هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » مشاهده برخی سولات پایان ترم مکانیک خودرو
مشاهده برخی سولات پایان ترم مکانیک خودرو

مشاهده برخی سولات پایان ترم مکانیک خودرو

به نام خدا

سولات پایان ترم مکانیک خودرو و برق خودرو

   
۱-در یک سکل در موتور دو زمانه :
الف: با چهار کورس انجام می شود                ب: با دو دور گردش میل لنگ انجام می شود
ج: با یک دور گردش میل لنگ انجام می شود        د: با نیم دور گردش میل لنگ انجام می شود
۳- کف تراشی سرسیلندر باعث :
الف: افزایش نسبت تراکم ، بالا رفتن کمپرس داخل سیلندر می شود
ب: کاهش نسبت تراکم و کم شدن کمپرس سیلندر می شود
ج: هیچ تأثیری در نسبت تراکم و کمپرس ندارد
د: افزایش کورس پیستون می شود
۴- کدام یک از عوامل زیر باعث روغن سوزی می شود ؟
الف: حرارت ، رقیق بودن روغن                    ب: گشاد شدن سوپاپ
ج: خرابی رینگها  و خوردگی جداره سیلندر        د: هر سه مورد صحیح است
۵- کار بغل یاتاقانی میل لنگ :
الف: جلوگیری از حرکت عرضی میل لنگ است     ب: جلوگیری از حرکت طولی میل لنگ است
ج: برای استحکام و تنظیم میل لنگ است      د: برای درست کار کردن سیستم کلاچ است
۶- در نظر گرفتن مقدار پیش فشار در یا طاقانها ی متحرک :
الف به منظور ایجاد فیلم روغن است                   ب: به منظور سائیدگی کمتر میل لنگ است
ج: به منظور محکم شدن یاطاقانها در محل خود است         د: به منظور گردش سریع شاتون است
۷- اگر فاصله دهانه پلاتین کم باشد :
الف: مقدار زاویه داول کم می شود             ب: مقدار زاویه داول زیاد می شود
ج: تأ ثیری در مقدار داول ندارد               د: مدار اولیه قطع می شود
۸- وظیفه مغز کویل چیست ؟
الف: تولید برق اولیه             ب: تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب
ج: تبدیل فشار کم به فشار زیاد    د: تقویت میدان مغناطیسی به وجود آمده از جریان مدار اولیه
۹- اگر جای دو سیم مثبت و منفی کویل عوض شود (عمل پلاتین )
الف: موتور روشن شده و به دلیل عکس شدن جهت جریان ولتاژ در دهانه شمع افزایش پیدا می کند
ب: موتور روشن شده و به دلیل عکس شدن جهت جریان ولتاژ در دهانه شمع
ج: موتور روشن شده و تغییری در جهت جریان و ولتاژ به وجود نمی آید
د: موتور روشن نمی شود
۱۰- در سیستم خنک کننده از ترموستات چه موقعی استفاده می شود ؟
الف: در فصل زمستان                           ب: زمستان و تابستان                             ج: بهار و زمستان                              د: در تمامی فصلها
۱۱- میزان سایش در کدام قسمت از دیواره سیلندر بیشتر است ؟
الف: در نزدیکی نقطه مرگ بالا                   ب: دقیقاً در وسط نقطه مرگ بالا و نقطه مرگ پایین
ج: در نزدیکی نقطه مرگ پایین                   د : بین قسمت وسط سیلندر و نقطه مرگ بالا
۱۲- واحد گشتاور چیست ؟
الف: نیوتن متر  (N.m)                              ب: متر بر ثانیه (  m/s)                                     ج: نیوتن متر بر ثانیه ( N.m/s)                      د: ۱تقسیم بر ثانیه (  S-1)
۱۳- در موتور ۴سیلندر  چهار زمانه ردیفی وقتی که سیلندر ۳ در حال تراکم باشد ترتیب احتراق موتور ۲-۴-۳-۱ می باشد .
