تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » دستورالعمل آزمایش و رفع عیب مدار چراغ های خودرو + آموزش تصویری
دستورالعمل آزمایش و رفع عیب مدار چراغ های خودرو + آموزش تصویری

دستورالعمل آزمایش و رفع عیب مدار چراغ های خودرو + آموزش تصویری

رله چراغ جلو پراید ،علت روشن نشدن چراغ جلو پراید ،علت روشن نشدن چراغ کوچک پراید ،فیوز چراغ ترمز پراید ،فیوز نور پایین پراید ،روشن نشدن نور پایین پراید ،فیوز چراغ جلو پراید کدام است ،تقویت چراغ جلو پراید

این بار مرحله به مرحله با نحوه ی آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های خودرو های سواری با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

 رله چراغ جلو پراید آموزش مکانیک و برق خودرو علت روشن نشدن چراغ جلو پراید خدمات فنی خودرو بهترین مکانیک تهران بهترین باطری ساز تهران آدرس تعمیرگاه های تهران تعمیرات تخصصی پراید اجرت تعمیر سیم کشی 206 آموزش سیم کشی خودرو فیوز چراغ ترمز پراید تقویت چراغ جلو پراید روشن نشدن نور پایین پراید فیوز چراغ جلو پراید کدام است

دستورالعمل آزمایش و عیب یابی و رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

وسایل لازم:

 • کتاب راهنمای تعمیرات خودرو
 • چراغ آزمایش
 • مولتی متر
 • وسایل لحیم کاری و عایق بندی

در تصویر زیر تعدادی از لوازم مورد نیاز عایق کاری و آزمایش مدار الکتریکی نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

برای آزمایش سالم بودن مدار الکتریکی سیستم روشنایی خودرو لازم است اجزای مدار مورد بررسی قرار گیرد. زیرا معیوب بودن هر کدام از آن ها موجب قطع شدن و کار نکردن مدار الکتریکی می شود. اجزای مدار روشنایی خودرو عبارتند از:

 • حفاظت کننده ی مدار ( فیوز )
 • سوئیچ قطع و وصل مدار الکتریکی
 • اتصالات الکتریکی مانند سر سیم ها و سوکت ها
 • لامپ ها
 • سیم کشی مدار

برای عیب یابی مدار الکتریکی سیستم روشنایی به ترتیب زیر عمل کنید: فیوز مدار الکتریکی را شناسایی و سالم بودن آن را با دستگاه مولتی متر آزمایش کنید. در تصویر زیر مشخصات فیوزها و مدارهای مربوط به هر کدام در یک نوع خودرو درج شده است.

جدول زیر مشخصات فیوزهای یک نوع خودرو را نشان می دهد

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

سالم بودن سوئیچ چراغ های روشنایی وبرقراری ارتباط بین ترمینال های سوئیچ در وضعیت های مختلف از کار ان را بررسی وبه وسیله ی مولتی مترازمایش کنید. حرکت عقربه ی مولتی متر نشان دهنده ی سالم بودن سوئیچ درهرمرحله از کار ان است. درتصویر زیر ازمایش ترمینال های سوئیچ چراغ های بزرگ یک نوع خودرو نشان داده شده است.

 رله چراغ جلو پراید آموزش مکانیک و برق خودرو علت روشن نشدن چراغ جلو پراید خدمات فنی خودرو بهترین مکانیک تهران بهترین باطری ساز تهران آدرس تعمیرگاه های تهران تعمیرات تخصصی پراید اجرت تعمیر سیم کشی 206 آموزش سیم کشی خودرو فیوز چراغ ترمز پراید تقویت چراغ جلو پراید روشن نشدن نور پایین پراید فیوز چراغ جلو پراید کدام است

لامپ های سیستم روشنایی خودرو به دلایل زیر معیوب می شوند:

 • اتصال کوتاه در مدار الکتریکی
 • پایان عمر مفید لامپ
 • تاثیر عوامل فیزیکی، مانند شکستن حباب لامپ، لرزش های غیر متعارف لامپ و قطع شدن المان داخل آن ( فیلامان لامپ )، نفوذ هوا به داخل حباب لامپ در اثر از بین رفتن آب بندی حباب با بدنه ی آن، قطع سیم اتصال فیلامان لامپ به بدنه یا ترمینال مثبت لامپ و… در تصویر زیر یک نوع لامپ معیوب سیستم روشنایی نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

