عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » قیمت » لیست اجرت نقاشی و تعویض قطعات بدنه پژو پرشیا، GLX ، روا و آردی متالیک/دی۹۵
لیست اجرت نقاشی و تعویض قطعات بدنه پژو پرشیا، GLX ، روا و آردی متالیک/دی۹۵

لیست اجرت نقاشی و تعویض قطعات بدنه پژو پرشیا، GLX ، روا و آردی متالیک/دی۹۵

اجرت نقاشی و تعویض قطعات بدنه پژو پرشیا، GLX ، روا و آردی متالیک در بازار+لیست قیمت

اجرت نقاشی درب های پژو ( هر لنگه ) ۲,۳۹۵,۸۰۰
اجرت لکه گیری دربهای پژو  ( هر لنگه کامل ) ۱,۲۷۰,۵۰۰
 اجرت خط و خش گیری دربهای پژو  (هر لنگه کامل) ۹۰۷,۵۰۰
اجرت نقاشی درب های پژو از زه به پائین ۹۰۷,۵۰۰
اجرت لکه گیری دربهای پژو  از زه به پایین ۵۴۴,۵۰۰
 اجرت خط و خش گیری درب های پژو  از زه به پائین ۳۶۳,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های پژو از زه به بالا ۱,۲۷۰,۵۰۰
اجرت لکه گیری دربهای پژو از زه به بالا ۹۰۷,۵۰۰
 اجرت خط و خش گیری درب های پژو از زه به  بالا ۵۴۴,۵۰۰
 اجرت نقاشی درب های پژو داخل درب ۵۴۴,۵۰۰
 اجرت تعویض دربهای پژو (هر لنگه ) ۷۹۸,۶۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای جلو پژو (هرطرف کامل) ۱,۹۹۶,۵۰۰
اجرت لکه گیری گلگیر های جلو پژو  (هر طرف کامل ) ۹۰۷,۵۰۰
 اجرت خط و خش گیری گلگیر های جلو پژو  (هر طرف کامل) ۷۲۶,۰۰۰
 اجرت نقاشی گلگیر جلو پژو  بین خط گلگیر و زه ( هر طرف ) ۱,۰۸۹,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیر جلو پژو  بین خط گلگیر و زه ( هر طرف ) ۶۵۳,۴۰۰
 اجرت نقاشی گلگیر جلو پژو  بالای خط گلگیر( هر طرف ) ۶۵۳,۴۰۰
اجرت لکه گیری گلگیر جلو پژو  بالای خط گلگیر ( هر طرف ) ۴۷۱,۹۰۰
 اجرت نقاشی گلگیر جلو پژو زیر زه گلگیر( هر طرف ) ۲۵۴,۱۰۰
اجرت لکه گیری گلگیر جلو پژو زیر زه گلگیر ( هر طرف ) ۱۸۱,۵۰۰
 اجرت خط و خش گیری گلگیر های جلو پژو زیر و یا بالای خط گلگیر ( هر طرف ) ۴۳۵,۶۰۰
اجرت خط و خش گیری زیر زه گلگیر های جلو پژو (هرطرف ) ۱۴۵,۲۰۰
 اجرت تعویض گلگیرهای جلو پژو(هرطرف ) ۷۹۸,۶۰۰
اجرت نقاشی گلگیرعقب پژو (هرطرف کامل) ۱,۹۹۶,۵۰۰
اجرت لکه گیری گلگیر عقب پژو (هر طرف کامل ) ۱,۱۵۵,۰۰۰
 اجرت خط و خش گیری گلگیر های عقب پژو (هر طرف کامل) ۷۲۶,۰۰۰
 اجرت نقاشی گلگیر عقب پژو زیر خط گلگیر( هر طرف ) ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیر عقب پژو زیرخط گلگیر ( هر طرف ) ۷۲۶,۰۰۰
 اجرت خط و خش گیری گلگیرعقب پژو زیرخط گلگیر ( هر طرف ) ۴۲۹,۰۰۰
 اجرت نقاشی گلگیر عقب پژو  بالای خط گلگیر( هر طرف ) ۶۶۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیر عقب پژو بالای خط گلگیر ( هر طرف ) ۳۹۶,۰۰۰
 اجرت خط و خش گیری گلگیر های عقب  پژو بالای خط گلگیر ( هر طرف ) ۲۶۴,۰۰۰
اجرت تعویض گلگیر های عقب پژو (هرطرف ) ۱,۵۹۷,۲۰۰
اجرت نقاشی  درب موتور پژو زیر و رو ( دو طرف ) ۳,۱۹۴,۴۰۰
اجرت نقاشی  درب موتور صافکاری شده پژو یک طرف ۲,۳۵۹,۵۰۰
 اجرت لکه گیری درب موتور پژو فقط یک طرف ۱,۸۱۵,۰۰۰
 اجرت خط و خش گیری درب موتور پژو فقط یک طرف ۱,۲۷۰,۵۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب پژو زیر و رو ( دو طرف) ۲,۷۹۵,۱۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب صافکاری شده پژو فقط یک طرف ۲,۱۷۸,۰۰۰
 اجرت لکه گیری درب صندوق عقب پژو یک طرف ۱,۶۳۳,۵۰۰
اجرت خط و خش گیری درب صندوق عقب پژو فقط یک طرف ۱,۰۸۹,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر درب صندوق عقب و زیر درب موتور پژو ۷۲۶,۰۰۰
اجرت تعویض درب موتور و درب صندوق پژو (هر کدام) ۳۹۹,۳۰۰
 اجرت نقاشی رکاب پژو کامل ( داخلی و بیرونی ) ۱,۱۹۷,۹۰۰
 اجرت تعویض رکاب پژو کامل ( داخلی و بیرونی ) ۱,۱۹۷,۹۰۰
