دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » محدود کننده سرعت ۹۰Km در نیسان زامیاد NISSAN ZAMYAD
محدود کننده سرعت ۹۰Km در نیسان زامیاد NISSAN ZAMYAD

محدود کننده سرعت ۹۰Km در نیسان زامیاد NISSAN ZAMYAD

برداشتن محدودیت سرعت نیسان ،محدود کننده سرعت در وانت نیسان ،محدودیت سرعت نیسان زامیاد ،محدود کننده سرعت خودرو ،حذف محدودیت سرعت نیسان ،محدود کننده سرعت ماشین

قیمت وانت تندر 90 قیمت وانت زامیاد قیمت وانت کارا قیمت وانت مزدا مشخصات تویوتا هایلوکس مشخصات فنی وانت کارا مشخصات فنی وانت نیسان مشخصات فوتون تونلند مشخصات کاپرا مشخصات نیسان پیکاپ دو کابین مشخصات وانت آریسان مشخصات وانت پادرا مشخصات وانت پراید 151 مشخصات وانت مزدا معایب پیکاپ ریچ معایب وانت کاپرا معایب وانت کارا معرفی وانت نیسان مقایسه خودرو وانت پراید قیمت قیمت وانت پادرا قیمت وانت آریسان قیمت انواع وانت بار بهترین وانت برای کار بهترین وانت ایران قیمت پیکاپ ریچ دوکابین بهترین پیکاپ در ایران قیمت انواع وانت دو کابین قدرتمندترین وانت

محدود کننده سرعت ۹۰Km زامیاد

ﭘﯿﺮو اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ زاﻣﯿﺎد ( ﺧﻮدروساز ) در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد اﻟﺰام  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﻮدروﻫﺎی زاﻣﯿﺎد دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز Z24NIB ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، از ﻣﻮرﺧﻪ ۱۱/۰۷/ ۹۵  کلیه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار ECU ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ۹۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ . ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 محدودکننده سرعت نیسان زامیاد  رفع محدودیت سرعت نیسان  حذف محدودیت سرعت نیسان زامیاد  تعمیرات تخصصی زامیاد  آموزش مکانیک و برق خودرو  اطلاعیه فنی خودرو  قیمت وانت زامیاد دوگانه سوز

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است