در صورتی که معیوب بودن لامپ از طریق بررسی وضعیت ظاهری آن معلوم نشود می توان آن را با استفاده از مولتی متر به ترتیب زیر آزمایش نمود: سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید. سیم مثبت مولتی متر را به ترمینال مثبت لامپ و سیم منفی مولتی متر را به بدنه یا ترمینال منفی لامپ متصل کنبد. مقدار اهم اندازه گیری شده ( بر حسب توان مصرفی لامپ ها متفاوت است ) نشان دهنده ی سالم بودن لامپ و علامت ( infin; ) دلیل معیوب بودن آن است. در تصویر زیر آزمایش لامپ چراغ های بزرگ یک نوع خودرو نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

برای آزمایش لامپ چراغ های ترمز و خطر به ترتیب زیر عمل کنید: سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید. سیم منفی مولتی متر را به بدنه ی لامپ متصل کنید. سیم مثبت مولتی متر را به ترمینال مثبت یکی از فیلام های لامپ اتصال دهید و صفحه ی نشان دهنده ی مولتی متر را مشاهده کنید. حرکت عقربه دلیل سالم بودن لامپ و ثابت ماندن عقربه نشان دهنده ی معیوب بودن لامپ است. ترمینال فیلامان دوم لامپ را نیز به همین ترتیب آزمایش کنبد. در تصویر زیر نحوه ی آزمایش سالم بودن لامپ دو فیلامانی نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

لامپ های تک فیلامانی چراغ های راهنما، جانبی ( پارک )، دنده عقب و پلاک خودرو نیز، به همان ترتیب ذکر شده، آزمایش کنید. در صورتی که مولتی متر مورد استفاده در آزمایش لامپ ها از نوع دیجیتالی باشد مقدار اهم اندازه گیری شده برحسب مقدار توان لامپ مورد آزمایش، متفاوت خواهد بود. در تصویر زیر نحوه ی آزمایش لامپ تک فیلامانی با استفاده از مولتی متر دیجیتالی به صورت شماتیک نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

بست کابل ترمینال مثبت و منفی باتری را بررسی و از صحت اتصال آن ها اطمینان حاصل کنید. سالم بودن سیم های مدار روشنایی را بررسی کنید. یک سر سیم چراغ آزمایش را به بدنه وصل کنید و سر سوزنس چراغ را به سر سیم ها و یا ترمینال های سوکت اتصال سیم های مدار به مصرف کننده و یا سوئیچ متصل نمایید و برقراری جریان الکتریکی باتری را در حالت فعال بودن مدار، آزمایش کنید. در صورت سالم بودن سیم کشی لامپ، چراغ آزمایش روشن می شود. در تصویر زیر برقراری جریان الکتریکی باتری در سوکت اتصال مدار الکتریکی به چراغ های بزرگ جلو دیده می شود.

 رله چراغ جلو پراید آموزش مکانیک و برق خودرو علت روشن نشدن چراغ جلو پراید خدمات فنی خودرو بهترین مکانیک تهران بهترین باطری ساز تهران آدرس تعمیرگاه های تهران تعمیرات تخصصی پراید اجرت تعمیر سیم کشی 206 آموزش سیم کشی خودرو فیوز چراغ ترمز پراید تقویت چراغ جلو پراید روشن نشدن نور پایین پراید فیوز چراغ جلو پراید کدام است

در صورت قطع بودن و یا آسیب دیدن هریک از سیم های مدار چراغ های روشنایی، برای رفع عیب و اتصال مجدد آن، به ترتیب زیراقدام کنید: ابتدا محل معیوب و آسیب دیده ی سیم مدار الکتریکی را شناسایی کنید و سپس با استفاده از انبر یا سیم چین آن را قطع کنید. در تصویر زیر بریدن سیم معیوب از محل آسیب دیده به وسیله ی انبر مخصوص نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

یکی از روش های مطمئن برای اتصال سیم های مدار الکتریکی به یکدیگر استفاده از لحیم کاری است. لذا برای آماده کردن سیم ها ابتدا به وسیله ی ابزار سیم لخت کن روکش عایق هر دو سر سیم قطع شده را به اندازه لازم از روی رشته های سیم جدا کنید. در تصویر زیر جدا کردن عایق سیم نشان داده شده است. استفاده از این ابزار، آسیب دیدن رشته های سیم افشان را به حداقل می رساند.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

