کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » عیب یابی و تعمیرات خودروهای انژکتوری و کاربراتوری
عیب یابی و تعمیرات خودروهای انژکتوری و کاربراتوری

عیب یابی و تعمیرات خودروهای انژکتوری و کاربراتوری

جدول عیب یابی خودروهای انژکتوری موجود در ایران، عیب یابی خودروهای کاربراتوری موجود در ایران. روشن نشدن خودرو

جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند.
کنترل و دوباره تنظیم کنید.
دلکو نامیزان است.
کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید.
در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است.
موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود.
به قسمت ” گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود.”. رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها.
خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است.
در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود.
تنظیم کنید.
پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید.
ساسات درست کار نمی کند.
هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود.
در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید.
دور آرام در دور کمی است.
اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید.
مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست.
تمیز کنید.
پیچ هوا میزان نیست.
عمل ساسات را کنترل کنید.
ساسات گیر کرده است.
پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشد، تعویض نمایید.
پلاتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است.
سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید. والوهای سوزنی را تمیز کنید.
کاربراتور خفه کار می کند.
اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید. لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید.
نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
دور آرام موتور (سلو) نرم نیست.
سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید.
مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست.
پلاتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید.
پلاتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده است.
فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید.
شمعها کثیف و یا نامیزان است.
تنظیم کنید.
دلکو میزان نیست.
اتصالهای کاربراتور را به منیفولد محکم کنید.
نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
فیلرگیری کنید.
فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست.
شتاب اتومبیل کم است.
تنظیم کنید.
تنظیم دلکو صحیح نیست.
پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید.
در لوله مکش نشتی وجود دارد
سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید.
سوخت کافی نیست.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید.
بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست.
قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید.
آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست.
موتور ریپ می زند.
تمیز کنید و یا تعویض نمایید.
شمع ها خراب شده است.
مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است.
مدار جرقه خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.
در لوله های تنفسی نشتی است.
در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید.
بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.
سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید.
خفه کردن کاربراتور.
اگزوز را تعمیر کنید.
سیستم اگزوز گرفته است.
موتور دارای قدرت کمی است
تنظیم کنید.
دلکو تنظیم نیست.
تعمیر ویا تنظیم نمایید.
آوانس اتوماتیک خلاء خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.
در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.
فیلر گیری کنید.
فیلر سوپاپ ها صحیح نیست.
فشار را اندازه بگیرید.
فشار کمپرس کم است.
سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید.
بنزین کافی نمی رسد.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است.
اهرم گاز خارج از تنظیم است.
در دور آرام موتور خاموش
می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند.
طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد.
پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
تمیز کنید.
سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است.
تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید.
در لوله مکش نشتی است.
در حین کار موتور ضربه می زند.
مقدار آوانس را کاهش دهید.
دلکو خیلی آوانس است.
فنرهای آن را بررسی کنید.
آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است.
سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید.
موتور داغ می کنند.
شمع مناسب بکار ببرید.
شمعها داغ می کنند.
کربن زدائی نمایید.
جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق.
در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود.
تعویض نمایید.
واشر سرسیلندر سوخته است.
تعمیر کنید.
سرسیلندر ترک برداشته
موتور در سرعتهای زیاد ریپ می زند.
تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید.
سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است.
پلاتین را کنترل و تنظیم کنید
پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.
تمیز و یا تنظیم نمایید.
شمع ها خراب است.
داغ کردن موتور نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید.کمبود آب در سیستم خنک کننده.
سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید.
تسمه پروانه شل است.
تعویض نمایید.
لوله های جنت خراب است.
واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورت تعویض نمایید.
درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست
مسیر را تمیز کنید.
مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد.
ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید.
ترموستات خراب است.
طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید.
دلکو میزان نیست.
پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید.
پمپ آب خراب و یا نشت می کند.
اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید.
عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب.
مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید.
راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده).
از متخصص کمک بگیرید.
ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است.
داغ کردن موتور اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید. قطعات فرسوده را تعویض نمایید.
آوانس اتوماتیک دلکو خراب است.
در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود.

موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود
به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند.
محکم کنید.
تسمه پروانه شل است.
در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید.
بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد.
با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید.
بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد.
ازمتخصص کمک بگیرید.
خرابی فرمان هیدرولیک.
پمپ آب نشت می کند.
تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید.
کاسه نمد خراب شده.
وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور.
در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید.
واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است.
رادیاتورمرتبا آب کم می کند.
لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید.
نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند).
نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید.
نشت به داخل موتور.
موتور زیاد بنزین مصرف می کند.
کاربراتور را تنظیم کنید.
کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید.
گرفتگی در ورود هوای مکشی است.
ساسات را رفع گیر نمایید.
ساسات گیر کرده است.
موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود.
ازمتخصص کمک بگیرید.
خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها.
دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود.
موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید.
روغن ریزی موتور.
تمیز کنید.
مجرای تخلیه هوای موتر کثیف و یا بسته است.
وجود کمپرس. از متخصص کمک بگیرید، ممکن است احتیاج به تعمیر نداشته باشد.
فشار زیاد در داخل کارتل.
چراغ روغن خاموش نمی شود.
ارتفاع روغن داخل کارتل را بررسی کنید
عدم وجود روغن در موتور.
سیم چراغ اخطار روغن را از موتور قطع کنید. در صورتیکه روشن ماند در سیستم سیم کشی اشکالی وجود دارد و در صورتی که خاموش شود در سوئیچ فشار روغن اشکالی وجود دارد. قبل از اینکه دوباره موتور را روشن کنید از متخصص کمک بگیرید.