الف: سیلندر یک در حال تنفس است        ب: سیلندر ۲ در حال احتراق است
ج: سیلندر چهار در حال تخلیه است        د: سیلندر یک در حال احتراق و سیلندر چهار در حال تنفس است
۱۴-مهمترین دلیل انتخاب پیستون از جنس آلیاژ آلومینیم کدام است ؟
الف: فراوانی و ارزان بودن آلومینیوم          ب: سخت و محکم بودن آلومینیم
ج: ریخته گری و تراش آسان آلومینیم             د: سبک بودن و قابلیت انتقال حرارت خوب
۱۵- علت دوده گرفتن در سر شمع موتور چیست ؟
الف: مخلوط بنزین و هوای غلیظ است      ب: مخلوط بنزین و هوا رقیق است
ج:موتور آدواش است                    د: از شمع گرم استفاده شده است
۱۶- محور گژن پین معمولاً چگونه روغن کاری می شود ؟
الف: با فشار روغن                          ب:  با روغن برگشتی از سر سیلندر                                   ج: با پرتاب روغن                           د: روغن کاری احتیاج ندارد
۱۷- اگر حباب های هوا در رادیاتور موتور که روشن است دیده شود ممکن است ؟
الف: کمپرس موتور زیاد است             ب: سوپاپ ها آببندی نباشد
ج: رینگ پیستون موتور شکسته نباشد      د: واشر سر سیلندر معیوب باشد
۱۸- به چه طریق می توان سرعت پروانه را افزایش داد ؟
الف: با سف کردت تسمه پروا                ب: با کم کردن قطر پولی پروانه                                   ج: با گاز دادن به موتور                  د: بازیاد کردن تعداد پره های پروانه
۱۹- عامل بسته شدن سوپاپ کدام است ؟
الف: اسبک             ب: میل سوپاپ        ج: فنر سوپاپ           د: الف و ب
۲۰- اگر آوانس  سوپاپ دود (۵۰) درجه و ریتارد آن (۱۱) درجه باشد کل زمان تخلیه چند درجه است ؟
الف: ۲۱۸  درجه        ب:۱۹۲ درجه               ج: ۱۱۸ درجه                د: ۲۴۱ درجه
۲۱- به چه وسیله می توان جهت حرکت چرخشی میل گاردان رابه  اندازه ۹۰ درجه تغییر جهت داد ؟
الف: بوسیله سیستم دنده مخروطی و حلزونی
ب: به وسیله سیستم چرخ دنده ای ، دندانه پیستانی و دندانه مارپیچ
ج: بوسیله سیستم دنده مایل و حلزونی
د: بوسیله سیستم دنده مایل و مخروطی ( کرانبیل پیستون   )
۲۲- گشتاور انتقالی در یک کلاچ اصتکاکی به چه عواملی بستگی دارد
الف: ضریب اصتکاک لنت صفحات     ب : قطر صفحات    ج: ضخامت لنت صفحات         د: تعداد  صفحات
۲۳- در موردی که لنت صفحه کلاچ خورده شود پدال کلاچ چه تغییری می کند ؟
الف: کمتر می شود  ب: بیشتر می شود   ج: تغییر نمی کند  د:ابتدا کمتر شده ،سپس بدون تغییر باقی می ماند
۲۴- وجود کشویی گاردان به چه منظور است ؟
الف: جهت بالانس بودن میل گاردان          ب: جهت تغییر طول گاردان در پستی و بلندیهای جاده می باشد
ج: جلوگری لرزش گاردان می باشد           د: جهت تغییرات سرعت اتومبیل
۲۵- در صورتی که دنده های گیربکس در هنگام سرد بودن جا رود اما با گرم شدن ، هنگام جا رفتن صدا دهد
الف: بلبرینگ کلاچ معیوب است           ب: عیب از پمپ بالا می باشد
ج: مورد الف و ب صحیح است            د: فنرهای دیسک کلاچ خاصیت خود را از دست داده اند
۲۶- اگر یکی از دنده برنجی ها ی گیربکس تاب داشته باشد ؟
الف: درگیری آن با صدا توأ م است             ب: درگیری آن به راحتی انجام نمی گیرد
ج: درگیری آن دنده امکان پذیر نیست           د: هیچکدام
۲۷- اگر مهره پینیون دیفرانسیل شل شود ؟
الف: در سرعت یکنواخت ایجاد صدا می کند              ب: به هنگام ترمز کردن ایجاد صدا می کند
ج: در حرکت با قطع و وصل پدال گاز ایجاد صدا می کند د : تأثیری بر کار دیفرانسیل ندارد .
۲۸- علت لرزش کلاچ به هنگام حرکت ………..
