شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
خانه » قیمت » جدول قیمت انواع باتری خودرو/دی۹۵
جدول قیمت انواع باتری خودرو/دی۹۵

جدول قیمت انواع باتری خودرو/دی۹۵

جدول قیمت انواع باتری خودرو/دی۹۵

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )
۵۰ اسیدی ۱۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
۵۵ اسیدی ۱۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
۶۰ اسیدی ۱۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
۶۶ اسیدی ۱۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
۷۰ اسیدی ۱۵۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
۹۰ اسیدی ۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
۱۰۰ اسیدی ۲۰۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
۱۲۰ اسیدی ۲۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
۱۵۰ اسیدی ۲۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
۱۷۰ اسیدی ۳۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
۲۰۰ اسیدی ۳۸۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی
۵۵ اتمی ۱۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
۶۰ اتمی ۱۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
۶۶ اتمی ۱۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
۷۴ اتمی ۱۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
۹۰ اتمی ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 90 اتمی

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 35
۳۵ پوما ۱۵۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 35 پوما
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 45
۴۵ پوما ۱۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 45 پوما
۵۵ ۱۸۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55
۶۰ ۱۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60
۶۲ ۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 62
۶۵ ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 65
۶۶ ۲۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66
۷۰ ۲۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70
۷۴ ۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 74
۸۸ ۲۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 88
۹۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 90
۱۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 100
۱۲۰ ۴۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 120
۱۵۰ ۴۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 150
۱۶۰ ۵۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 160
۲۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 200

جگوار – هانکوک – تایگر

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 35
۴۵ ۱۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 45
۵۵ ۱۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55
۶۰ ۱۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60
۶۲ ۱۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 62
۶۶ ۱۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66
۷۰ ۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70
۷۴ ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 74
۸۸ ۲۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 88
۹۰ ۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 90
۱۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 100
۱۲۰ ۳۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 120
۱۵۰ ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 150
۲۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 200

ارس

آمپر قیمت ( تومان )
۵۰ (L2) ۱۵۴,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 50 (L2)
۵۵ (L2) ۱۶۹,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55 (L2)
۶۰ (پیکانی قطب برعکس) ۱۸۳,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60 (پیکانی قطب برعکس)
۶۰ (ریویی ۶۰۶۸) ۱۸۳,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60 (ریویی 6068)
۶۲ (L2) ۱۸۹,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 62 (L2)
۶۶ (L3) ۲۰۳,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66 (L3)
۷۰ (پیکانی قطب برعکس ۷۰۲۴) ۲۱۴,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70 (پیکانی قطب برعکس 7024)
۷۰ (قطب موافق ۷۰۲۹) ۲۱۴,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70 (قطب موافق 7029)
۷۴ (L3) ۲۲۴,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 74 (L3)
۸۸ (L4 کوتاه) ۲۶۷,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 88 (L4 کوتاه)
۱۰۰ (L4 کوتاه) ۲۹۹,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 100 (L4 کوتاه)

هایلوکس

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۰۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 35
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 45
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60
۶۶ ۱۹۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70
۷۵ ۲۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 75
۸۸ ۲۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 88
۹۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 90
۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 100
۱۲۰ ۳۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 120
۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 150
۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 200

اوراستارت – سولایت – لاجیکس

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۰۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 35
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 45
۵۵ ۱۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60
۶۶ ۱۹۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70
۷۴ ۲۲۲,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 74
۸۸ ۲۶۴,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 88
۹۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 90
۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 100
۱۲۰ ۳۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 120
۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 150
۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 200

پرادو

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 35
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 45
۵۵ ۱۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55
۶۰ ۱۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60
۶۲ ۱۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 62
۶۶ ۲۰۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66
۷۰ ۲۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70
۷۵ ۲۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 75
۸۸ ۲۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 88
۹۰ ۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 90
۱۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 100
۱۲۰ ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 120
۱۵۰ ۴۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 150
۱۶۰ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 160
۲۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
۵۵ سیلد ( اتمی ) ۱۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55 سیلد ( اتمی )
۶۰ سیلد ( اتمی ) ۱۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60 سیلد ( اتمی )
۶۶ سیلد ( اتمی ) ۱۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66 سیلد ( اتمی )
۷۰ سیلد ( اتمی ) ۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70 سیلد ( اتمی )
۷۴ سیلد ( اتمی ) ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 74 سیلد ( اتمی )
۸۸ سیلد ( اتمی ) ۲۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 88 سیلد ( اتمی )
۱۵۰ سیلد ( اتمی ) ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 150 سیلد ( اتمی )
۲۰۰ سیلد ( اتمی ) ۵۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 200 سیلد ( اتمی )

اطلس

آمپر قیمت ( تومان )
۶۶ ۱۹۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 66
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 70
۷۴ ۲۲۲,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 74
۸۸ ۲۶۴,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 88
۹۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 90
۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 100
۱۲۰ ۳۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 120
۳۵ ۱۰۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 35
۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 150
۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 200
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 45
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 55
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت 60
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است