وقتی موتور کار می کند چراغ اخطار دینام روشن باقی می ماند.
از تسمه پروانه نو استفاده کنید.
تسمه پروانه پاره شده است.
زغالها را چک کنید. در صورتیکه لحیم ها ذوب شده باشد تعویض و یا تعمیر لازم است.
دینام برق تولید نمی کند.
آفتامات و اتصال بدنه آن را چک کنید. در صورتیکه قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص کمک بگیرید.قسمتهایی که قطع شده اند نباید موقعی که موتور کار می کند وصل نمود.
دینام برق نمی دهد ولی به نظر می رسد که کار می کند.
اتومبیل هنگام رانندگی لرزش دارد.
پیچهای چرخ رامحکم کنید. در صورتیکه حالت خاصی در تایر مشاهده نمودید یا متخصص مشورت کنید. از تایرهای نو استفاده کنید.
چرخ ها لق شده یا تایرها بالانس نیست (بالانس نبودن تایر از لرزش در آوردن ماشین در سرعت معینی قابل تشخیص است). تایرها آسیب دیده و یا اینکه مناسب نیستند
بلافاصله تعویض نمایید.
چهار شاخه شل و یا خورده شده یا اینکه میل گاردان آسیب دیده است.
از پروانه نو استفاده کنید.
پره پروانه شکسته است.
بلبرینگ نو بکار ببرید.
بلبرینگ جلو خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان بگردد).

از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد.
خار محور، یا میل پلس بریده است.
از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد.
قسمت اکسل عقب خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان نگردد).
سطح روغن دنده اتوماتیک را چک کنید، در صورتیکه صحیح بود از متخصص کمک بگیرید.
جعبه دنده اتوماتیک خراب است.
پس از خلاصی کلاچ صدا می کند.
لقی را مرتفع سازید.
اهرم کلاچ اشتباه تنظیم شده است.
هنگام درگیری کلاچ صدا می کند.
تعویض نمایید.
بلبرینگ کلاچ خورده شده یا آسیب دیده.
در صورتیکه امکان داشته باشد تعویض و یا گریسکاری نمایید.
بوش فلایول (انتهای میل لنگ)خشک است.
ترمز صدای غیرعادی دارد.

در صورتیکه لازم باشد کاسه چرخ یا دیسک ها را تعویض نمایید.
اتصالات شل شده . دیسک یا کاسه چرخ خورده و یا خراب شده اند.
از لنت های نو استفاده کنید.
لنت ها آسیب دیده اند.
هنگام ترمز، اتومبیل به یک سو کشیده می شود.
تمام ترمزها را تنظیم کنید.
یکنواخت نبودن تنظیم ترمزها.
واشرها را تعویض نمایید.
از لنت چرخ مقابل سمتی که می کشد روغن بیرون زده.
پیستون آن را آزاد کنید و یا سیلندر چرخ را کاملا تعویض نمایید.
سیلندر ترمز چرخ مقابل که می کشد، گیرکرده.
خلاصی پدال زیر پا زیاد است

تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشند تعویض نمایید.
لنت کفشکها احتیاج به تعویض و یا تنظیم دارد.
تنظیم کنید.
اهرم فشاردهنده روغن در داخل سیلندر اصلی دارای لقی زیادی است.
هنگام فشار روی ترمز ، لرزش حس می شود.
تعویض نمایید.
دیسک سالم نیست ، کاسه چرخ شکسته و یا خط برداشته است.
در اثر کار کردن به تدریج خوب خواهد شد.
لنتها نو و کارنکرده هستند.
تنظیم ویا تعویض نمایید.
بلبرینگ چرخ ها لقی دارند.
ترمز دو پا کار می کند
هواگیری نموده و ترمزها را تنظیم کنید.
وجود هوا در داخل سیستم.
اگر واشر عیبی ندارد سیلندر را تعویض نمایید.
پیستون و سیلندر اصلی خراب است.
عیب را برطرف کنید
نشت جزئی در سیستم.
نیروی بیش از حد برای ترمز کردن لازم است
تعمیر و یا تنظیم کنید.
سیلندر چرخ گیر کرده است.
اثر خلاء روی بوستر را کنترل کنید.دست روی بوستر بگذارید در صورتیکه عملی از بوستر موقعیکه موتور کار می کند احساس نشد از متخصص کمک بگیرید.
بوستر کار نمی کند.
ترمز گیر می کند.
دوباره تنظیم کنید.
لنتها خیلی نزدیک به کاسه چرخ تنظیم شده اند.
با بکار بردن سنجاق آن را باز کنید.
سوراخهای درب مخزن روغن مسدود شده است.
آزاد یا تعویض نمایید.
پیستون و سیلندر چرخها گیر کرده.
تمیز کرده ، روغن کاری نمایید و عمل آن را چک کنید.
سیم ترمز دستی گیر کرده.
تعویض نمایید.
فنر آزاد کن لنتهای ترمز ضعیف و یا شکسته شده است.
دوباره تنظیم کنید و جای بازی اضافه به پیستون و سیلندر داده شود.
اهرم سیلندر اصلی تنظیم نیست.
روغن اشتباهی مصرف شده است آن روغن را خالی کرده روغن جدید بکار ببرید.
گردگیرهای سیلندر ترمز حل شده.
ترمز داغ و یا دود می کند
لنتها را باید تنظیم کنید.
لنتها با کاسه چرخ در تماس است.
توقف کنید کنید و اجاز دهید خنک شود.
استفاده زیاد از ترمز هنگام پایین آمدن از یک شیب طولانی.
ترمز بطور ناگهانی از کار می افتد
با مکانیک ماهر تماس حاصل کنید.
لوله ترمز بریده و یا نشتی در سیستم ترمز وجود دارد.
تعویض نمایید.
اجزا داخل پمپ و یا سیلندرهای ترمز فرسوده

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است