گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » آموزش تصویری تعویض لنت عقب پژو ۲۰۶ تیب۲
آموزش تصویری تعویض لنت عقب پژو ۲۰۶ تیب۲

آموزش تصویری تعویض لنت عقب پژو ۲۰۶ تیب۲

آموزش تصویری تعویض لنت عقب پژو ۲۰۶ تیب۲

نتیجه تصویری برای 206

ترمز اتومبيل قسمت بسيار مهم و حساس آن می باشد و از لحاظايمنیمهمترين قسمت خودرو محسوب می شود. خودروی بدون موتور وسيله بی خطری است اما بدون ترمز و يا با ترمزمعيوب، بالفعل وسيله خطرناكی است كه جان و مال افراد سرنشين و يا ثالث را با مخاطره مواجه می كند.از اين رو هرگونه دستكاری، تعويض و يا تعمير بايد توسط افراد ذی صلاح مجرب و متخصص صورت گيرد.

مطالب و تصاوير اين صفحه فقط و فقط جهتآگاهی يافتن افراد علاقمند و كنجكاو در مورد ساز و كار ترمز خودرو، ارائه شده است و به هيچ وجه آموزشی نمی باشدو مطلقا توصيه می شود بر اساساين مطالب به هيچ وجه هيچ گونه دستكاری، تعويض و يا تعمير بر روی سيستم ترمزهيچ خودروی پژو ۲۰۶ ی و نه هيچ خودروی ديگری خواه متعلق به خود و يا سايرين، انجام ندهيد. در غير اين صورتعوارض و خسارات وارد شده ناشی از اعمال كارهای منع شده به هر كس و به هر چيز تماما به عهده خوتان می باشدو نويسنده خود را از هرگونه مسئوليت مبری می دارد.

  • ترمز ها و رگلاژ ترمز كاسه ای عقب

تصویرترمز عقب
با توجه به اينكه ترمز های عقب در پژو ۲۰۶ تيپ دو كاسه ای هستند، تعويض لنت های آن نسبت به چرخ های جلو كمی مشكل است و ضمن تعويض نياز به رگلاژ نيز هست.
اولين قدم بعد از باز كردن چرخ، باز كردن پيچ محور چرخ و بيرون آوردن كاسه ترمز است. برایباز كردن اين پيچ نياز به آچار بكس با شماره ۳۲ است ،البته قبل از آن بايد تشتك مهره بيرون بيايد.
ممكن است اين پيچ بسيار سفت باشد. دو باری كه چرخ ها را باز كردم چرخ سمت راننده (چپ) فوق العاده سفت بود و با اهرمبزرگ موفق به باز كردن شدم. احتمالا به اين دليل كه جهت چرخش چرخ مخالف با جهت سفت شدن پيچ است امادر چرخ سمت راست موافق همديگر هستند. باز كردن پيچ چرخ را قبل از جك زدن و بالا بردن ماشينانجام دادم تا نيرو توسط فنر بندی هرز نرود.

تصویر
در تصوير بالا يك جعبه آچار بكس نشان داده شده كه قيمتی حدود ۴۵ هزار تومان دارد [۱۳۸۹] البته در ابزار فروشی ها بصورت تكی هم موجود است.

اتصال ترمز عقب به ترمز دستی
در خودروهايی كه ترمز عقب آنها كاسه ای است، ترمز دستی بصورت ساده به همان سيستمترمز متصل می شود اما در خودرو با ترمز عقب ديسك، سيستم ترمز دستی پيچيده بوده و بصورتمستقل از ترمز چرخ عمل می كند..
ترمز دستی در پژو ۲۰۶ دارای پيچ رگلاژ است كه با برداشتن درپوش كه بر رویكنسول ميانی پشت اهرم ترمز دستی قراردارد، قابل دسترسی است. تنظيم رگلاژترمز دستی بر روی رگلاژ ترمز ها اثر می گذارد و بلعكس.
اگر اهرم ترمزدستی بيش از حد بالا بيايد، می توان با سفت كردن پيچ رگلاژ آنرا تنظيم نمود.