الف: صفحه فشار ی دیسک تاب داشته است                   ب: شاخک نامیزان است
ج: فشار دیسک نامیزان است                              د: هر سه مورد فوق درست است
۲۹- گیربکس (جعبه دنده ) :
الف: دستگاه مبدل گشتاور و در نتیجه دور در انتقال نیرو است
ب: دستگاهی است که بدون هیچ گونه تغییری ارتباط موتور و دیفرانسیل را برقرار می سازد
ج: دستگاه مبدل قدرت در انتقال نیرو است د: دستگاه مبدل دور در انتقال نیرو است
د: دستگاه مبدل دور در انتقال نیرو است
۰ ۳- دنده اصلی روی شفت
الف:ثابت است    ب:متحرک است  ج:ثابت است با هزار خاری   د:ثابت است بابوش  ترمزوسوخت رسانی
۳۱- حالتی ایست پمپ بنزین مکانیکی در کدام حالت است ؟
الف: تماس ایست پمپ بنزین با دایره خارج از مرکزقطع می شود
ب: دیافراگم تحت تأثیر وزن سوخت در پایین ترین کورس خود قرار دارد
ج: نیروی مؤثر بر شناور کاربراتور بیشتر از نیروی فنر زیر دیافراگم  پمپ بنزین است
د: فنر دیافراگم رادر بالا ترین نقطه کورس خود نگه می دارد
۳۲- قفل گازی یعنی :
الف: بنزین در داخل پمپ و لوله ها بخار می شود       ب: بنزین در داخل کاربراتور بصورت بخار می شود
ج: بنزین در داخل باک به صورت بخار می شود           د: هر سه مورد بالا صحیح است
۳۳- ترمز های سرو دارای چند سیلندر در کاسه چرخ می باشد
الف: یک سیلندر یکطرفه    ب: یک سیلندر دو طرفه   ج: دو سیلندر یکطرفه     د: دو سیلندر دو طرفه
۳۴- وظیفه پمپ شتاب در کاربراتور های ونتوری ثابت :
الف: جلوگیری از مکث موتوردرزمان شروع گازاست   ب:تأمین سوخت اضافی درسربالاییهاوکمک به مدارقدرت است
ج: تأمین سوخت اضافی در دور های متوسط           د: تأمین سوخت اضافی و مدار کمکی در دور زیاد است
۳۵- بوستر ترمز در ترمز های هیدرولیکی :
الف:نیروی لازم را برای ترمز کردن توسط راننده کاهش می دهد   ب:باعث قوی شدن ترمزچرخهای عقب میگردد
ج: باعث قوی شدن ترمز چرخهای جلو می گردد  د: نیروی لازم برای ترمز کردن توسط راننده افزایش می دهد
۳۶- باز بودن ساسات و کثیف بودن فیلتر هوا در کاربراتور های ونتوری متغیر باعث :
الف: کم شدن قدرت و کنش موتور می شود                   ب: بالا رفتن مصرف سوخت می شود
ج: نا میزان کار کردن و ریپ زدن موتور می شود           د: هر سه مورد فوق صحیح است
۳۷- دو عدد سوراخ زیر پیستون کاربراتور استرامبورگ برای :
الف: ایجاد خلاء در کاربراتو است                           ب: ایجاد خلاء در منیفولد است
ج: ایجاد خلاء در بالای دیافراگم پیستون است                 د: موارد الف و ب صحیح است
۳۸- اثر ونتوری در کاربراتور باعث :
الف: ازدیاد سرعت و کاهش سرعت هوا است            ب: ازدیاد فشار و کاهش سرعت هوا است
ج: ازدیاد سرعت و کاهش فشار هوا است              د: کاهش فشار و کاهش سرعت هوا است
۳۹- برای کم کردن مصرف بنزین در کاربراتور های ونتوری متغیر اتوماتیک :
الف: بوسیله بستن مهره ته سوزن کم می شود            ب: بوسیله باز کردن مهره ته سوزن کم می شود
ج: باز و بسته کردن مهره ته سوزن هیچ تفاوتی ندارد   د: هر سه مورد غلط است
۴۰  -تاب داشتن دیسک و دو پهنی بودن کاسه چرخ باعث :
الف: چوب کردن پدال ترمز می شود                      ب: دو پا شدن ترمز می شود
ج: دل زدن پدال ترمز می شود                          د: خالی شدن پدال در زیر پا می شود
۴۱- اندازه داده شده در شکل روبرو برابر است با :
الف: ۱۹/۸۶                ب: ۳۰/۱۹         ج:۳۶/۱۹                 د: ۵/۱۹

۴۲- اندازه داده شده در شکل روبرو برابر با کدام یک از گزینه های زیر است

الف: ۵/۵               ب: ۵۵/۵               ج: ۵۵/۶             د:۵/۶

