حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » آموزش عیب یابی سیستم قفل مرکزی انواع خودرو + جدول
آموزش عیب یابی سیستم قفل مرکزی انواع خودرو + جدول

آموزش عیب یابی سیستم قفل مرکزی انواع خودرو + جدول

رله قفل مرکزی پژو ۴۰۵ ،قفل مرکزی پراید کجاست ،یونیت قفل مرکزی سمند ،عیب یابی قفل مرکزی ،تعمیر قفل مرکزی  ،عمل نکردن قفل مرکزی پراید ،نقشه سیم کشی قفل مرکزی

اﮔﺮ ﺧﻮدرو دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ دزدﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﻋﯿﺐ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ رﯾﻤﻮت دزدﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن دادن از ﻃﺮف دﮐﻤﻪ ﻗﻔﻞ ﮐﻦ ﯾﺎ ﺳﻮﺋﯿﭻ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﺮاد. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد. درﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ دزدﮔﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﺤﺮک ﻗﻔﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ آن اقدام کنید

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است