  اجرت نقاشی روکش محافظ رکاب پژو پارس ۷۹۸,۶۰۰
اجرت تعویض روکش محافظ رکاب پژو پارس ۳۹۹,۳۰۰
اجرت نقاشی داخل صندوق عقب و مومکاری کامل پژو ۱,۹۹۶,۵۰۰
اجرت نقاشی داخل موتور کامل پژو ۱,۹۹۶,۵۰۰
اجرت نقاشی جلو پنجره پژو ۵۹۸,۹۵۰
اجرت نقاشی سپر جلو یا عقب پژو GLX ۹۹۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سپر جلو یا عقب پژو پارس کامل ۱,۱۹۷,۹۰۰
اجرت نقاشی سپر جلو یا عقب پژو پارس زیر زه ۷۲۶,۰۰۰
اجرت نقاشی سپر جلو یا عقب پژو پارس بالای زه ۵۴۴,۵۰۰
اجرت نقاشی ابروئی زیر چراغهای جلو پژو ۷۹,۸۶۰
اجرت نقاشی سقف صافکاری شده پژو تا لبه های ستون و گلگیر ۲,۷۹۵,۱۰۰
اجرت تعویض سقف پژو  بطور کامل ۲,۳۹۵,۸۰۰
اجرت نقاشی قاب آئینه پژو پارس ۱۹۹,۶۵۰
اجرت نقاشی سینی جاچراغی عقب پژو ۹۸۰,۱۰۰
اجرت تعویض سینی جاچراغی عقب پژو ۱,۰۵۶,۰۰۰
اجرت نقاشی اطاق پژو ( با آستر ) ۱۹,۹۶۵,۰۰۰
اجرت نقاشی اطاق پژو ( بدون آستر ) ۲۳,۵۹۵,۰۰۰
اجرت تعویض اطاق پژو ۱۵,۵۱۰,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر باطری پژو ۶۱۷,۱۰۰
اجرت تعویض سینی شاسی جلو پژو هرطرف ۲,۸۰۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی شاسی جلو پژو هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی جلو پژو هرطرف ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سر شاسی جلو پژو هرطرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی عقب پژو هرطرف ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سرشاسی عقب پژو هرطرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو پژو هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب پژو هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای جلو پژو هرطرف ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای جلو پژو هرطرف ۹۹۰,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب پژو هرطرف ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب پژو هرطرف ۹۹۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی کف صندوق عقب (جای زاپاس ) پژو ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی کف صندوق عقب (جای زاپاس ) پژو ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت جک کاری و تنظیم رکاب پژو هر طرف ۸۲۵,۰۰۰
اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور) پژو ۶۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور) پژو ۴۹۵,۰۰۰
اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی عقب  پژو ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی عقب پژو ۶۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی پشت چراغ جلو( لچکی سرشاسی ) پژو ۴۹۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی پشت چراغ جلو( لچکی سرشاسی ) پژو ۳۳۰,۰۰۰
اجرت تعویض اسکلت کف صندوق عقب پژو ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت نقاشی اسکلت کف صندوق عقب پژو ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت تعویض کف اتاق پژو ۳,۹۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کف اتاق پژو ۲,۳۱۰,۰۰۰
اجرت تعویض ستون جلو پژو هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت نقاشی ستون جلو پژو هرطرف ۸۲۵,۰۰۰
اجرت تعویض ستون وسط پژو هر طرف ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی ستون وسط پژو هر طرف ۹۹۰,۰۰۰
اجرت تعویض ستون بغل درب پژو هرطرف ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت نقاشی ستون بغل درب پژو هرطرف ۹۹۰,۰۰۰
اجرت تعویض تقویتهای سقف پژو کامل ( ۶عدد ) ۱,۹۸۰,۰۰۰

 

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است