۴۳-مته با تیپ W  دارای چه زاویه مارپیچ می باشد
الف-کم            ب-متوسط               ج-زیاد              د-خیلی کم
۴۴-برای تهیه پیچ M20 که گام آن برابر ۲/۵ میلیمتراست قطر قطعه کارچند میلیمتر است
الف-۷۵/۱۹         ب- ۲۵/۲              ج-۵/۱۷              د-۵/۲۲
۴۵-کدام یک واحد گشتاور است
الف- نیوتن.متر             ب)                    psI    ج)اتمسفر           د)هرسه مورد
۴۶)کدامیک جز وسایل کنترل است
الف)صفحه صافی            ب)کولیس             ج)گونیا            د)میکرومتر
۴۷)فاصله بین دودهانه گونیای فارسی چند درجه است
الف)۳۰درجه            ب)۴۵درجه            ج)۶۰درجه           د)۱۲۰درجه
۴۸)در کدامیک از ابزار زیر گوه دیده میشود
الف)قلم            ب)مته           ج)تیغه اره             د)هر سه مورد
۴۹)قسمت برش و زاویه شیب به ترتیب در کدام قلاویز بیشتر از بقیه است
الف)پس رو-پیش رو           ب)پیش رو-پیش رو          ج)پس رو-پس رو      د)پیش رو-پس رو
۵۰)اگر مجموع کل زاویه باز شدن سوپاپ هوا در یک موتور ۲۳۲درجه وزاویه ریتارد ۴۵درجه باشدزاویه آدوانس چقدر است؟
الف)۵درجه           ب)۱۵             ج)۲۵              د)۳۰

۵۱-یکی از وظایف خازن یا فیوز دلکو در مدار جرقه :
الف : جلوگیریاز سوختن کویل است                      ب : جلوگیری از سوختن پلاتین است
ج :  جلوگیری از خرابی دلکو است                     د : جلوگیری از خرابی شمع است
۵۲ – علت خال زدن بیش از حد دهانه پلاتین :
الف : از ترک داشتن درب دلکو می باشد        ب : از شل بودن لنگرهای دلکو می باشد
ج : از کار نکردن آوانس خلایی می باشد       د : از نیم سوز شدن خازن و لقی صفحه دلکو می باشد
۵۳- علت خروج هوا از مانیفولد گاز در هنگام آزمایش مقدار اتلاف فشار – کمپرس چیست ؟
الف : رینگهای پیستون گیر کرده اند                                           ب: سوپاپ گاز آب بندی نیست
ج : واشر سر سیلندر آب بندی نیست                                             د : سر سیلندر ترک دارد
۵۴-در کاربراتور و نتوری متغیر (پیکان ) هوای روی سطح بنزین در پیاله کاربراتور از کجا تأمین می شود ؟
الف : از طریق ژیگلور اصلی      ب : از طریق مدار ساسات     ج : از طریق صافی هوا       د : از طریق کانالی به هوای آزاد راه دارد
۵۵- چرا هنگام قلاویز کاری هر از چند گاه یکبار قلاویز را باید در جهت عکس گرداند ؟
الف : برای اینکه براده ها بتوانند از طریق شیار های طولی قلاویز به بیرون از سوراخ هدایت شوند
ب : برای اینکه براده های شکسته شده و در شیار قلاویز روی هم انباشته نشوند
ج : برای اینکه دنده رزوه هابا زاویه درست ایجاد شوند
د : برای اینکه لبه قلاویز ها کاملاً پرداخت شده و عمر مفید آنها افزایش یابد
۵۶-در حالت توقف اتومبیل و روشن بودن موتور، در صورتیکه پا را تا آخر روی پدال کلاچ فشار دهیم : کدام پاسخ صحیح است ؟
الف : شافت ورودی گیربکس می چرخد               ب : شافت خروجی گیربکس می چرخد
ج : دنده زیر می چرخد                                    د : کلیه دنده ها در حال سکون هستند
۵۷- ولتاژ القایی در سیم پیچ ثانویه کویل به چه عاملی بستگی دارد ؟
الف : به نسبت تعداد دور سیم پیچ های اولیه و ثانویه                             ب: به تعداد تیغه های آرمیچر
ج : به ارزش حرارتی شمعها                                                           د : به نسبت ضخامت سیمهادر سیم پیچ های اولیه
۵۸- لقی بیش از اندازه کشویی گاردان باعث :
الف : سر وصدا ی سوت مانند می شود                                               ب : ایجاد صدا در گاز دادن و رها کردن پدال گاز می شود
