به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
خانه » دانستنیها » شرایط گواهینامه رانندگی در ارتش ،سپاه و وزارت دفاع
شرایط گواهینامه رانندگی در ارتش ،سپاه و وزارت دفاع

شرایط گواهینامه رانندگی در ارتش ،سپاه و وزارت دفاع

گواهینامه ای است که بر اساس قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران توسط ارگان های نظامی (ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع) پس از انجام آزمایش های مختلف به متقاضیان مربوط در طول خدمت آنان برای رانندگی وسایل نقلیه ارگان های صادر کننده، اعطا می شود. دارندگان این گواهینامه ها مجاز به رانندگی با وسایل نقلیه شخصی یا عمومی نبوده و فقط می توانند بر اساس نوع گواهینامه رانندگی ماخوذه با وسایل نقلیه موتوری زمینی با ظرفیت بار و مسافر به شرح زیر در راه های عمومی و پادگان های نظامی مربوط رانندگی نمایند.

 انواع گواهینامه رانندگی گواهینامه رانندگی نظامی کدهای گواهینامه ویژه دانستنی های جالب شرایط گرفتن گواهینامه رانندگی جدول کدهای گواهینامه ویژه شرایط گرفتن گواهینامه سپاه شرایط گرفتن گواهینامه ارتش

بر اساس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به ارزش گواهینامه فارغ التحصیلا آموزشگاه های رانندگی و مکانیکی ارتش مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۷ که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۴  به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده، انواع گواهینامه رانندگی که نیروهای مذکور حسب مورد در رده های مختلف مجاز به صدور آن خواهند بود، به شرح ذیل می باشد:

 • الف- گواهینامه پایه دوم ارتش – مخصوص رانندگی با خودروهای سبک تا ظرفیت ۳/۵ تن (داخل) و مینی بوس ارتش
 • گواهینامه پایه یکم ارتش – مخصوص رانندگی انواع خودروهای متوسط و سنگین با هر ظرفیت و اتوبوس ارتش
 • گواهینامه رانندگی ویژه – برای رانندگی با وسایل نقلیه سنگین جاده سازی و ساختمانیو مخصوص حمل اشیای سنگین و جرثقیل اسکله ها

اندازه این گواهینامه ها به قطع استاندارد ۱۰ در ۶/۵  سانتی متر و رنگ گواهینامه پایه یکم آبی و رنگ پایه دوم سفید و گواهینامه ویژه سبز می باشد.

ماده ۲۸: وضعیت ظاهری درخواست کننده (نقص عضو) با گواهی سلامت جسمی و روانی صادره از مراکز پزشکی مجاز تعیین شده به وسیله افسران کارشناس تطبیق داده می شود و در صورت وجود مغایرت موضوع به کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی ارجاع می گردد.

ماده ۲۹: درخواست کننده هر نوع گواهی نامه رانندگی باید مدارکی را که از طرف راهنمایی و رانندگی اعلام می شود به مراجع آگهی شده ارائه کند.

ماده ۳۰: مندرجات گواهی نامه رانندگی شامل نوع و یا پایه و گروه گواهی نامه رانندگی، مدت اعتبار، مشخصات راننده (کد ملی)، نام واحد صادر کننده، امضای صادر کننده، شماره مسلسل، تاریخ و شماره صدور، عکس درخواست کننده، مهر واحد صدور و مشخصات ضروری دیگر می باشد.

ماده ۳۱: هرگاه درخوست کننده گواهی نامه رانندگی در آزمایش های مربوط موفق گردد، گواهی نامه رانندگی پس از رویت مدارک لازم صادر و به اوتسلیم خواهد شد. دارنده گواهی نامه موظف است ظرف یک ماه پیش از پایان مهلت مقرر، برای تمدید مدت اعتبار یا تعویض آن به گواهی نامه معادل به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی هنگام تمدید یا تعویض گواهی نامه، ضمن دریافت گواهی سلامت جسمی و روانی از درخواست کننده، می تواند آزمون های لازم را از وی به عمل آورد. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه هنگام کنترل گواهی نامه رانندگان موظفند در صورتی که تاریخ اعتبار آن سپری شده باشد، گواهی نامه رانندگی را با ارائه رسید اخذ و پس از اعمال قانون، گواهی نامه یاد شده را برای تمدید و یا تجدید به اداره مربوط ارسال نمایند. دارنده گواهی نامه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعه به واحد مربوط برای دریافت گواهی نامه رانندگی جدید اقدام نماید.

تبصره ۱: دارندگان گواهی نامه پایه بالاتر در گروه مربوط ، می توانند رانندگی وسایل نقلیه موضوع گواهی نامه های پایه پایین تر، به جز پایه (الف) را انجام دهند.