عایق تیوپی شکل را در طول مناسب و مورد نیاز برای عایق کاری محل اتصال سیم ها ببرید و آن را روی یکی از سیم ها قرار دهید. در تصویر زیر عایق تیوپی شکل و نحوه ی استفاده از آن برای عایق کاری دیده می شود.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

رشته سیم ها را در یکدیگر بتابانید و سپس، با استفاده از هویه، محل اتصال را لحیم کاری کنید. در تصویر زیر لحیم کاری محل اتصال سیم ها دیده می شود. در حین لحیم کاری موارد ایمنی را مد نظر داشته باشید. مذاب لحیم باعث آسیب دیدن روکش عایق سایر سیم های مدار الکتریکی می شود.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

پس از لحیم کاری، عایق تیوپی را به محل اتصال سیم ها هدایت کنید، به نحوی که روی لحیم و قسمتی از روکش های هر دو سیم را بپوشاند. سپس، با استفاده از دمنده ی هوای گرم، آن را حرارت دهید. جنس عایق در مقابل حرارت منقبض می شود و محل اتصال را می پوشاند. در تصویر زیر قرار دادن عایق روی محل لحیم کاری و حرارت دادن آن نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

دستگاه تنظیم نور چراغ های بزرگ جلو

همان گونه که ذکر شد از چراغ های بزرگ جلوی خودرو برای روشن نمودن مسیر حرکت و فضای جلوی راننده در هنگام شب و تاریک بودن هوا استفاده می شود. تنظیم بودن چراغ های بزرگ جلو برای مشاهده ی موانع مسیر حرکت تشخیص امتداد جاده و… حائز اهمیت است و همواره باید از صحت تابش نور چراغ ها اطمینان حاصل نمود. در تصویر زیر اثر تنظیم بودن نور چراغ های بزرگ جلو در روشن کردن مسیر حرکت خودرو دیده می شود.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

تنظیم نبودن نور چراغ های بزرگ جهت تابش پرتوهای نور لامپ را منحرف می کند و وسعت دید راننده را کاهش می دهد ایجاد مزاحمت برای سایر راننده ها، افزایش خطر تصادف و… از دیگر معایب ناشی از تنظیم نبودن چراغ های جلوی خودروها به شمار می رود. در تصویر زیر تابش غلط نور چراغ های خودرویی نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

دستگاه تنظیم نور چراغ های بزرگ جلو در انواع مختلفی از نظر شکل ظاهری و کارکرد دستگاه طراحی و ساخته شده است. در ساختمان اکثر دستگاه های تنظیم نور، کانال مربع یا مستطیل شکلی وجود دارد که پرتو نور چراغ از طریق عدسی تعبیه شده در روی آن به داخل دستگاه هدایت می شود و به صفحه ی نمایش روی دستگاه تنظیم نور منعکس می گردد. انعکاس نور در صفحه ی نمایش، محدوده ی نور چراغ را مشخص می نماید. با مقایسه و تطبیق این محدوده با الگوی پخش نور پیش بینی شده در دستگاه، می توان به تنظیم بودن یا انحراف تابش و پخش نور چراغ های بزرگ جلوی خودرو پی برد. در تصویر زیر یک نوع دستگاه تنظیم نور چراغ های بزرگ نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

شاسی این نوع دستگاه به نحوی طراحی شده که تغییر ارتفاع و حرکت عمودی آن برای قرار گرفتن در مقابل چراغ های بزرگ جلوی خودرو امکان پذیر است و به راحتی می توان دستگاه را در ارتفاع مورد نیاز ثابت نمود. موقعیت دستگاه تنظیم نور با خودرو نیز بوسیله ی قرار گرفتن پایه های شاسی در مقابل چرخ های جلو تنظیم می شود. الگوی پخش نور پیش بینی شده در دستگاه تنظیم نور چراغ های بزرگ در تصویر زیر دیده می شود.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

در بعضی از خودروها برای تنظیم نور چراغ های بزرگ از اهرم هایی که به همین منظور در ساختمان چراغ پیش بینی شده است استفاده می شود. یکی از اهرم ها کاسه ی چراغ را به سمت راست یا چپ حرکت می دهد و اهرم دیگر، کاسه چراغ را در جهت امتداد محور عمودی به سمت پایین یا بالا می چرخاند. در تصویر زیر شماتیک نوعی از چراغ هایی، که در ساختمان آن ها اهرم تنظیم چراغ تعبیه شده است دیده می شود.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