ج : لرزش پوسته میل گاردن می شود                                                  د : صدای زوزه مانند هنگام دور بالا می شود
۵۹- چگونه می توان از ترمز موتور چهار زمانه به صورت ترمز بهره جست ؟
الف : با جاو گیری از خروج دود حاصل از احتراق در مانیفولد دود و قطع و رود سوخت به داخل سیلندر
ب : با خفه کردن جریان هوا در لوله مکش
ج : با قرار دادن جعبه دنده در دنده سنگین
د : با بستن سوپاپ هوا ضمن عمل مکش
۶۰ – هنگام ترمز گرفتن خودرو به یک طرف کشیده می شود علت چیست ؟
الف : لنتهای یکی از چرخها روغنی شده است                                        ب : مجرای تعادل روغن سیلندر اصلی مسدود گردیده است
ج : بوستر درست عمل نمی کند                                                          د : سوپاپ جلوی فنر پمپ آب بندی نیست
۶۱- در موتور چهار سیلندر چهار زمانه ردیفی وقتی که سیلندر ۳ در حال تراکم باشد ترتیب احتراق موتور ۲-۴-۳-۱ می باشد :
الف : سیلندر یک در حال تنفس است                                                     ب : سیلندر ۲ در حال احتراق است
ج : سیلندر ۴ در حال تخلیه است                                                         د : سیلندر یک در حال احتراق و سیلندر ۴ در حال تنفس است
۶۲ – مهمترین دلیل انتخاب پیستون از جنس آلیاژ آلومینیوم کدام است ؟
الف : فراوانی و ارزان بودن آلومینیوم                                                ب : سخت ومحکم بودن آلومینیوم
ج : ریخته گری و تراش آسان آلومینیوم                                               د : سبک بودن و قابلیت انتقال حرارت خوب
۶۳- وظیفه سوپاپ روی ترموستات :
الف : ورود بخار آب از رادیاتور به موتور است                                     ب : سوپاپ روی ترموستات هیچ عملی انجام نمی دهد
ج : ورود بخار و حبابهای آب از موتور به رادیاتور است                           د : دو مورد الف و ب صحیح است
۶۴- از خواص روغن …………..و حل نمودن ……………… است :
الف : معلق نگهداشتن براده و مواد خارجی – کربن و اسیدهای حاصل از احتراق
ب : رسوب براده ومواد خارجی – آب و مواد خارجی
ج : افزایش حرارت موتور در هوای سرد – اسید و محلولهای شیمیایی
د : جمع کردن براده در فیلتر – اسیدها و کربناتهای حاصل از احتراق
۶۵-برای کم کردن  مصرف بنزین در کاربراتور و نتوری متغیر اتوماتیک :
الف : به وسیله بستن مهره ته سوزن کم می شود                                          ب : بوسیله باز کردن مهره ته سوزن کم می شود
ج : باز و بسته کردن مهره ته سوزن هیچ تفاوتی ندارد                                    د : هر سه مورد بالا غلط می باشد
۶۶- ساییده شدن شفت دنده زیر باعث صدا در :
الف : تمامی دندهها می شود           ب : دنده چهار می شود          ج : هیچ کدام دندهها نمی شود          د : دندههای ۱و۲و۳و عقب می شود
۶۷- تمام شدن صفحه کلاج و رسیدن آن به میخ پرچ :
الف : باعث افزایش سرعت خودرو می شود                                               ب : اتومبیل در گاز بکسواد می کند
ج : هر دو مورد الف و ب صحیح است                                                       د : در دور آرام ، در جا موتور خاموش می شود
۶۸-کار کرانویل در دیفرانسیل :
الف : حرکت دورانی گاردان را با تغییر جهت به اندازه ۹۰ درجه با نیروی بیشتر و سرعت کمتر تبدیل می کند
ب : حرکت دورانی گاردان را به پینیون منتقل می کند
ج : حرکت دورانی گاردان را به پلوسها با سرعت بیشتر و نیروی کمتر منتقل می کند
د : هیچکدام
۶۹- گام دنده درپیچ های میلیمتری عبارت است از ……………….