تصویر
لبه دار شدن كاسهتصویر
بيرون كشيدن كاسه نيز ممكن است مشكل باشد و علت، لبه دار شدن كاسه به دليل سايشلنت به آن است. اين لبه در زمان ديگری نيز مشكل ساز می شود و آن وقتی است كهبعد از تعويض لنت ها يا رگلاژ نمودن ترمز كه منجر به باز شدن كفشك هااز هم می شود، كاسه به جای خود برگردانده شود. برایرفع اين مشكل و زمانی كه لبه بزرگ باشد، ناچار به برداشتن آن است كه بوسيله تراشكاری انجام می شود.
[center]
برای برداشتن لبه، از سنگ انگشتی استفاده كردم. البته تراشيدن با اين وسيله خراش های زبری روی كاسه ايجاد می كند كهبا سنباده زنی با كاغذ بسيار نرم، تا حدودی از زبری آن كم كردم و البته در اين قسمت كاسه با كفشك تماس ندارد و اصلابه همين دليل هم است كه ساييده نشده. سعی كردم با حركت رفت و برگشت در امتداد لبه كاسه و لبه بيرونیسنگ سايش را انجام دهم تا قسمت وسط كاسه ساييده و خش دار نشود.
اهرم رگلاژ
به پيچ رگلاژ اهرمی متصل است كه كار آن چرخاندن پيچ رگلاژ است، بدين صورت كه آن اهرم به عقب هلداده می شود و چون خاصيت فنری دارد موقع برگشتن پيچ (دندانه دار) رگلاژ را می چرخاند و باعث بازشدن كفشك ها از هم می گردد. البته من نتوانستم با اين مكانيزم رگلاژ را انجام دهم چونزور آن به پيچ نمی رسيد و حتی با فشار به فنر آن هم موفق نشدم. استفاده از پيچ گوشتی هم باعثپريدن دندانه های پيچ می شود. بار ديگر قصد دارم از يك (انبر) دمباريك با لبه های دندانه دار استفاده كنم. ايناهرم به راحتی از جای خود در می آيد وجا زدن آن بسيار سخت و مستلزم باز شدن قطعات ديگر است. بنابراين با دقت بسيار بايد با آنكار شود.
تصویر
در عكس زير نيز پيچ دندانه دار مشخص است. و چون اهرم رگلاژ از جای خود در رفت، مجبور به باز كردن لنتشدم.
تصویرمساوی بودن رگلاژ ترمز چپ و راست در عقب
ترمزهای ديسكی جلو نياز به رگلاژ ندارند زيرا سيستم و ساز و كار آن به اين گونه است اما در عقب فرق می كند. يك روش ساده برای تست ترمز كاسه ای بدين شيوه است. در حالت توقف ترمز دستی را كشيده و در همان حالحركت می كنيم. اگر محور عقب به يك اندازه پايين رفت پس رگلاژ برابر است اما اگر يك طرف كمتر پايين رفت، ترمز در چرخ ضعيف استو بايد سفت شود. البته به طور معمول هر دو چرخ با هم فرسوده می شوند. برای اينكه بدانيد ترمز های عقب در چه وضعيتی هستند نيز می توانيد از اين روش استفاده كنيد. البته بهترين وسيله برای تست ترمز ادوات موجود درمراكز معاينه فنی است مه چرخ در ميسان سيلندر های بزرگی چرخش می كند و با ترمز گيری مقدارتوان ترمز سنجيده می شود.
بوستر ترمز به شيوه ای عمل می كند كه هميشه نيروی كمتری به چرخ های عقب می فرستد زيرا به لحاظديناميكی در زمان ترمزگيری وزن خودرو به سمت جلو متمايل می شود و در نتيجه وزن وارد برمحور عقب كم می شود. حال اگر ترمزهای عقب با نيروی زياد عمل كنند، چرخ های عقب قفل شده و ممكن استباعث انحراف خودرو شود. البته چون ترمز دستی بطور مستقل از بوستر و بطور مكانيكی عمل می كندباعث قفل شدن چرخ های عقب می شود (دستی كشيدن).
[center]تصویر
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است