
P0435 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0436 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0437 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0438 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0439 کارکرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتالیز
P0440 کارکرد نادرست کنیستر
P0441 کارکرد نادرست کنیستر
P0442 احتمال نشتی در منبع کنیستر
P0443 کارکرد نادرست مدار شیربرقی کانیستر
P0444 مدار شیر برقی کانیستر باز است
P0445 اتصال کوتاه شیر برقی کانیستر
P0446 کارکرد نادرست مدار شیربرقی کانیستر
P0447 مدار شیر برقی کانیستر باز است
P0448 اتصال کوتاه شیر برقی کانیستر
P0449 کارکرد نادرست مدار شیربرقی کانیستر
P0450 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0451 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0452 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0453 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0454 نوسان در مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0455 احتمال نشتی زیاد در منبع کانیستر
P0456 احتمال نشتی خیلی کم در منبع کانیستر
P0457 احتمال نشتی در منبع کانیستر (نبود درب فیلتر)
P0458 اتصال مدار شیر برقی کنیستر
P0459 اتصال مدار شیر برقی کنیستر با ولتاژ مثبت
P0460 کارکرد نادرست سنسور سطح بنزین
P0461 کارکرد نادرست سنسور سطح بنزین
P0462 اتصال سنسور سطح بنزین با ولتاژ منفی
P0463 اتصال سنسور سطح بنزین با ولتاژ مثبت
P0464 نوسان در مدار سنسور سطح بنزین
P0465 کارکرد نادرست سنسور جریان کانیستر
P0466 کارکرد نادرست سنسور جریان کانیستر
P0467 اتصال سنسور جریان کانیستر با ولتاژ منفی
P0468 اتصال سنسور جریان کانیستر با ولتاژ مثبت
P0469 نوسان در سنسور جریان کانیستر
P0470 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز
P0471 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز
P0472 اتصال مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز با (ولتاژ منفی)
P0473 اتصال مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز با (ولتاژ منفی)
P0474 نوسان در مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز
P0475 کارکرد نادرست مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز
P0476 کارکرد نادرست مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز
P0477 اتصال مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز با (ولتاژ منفی)
P0478 اتصال مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز با (ولتاژ منفی)
P0479 نوسان در مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز
P0480 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور – شماره ۱
P0481 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور – شماره ۲
P0482 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور – شماره ۳
P0483 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور
P0484 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور
P0485 کارکرد نادرست اتصال مدار فن خنک کننده رادیاتور
P0486 حسگر B جایگیری شیر بازیافت گازهای خروجی فرآیند احتراق -کارکرد نادرست مدار
P0487 کارکرد نادرست سیستم منبع کاتالیزور مرتبط با دریچه گاز
P0488 کارکرد نادرست سیستم منبع کاتالیزور مرتبط با دریچه گاز
P0489 اتصال مدار سیستم منبع کاتالیزور با (ولتاژ منفی)
P0490 اتصال مدار سیستم منبع کاتالیزور با (ولتاژ مثبت)
P0491 کارکرد نادرست سیستم پمپ هوای دوم مرطبت با منبع کتالیزور
P0492 کارکرد نادرست سیستم پمپ هوای دوم مرطبت با منبع کتالیزور
P0493 کارکرد نادرست دور موتور فن رادیاتور
P0494 کارکرد نادرست دور موتور فن رادیاتور (دور پائین)
P0495 کارکرد نادرست دور موتور فن رادیاتور (دور بالا)
P0496 کارکرد نادرست سیستم کنیستر
P0497 کارکرد نادرست سیستم کنیستر
P0498 اتصال مدار سیستم کنیستر , مجرای کنترل با ولتاژ منفی
P0499 اتصال مدار سیستم کنیستر , مجرای کنترل با ولتاژ مثبت
P0500 کارکرد نادرست سنسور سرعت خودرو
P0501 کارکرد نادرست سنسور سرعت خودرو
P0502 اتصال مدار سنسور سرعت خودرو با ولتاژ منفی
P0503 نوسان در مدار سنسور سرعت خودرو
P0504 کارکرد نادرست فشنگی ترمز
P0505 کارکرد نادرست استپرموتور
P0506 کارکرد نادرست استپرموتور
P0507 کارکرد نادرست استپرموتور
P0508 اتصال نادرست استپرموتور با ولتاژ منفی
P0509 اتصال نادرست استپرموتور با ولتاژ مثبت
P0510 کارکرد نادرست مدار فشنگی بسته شدن دریچه گاز
P0511 کارکرد نادرست مدار استپرموتور
P0512 کارکرد نادرست مدار استارت
P0513 کلید تعریف نشده
P0514 کارکرد نادرست سنسور دمای باطری
P0515 کارکرد نادرست سنسور دمای باطری
P0516 اتصال سنسور دمای باطری با ولتاژ منفی
P0517 اتصال سنسور دمای باطری با ولتاژ مثبت
P0518 نوسان در مدار استپرموتور
P0519 کارکرد نادرست مدار استپرموتور
P0520 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن یا فشنگی فشار رو غن
P0521 کارکرد نادرست مدارسنسور فشار روغن یا فشنگی فشار رو غن
P0522 ولتاژ پایین سنسور فشار روغن یا فشنگی فشار رو غن
P0523 ولتاژ بالا سنسور فشار روغن یا فشنگی فشار رو غن
P0524 فشار کم روغن موتور
P0525 عملکرد نادرست کوروز کنترل
P0526 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادیاتور
P0527 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادیاتور
P0528 غیر فعال بودن مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادیاتور
P0529 نوسان در مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادیاتور
P0530 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار کولر
P0531 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار کولر
