آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.(امام علی علیه السلام)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
خانه » قیمت » آخرین قیمت انواع باطری خودرو در بازار تهران
آخرین قیمت انواع باطری خودرو در بازار تهران

آخرین قیمت انواع باطری خودرو در بازار تهران

قیمت ها با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است

آخرین قیمت انواع باطری خودرو در بازار تهران

آخرین به روز رسانی قیمت انواع باتری در تاریخ شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵

نیرو (صبا باطری)

آمپر

قیمت ( تومان )

۵۰ اسیدی

۱۳۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی

۵۵ اسیدی

۱۴۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی

۶۰ اسیدی

۱۴۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی

۶۶ اسیدی

۱۵۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی

۷۰ اسیدی

۱۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی

۷۴ اسیدی

۱۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی

۸۸ اسیدی

۲۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی

۹۰ اسیدی

۲۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی

۱۰۰ اسیدی

۲۲۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی

۱۲۰ اسیدی

۲۵۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی

۱۵۰ اسیدی

۳۰۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی

۱۷۰ اسیدی

۳۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی

۲۰۰ اسیدی

۳۹۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی

۵۰ اتمی

۱۳۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 50 اتمی

۵۵ اتمی

۱۴۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55 اتمی

۶۰ اتمی

۱۵۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60 اتمی

۶۶ اتمی

۱۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66 اتمی

۷۴ اتمی

۱۸۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 74 اتمی

۹۰ اتمی

۲۲۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 90 اتمی

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر

قیمت ( تومان )

۳۵

۱۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 35

۳۵ پوما

۱۵۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 35 پوما

۴۵

۱۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 45

۴۵ پوما

۱۸۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 45 پوما

۵۵

۱۸۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55

۶۰

۱۹۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60

۶۲

۲۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 62

۶۵

۲۲۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 65

۶۶

۲۲۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66

۷۰

۲۳۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70

۷۴

۲۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 74

۸۸

۲۹۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 88

۹۰

۳۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 90

۱۰۰

۳۳۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 100

۱۲۰

۳۹۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 120

۱۵۰

۴۹۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 150

۱۶۰

۵۱۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 160

۱۷۰

۵۳۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 170

۲۰۰

۵۹۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 200

جگوار – هانکوک – تایگر

آمپر

قیمت ( تومان )

۳۵

۱۴۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 35

۴۵

۱۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 45

۵۵

۱۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55

۶۰

۱۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60

۶۲

۱۸۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 62

۶۶

۱۹۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66

۷۰

۲۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70

۷۴

۲۱۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 74

۸۸

۲۴۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 88

۹۰

۲۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 90

۱۰۰

۲۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 100

۱۲۰

۳۴۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 120

۱۵۰

۴۳۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 150

۱۷۰

۵۴۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 170

۲۰۰

۵۹۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 200

ارس

آمپر

قیمت ( تومان )

۵۰ (L2)

۱۵۴,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 50 (L2)

۵۵ (L2)

۱۶۹,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55 (L2)

۶۰ (پیکانی قطب برعکس)

۱۸۳,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60 (پیکانی قطب برعکس)

۶۰ (ریویی ۶۰۶۸)

۱۸۳,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60 (ریویی 6068)

۶۲ (L2)

۱۸۹,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 62 (L2)

۶۶ (L3)

۲۰۳,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66 (L3)

۷۰ (پیکانی قطب برعکس ۷۰۲۴)

۲۱۴,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70 (پیکانی قطب برعکس 7024)

۷۰ (قطب موافق ۷۰۲۹)

۲۱۴,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70 (قطب موافق 7029)

۷۴ (L3)

۲۲۴,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 74 (L3)

۸۸ (L4 کوتاه)

۲۶۷,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 88 (L4 کوتاه)

۱۰۰ (L4 کوتاه)

۲۹۹,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 100 (L4 کوتاه)

هایلوکس

آمپر

قیمت ( تومان )

۳۵

۱۰۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 35

۴۵

۱۳۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 45

۵۵

۱۶۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55

۶۰

۱۸۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60

۶۲

۱۸۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 62

۶۶

۱۹۸,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66

۷۰

۲۱۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70

۷۵

۲۲۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 75

۸۸

۲۶۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 88

۹۰

۲۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 90

۱۰۰

۳۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 100

۱۲۰

۳۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 120

۱۵۰

۴۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 150

۱۷۰

۵۱۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 170

۲۰۰

۶۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 200

اوراستارت – سولایت – لاجیکس

آمپر

قیمت ( تومان )

۳۵

۱۰۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 35

۴۵

۱۳۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 45

۵۵

۱۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55

۶۰

۱۸۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60

۶۶

۱۹۸,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66

۷۰

۲۱۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70

۷۴

۲۲۲,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 74

۸۸

۲۶۴,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 88

۹۰

۲۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 90

۱۰۰

۳۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 100

۱۲۰

۳۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 120

۱۵۰

۴۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 150

۲۰۰

۶۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 200

پرادو

آمپر

قیمت ( تومان )

۳۵

۱۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 35

۴۵

۱۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 45

۵۵

۱۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55

۶۰

۱۹۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60

۶۲

۱۹۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 62

۶۶

۲۰۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66

۷۰

۲۲۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70

۷۵

۲۳۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 75

۸۸

۲۷۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 88

۹۰

۲۸۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 90

۱۰۰

۳۱۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 100

۱۲۰

۳۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 120

۱۵۰

۴۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 150

۱۶۰

۵۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 160

۲۰۰

۶۳۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر

قیمت ( تومان )

۵۵ سیلد ( اتمی )

۱۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55 سیلد ( اتمی )

۶۰ سیلد ( اتمی )

۱۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60 سیلد ( اتمی )

۶۶ سیلد ( اتمی )

۱۹۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66 سیلد ( اتمی )

۷۰ سیلد ( اتمی )

۲۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70 سیلد ( اتمی )

۷۴ سیلد ( اتمی )

۲۱۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 74 سیلد ( اتمی )

۸۸ سیلد ( اتمی )

۲۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 88 سیلد ( اتمی )

۱۵۰ سیلد ( اتمی )

۴۲۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 150 سیلد ( اتمی )

۲۰۰ سیلد ( اتمی )

۵۴۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 200 سیلد ( اتمی )

اطلس

آمپر

قیمت ( تومان )

۹۰

۲۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 90

۱۰۰

۳۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 100

۱۲۰

۳۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 120

۳۵

۱۰۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 35

۱۵۰

۴۵۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 150

۲۰۰

۶۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 200

۴۵

۱۳۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 45

۵۵

۱۶۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 55

۶۰

۱۸۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 60

۶۶

۱۹۸,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 66

۷۰

۲۱۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 70

۷۴

۲۲۲,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت 74

۸۸

۲۶۴,۰۰۰

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است