تبصره ۲: دستورالعمل نحوه زمانبندی و ضوابط چگونگی انجام آزمونها، تمدید اعتبار، تجدید آزمون در صورت مردود شدن درخواست کننده و نحوه و میزان عوارض و مالیات مصوب قابل دریافت و نظایر آن از سوی راهنمایی و رانندگی تهیه و به اطلاع عموم رسانده می شود.

ماده ۳۲: در صورتی که دارنده گواهی نامه بخواهد برای دریافت گواهی نامه از انواع دیگر اقدام نماید، موظف است در آزمون های مربوط شرکت کند. پس از قبول شدن چنانچه گواهی نامه قبلی پیش نیاز گواهی نامه مورد درخواست باشد، از درخواست کننده اخذ و گواهی نامه جدید صادر و به وی تحویل می گردد.

ماده ۳۳: رانندگی با هر نوع تاکسی و وسایل نقلیه عمومی در شهرها و وسایل نقلیه عمومی جاده ای،علاوه بر گواهی نامه رانندگی متناسب، حسب مورد، نیازمند داشتن مجوز از شهرداری و یا دفترچه کار یا برگ فعالیت صادره از سوی وزارت راه و ترابری می باشد.

ماده ۳۴ : (اصلاحی۱۳۸۵/۵/۱۸): در صورتی که گواهی نامه رانندگی مفقود شود یا از بین برود، دارنده آن می تواند درخواست صدور المثنی نماید. پس از احراز درستی ادعای درخواست کننده، با دریافت مدارک لازم و گواهی سلامت جسمی و روانی درخواست کننده و با رعایت ضوابطی که راهنمایی و رانندگی اعلام می نماید، گواهی نامه المثنی صادر و به وی تسلیم می گردد.

ماده ۳۵: دارندگان گواهی نامه های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) می توانند تا شش ماه پس از ورود در ایران رانندگی نمایند. ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید پیش از سپری شدن مدت یاد شده گواهی نامه خارجی خود را به گواهی نامه ایرانی تبدیل نمایند.

تبصره : دارندگان گواهی نامه رانندگی کشورهای غیر از متعاهدین کنوانسیون های ۱۹۶۸وین (قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علائم راه ها – مصوب ۱۳۵۴-)، باید ترجمه معتبر گواهی نامه را همراه داشته باشند.

ماده ۳۶: تبدیل گواهی نامه های معتبر صادر شده از کشورهای خارجی، که گواهی نامه صادره از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می شود و یا آن کشور از متعاهدین کنوانسیون های ۱۹۶۸ وین راجع به مقررات عبور و مرور در راه ها و علائم راه ها به شمار می آید، با رویت اصل گواهی نامه خارجی و با احراز سلامت جسمی و روانی درخواست کننده صورت می پذیرد. در موارد دیگرتبدیل گواهی نامه های رانندگی با تایید وزارت کشور صورت می پذیرد.

ماده ۳۷: ماموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمان های بین المللی می توانند برای تبدیل گواهی نامه های خود مدرک مندرج در ماده (۳۵) را از طریق وزارت امور خارجه به راهنمایی و رانندگی ارسال دارند.

ماده ۳۸: صدور گواهی نامه مجدد برای کسانی که گواهی نامه رانندگی آنان اخذ و یا توقیف شده باشد ممنوع است و در صورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط می باشد و به وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهد شد.

ماده ۳۹: راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که گواهی نامه رانندگی اشتباه یا ناقص صادر شده باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص، گواهی نامه صحیح را صادر و به وی بازگرداند.

ماده ۴۰: هرگاه دارنده گواهی نامه یکی از شرایط پزشکی موضوع تبصره(۳) ماده (۲۷) را از دست بدهد، موظف است حداکثر ظرف یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی دارنده گواهی نامه را برای انجام معاینات و آزمایش های ضروری پزشکی به مراکز پزشکی مجاز معرفی می نمایند. در صورتی که نداشتن شرایط و صلاحیت رانندگی ضمن آزمایش جدید محرز گردد، گواهی نامه از وی اخذ و گواهی نامه متناسب با شرایط جسمانی وی تعیین و پس از صدور به وی تسلسم می شود و در صورت نداشتن صلاحیت رانندگی، گواهی نامه ابطال می گردد.

تبصره: در صورت کشف نقص عضو موثر، از سوی ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه، گواهی نامه رانندگی اخذ و تازمان بررسی های پزشکی و اعلام امکان صدور گواهی نامه مجدد، دارنده گواهی نامه حق رانندگی ندارد.

ماده ۴۱: در صورتی که راننده به علت تکرار ارتکاب تخلفات مهم و حادثه ساز در یک سال، حد نصاب نمره منفی را دریافت نماید، گواهی نامه رانندگی وی به استناد قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی- مصوب ۱۳۵۰- ضبط یا ابطال خواهد شد.

ماده ۴۲: نحوه شرایط و مسئول صدور گواهینامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی شهری و حومه، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برسد.

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است