P0532 اتصال مدار سنسور فشار کولر با ولتاژ منفی
P0533 اتصال مدار سنسور فشار کولر با ولتاژ مثبت
P0534 شارژ کولر تهویه مطبوع تمام شده است
P0535 کارکرد نادرست سنسور دمای کولر
P0536 کارکرد نادرست سنسور دمای کولر
P0537 اتصال مدار سنسور دمای کولر با ولتاژ منفی
P0538 اتصال مدار سنسور دمای کولر با ولتاژ مثبت
P0539 نوسان در مدار سنسور دمای کولر
P0540 کارکرد نادرست مدار گرم کن هوای ورودی موتور
P0541 اتصال مدار گرم کن هوای ورودی موتور با ولتاژ منفی
P0542 اتصال مدار گرم کن هوای ورودی موتور با ولتاژ مثبت
P0543 مدارگرم کن هوای ورودی موتور باز می باشد
P0544 کارکرد نادرست سنسور دمای هوای خروجی موتور
P0545 اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ منفی
P0546 اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ مثبت
P0547 کارکرد نادرست سنسور دمای هوای خروجی موتور
P0548 اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ منفی
P0549 اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ مثبت
P0550 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک
P0551 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک
P0552 اتصال مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک با ولتاژ منفی
P0553 اتصال مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک با ولتاژ مثبت
P0554 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک
P0555 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز
P0556 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز
P0557 اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاز منفی
P0558 اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاز مثبت
P0559 حسگر فشار تقویت کننده ی ترمز – نوسان در مدار
P0560 نادرست بودن ولتاژ باطری
P0561 نوسان در ولتاژ باطری
P0562 ضعیف بودن ولتاژ باطری
P0563 بالا بودن ولتاژ باطری
P0564 سامانه ی پایش رانندگی با سرعت ثابت, ورودی A کلید چند کاره -کارکرد نادرست مدار
P0565 کارکرد نادرست سوئیچ روشن کوروز کنترل
P0566 کارکرد نادرست سوئیچ خاموش کوروز کنترل
P0567 کارکرد نادرست سوئیچ RESUME کوروز کنترل
P0568 کارکرد نادرست سوئیچ SET کوروز کنترل
P0569 کارکرد نادرست سوئیچ COAST کوروز کنترل
P0570 کارکرد نادرست سوئیچ APP سنسور کوروز کنترل
P0571 کارکرد نادرست فشنگی ترمز با کوروز کنترل
P0572 اتصال مدار فشنگی ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفی
P0573 اتصال مدار فشنگی ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفی
P0574 کارکرد نادرست سنسور کوروز کنترل به دلیل دریافت سرعت بالا
P0575 کارکرد نادرست ورودی سنسور کوروز کنترل
P0576 اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ منفی
P0577 اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ مثبت
P0578 کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0579 کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0580 کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0581 کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0582 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0583 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0584 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0585 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0586 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0587 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0588 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0589 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0590 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0591 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0592 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0593 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0594 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0595 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0596 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0597 اتصال مدار کارکرد نادرست سیستم گرمکن ترموستات باز است
P0598 اتصال مدار کارکرد نادرست سیستم گرمکن ترموستات با ولتاژ منفی
P0599 اتصال مدار کارکرد نادرست سیستم گرمکن ترموستات با ولتاژ مثبت
P0600 کارکرد نادرست شبکه کن
P0601 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0602 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0603 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0604 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0605 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0606 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0607 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0608 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0609 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0610 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0611 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0612 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0613 خطای داخلی ای سی یو گیر بوکس اتوماتیک
P0614 ای سی یو موتور و ای سی یو گیر بوکس اتوماتیک با هم هماهنگ نیستند
P0615 کارکرد نادرست مدار رله ی استارتر
P0616 اتصال رله ی استارتر با ولتاژ منفی
P0617 اتصال رله ی استارتر با ولتاژ مثبت
P0618 ماژول کنترل کننده تناوب سوخت
P0619 ماژول کنترل کننده تناوب سوخت
P0620 کارکرد ناطلوب ژنراتور مدار کنترل
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است