مکانیزم عملکرد اهرم های تغییر موقعیت کاسه ی چراغ به گونه ای است که با چرخانیدن اهرم تنظیم چراغ، حرکت چرخشی از طریق میله ی اهرم به دنده ی حلزون و سپس به چرخ حلزون متصل به کاسه ی چراغ منتقل می شود و کاسه ی چراغ را در جهت محورهای افقی یا عمودی حرکت خطی می دهد. با این عمل جهت تابش نور چراغ ها در امتداد محور طول خودرو تغییر می کند در تصویر زیر طرح دیگری از اهرم های تنظیم کاسه ی چراغ در یک نوع خودرو با فلش نشان داده شده است.

 رله چراغ جلو پراید آموزش مکانیک و برق خودرو علت روشن نشدن چراغ جلو پراید خدمات فنی خودرو بهترین مکانیک تهران بهترین باطری ساز تهران آدرس تعمیرگاه های تهران تعمیرات تخصصی پراید اجرت تعمیر سیم کشی 206 آموزش سیم کشی خودرو فیوز چراغ ترمز پراید تقویت چراغ جلو پراید روشن نشدن نور پایین پراید فیوز چراغ جلو پراید کدام است

دربعضی از خودروها نیز سرمیله های متصل به چرخ دنده حلزون را آچار خور طراحی می کنند. درنتیجه با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو می توان میله را در جهت مورد نیاز به حرکت در آورد و موقعیت کاسه ی چراغ را نسبت به قاب چراغ تعییر داد. درتصویر زیر شماتیک محل پیچ های تنظیم ، روی چراغ بزرگ جلو یک نوع خودرو، با فلش نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

قبل از تنظیم چراغ های بزرگ جلوی خودرو لازم است شرایط زیر را مدّ نظر قرار داد: از سالم بودن فنر و کمک فنر های خودرو و اطمینان حاصل کنید. ارتفاع شاسی خودرو درحد استاندارد باشد. بار اضافی خودرو تخلیه شود. فشار باد تایرها مطابق با مقدار توصیه شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، تنظیم شود. در تصویر زیر کنترل فشار باد تایر یک نوع خودرو نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

هنگام تنظیم نور چراغ ها لازم است خودروی فاقد سرنشین باشد. توصیه می شود میزان سوخت موجود در باک حدود حجم آن باشد. در طراحی بلوری چراغ های بزرگ جلوی بعضی از خودروها گودی های کوچکی ایجاد شده که به عنوان راهنمای نصب دستگاه تنظیم نور چراغ است و پین میله های رابط نگه دارنده ی دستگاه در داخل آنها قرار می گیرد. در تصویر زیر بلوری چراغ یک نوع خودرو و گودی های روی آن دیده می شود.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

هنگام تنظیم نور چراغ ها لازم است خودروی فاقد سرنشین باشد. توصیه می شود میزان سوخت موجود در باک حدود حجم آن باشد. در طراحی بلوری چراغ های بزرگ جلوی بعضی از خودروها گودی های کوچکی ایجاد شده که به عنوان راهنمای نصب دستگاه تنظیم نور چراغ است و پین میله های رابط نگه دارنده ی دستگاه در داخل آنها قرار می گیرد. در تصویر زیر بلوری چراغ یک نوع خودرو و گودی های روی آن دیده می شود.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

در روی دستگاه تنظیم نور چراغ ها، پیچ ای تنظیم تراز افقی و عمودی و منعکس کننده ی دریچه ی انتهایی دستگاه قرار دارند، که هنگام نصب دستگاه به روی بلوری چراغ بزرگ جلو مورد استفاده قرار می گیرند. در تصویر زیر تراز افقی و پیچ تنظیم آن با فلش زرد رنگ، پیچ تنظیم و تراز عمودی دستگاه با فلش قرمز رنگ و پیچ تنظیم کننده ی دریچه انتهای دستگاه تنظیم نور با فلش آبی رنگ نشان داده شده است.

رفع عیب مدار چراغ های روشنایی روی بدنه ی خودرو

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است