الف : تعداد دنده در هر میلیمتر                                                                        ب : تعداد دنده در هر ۵ میلیمتر
ج : تعداد دنده در ده میلیمتر یا یک سانتی متر                                                 د : فاصله سر دنده تا دنده دیگر
۷۰ – زنگ زدگی در داخل اتاق احتراق علامت :
الف : مخلوط شدن آب و بنزین در باک است                                                 ب : ترک داشتن سر سیلندر ویا سیلندر است
ج : خوب کار نکردن ترموستات و سرد بودن موتور است                                  د: ترک داشتن لوله های رادیاتوراست
۷۱-عیوبی که باعث انفجار ی شدن موتور می شود عبارت است از :
الف : ریتارد بودن دلکو – جمع شدن دوده در سر سیلندر                                   ب : آوانس بودن دلکو –سرد کار کردن موتور
ج : آوانس بودن دلکو – کمپرس زیاد موتور                                                  د : ریتارد بودن دلکو – سرد کار کردن موتور
۷۲- هوای روی بنزین پیاله کاربراتور سولکس (ونتوری ثابت ) معمولأ :
الف : از زیر دریچه گاز تامین می شود                                                        ب : از بیرون کاربراتور مستقیماٌ تامین می شود
ج : از منفی فولد خروجی تامین می شود                                                        د : از دهانه کاربراتور زیر صافی هوا تامین می شود
۷۳- ساساتهای اتوماتیک در کدام یک از انواع زیر ساخته می شود ؟
الف : نوع الکتریکی                      ب : نوع آبی                     ج : نوع متصل به اگزوز                    د : هر سه مورد
۷۴- در دیفرانسیل :
الف : دور کاهش ولی گشتاور افزایش می یابد                                      ب : دور گشتاور افزایش می یابد
ج : دور افزایش ولی گشتاور کاهش می یابد                                          د : دور گشتاور کاهش می یابد
۷۵- وظیفه دنده هرز گرد ها در هوزینگ :
الف : جلو گیری از انتقال ضربه به دیفرانسیل است                                  ب : مساوی کردن دور در چرخ است
ج : امکان اختلاف دور در دو چرخ است                                                 د : کاهش دوردو چرخ است
۷۶- فشار هیدرولیکی سیستم ترمز هنگامی که سیستم فعال نیست :
الف : دو برابر فشار جو است         ب : برابر فشار جو است      ج : از فشار جو کمی کمتر است          د : از فشار جو کمی بیشتر است
۷۷-به هنگام سوراخ نمودن قطعات کوچک با دستگاه دریل پایهدار بهتراست :
الف : قطعه کار را با دست نگهداشته و سوراخ نمود                                       ب : قطعه کار با انبر دست نگهداشته و سوراخ کرد
ج : قطعه کار داخل گیره مخصوص بسته و سوراخ کرد                                   د : قطعه کار روی گیره معمولی گذاشته و سوراخ کرد
۷۸ – دقت کولیس میلیمتری :
الف : ۴۰/۱، ۱۰۰/۱ ،۵/۱ می باشد                                                            ب : ۱۰۰/۵، ۱۰۰/۲ ، ۱۰۰/۴ می باشد
ج : ۱۰/۱، ۲۰/۱، ۵۰/۱ میباشد                                                                  د : ۳۰/۱، ۲/۱ ،۶۰/۱ می باشد
۸۰- با توجه به سالم بودن  کاسه نمد گلدانی گیربکس علت روغن ریزی :
الف : ساییدگی کشویی گاردان است          ب : خرابی بوش ته گلدانی است
ج : گرفتگی سوراخ هواکش است                    د: هر سه مورد صحیح است
۸۱- سوراخ (کانال ) سراسری در طول میل فرمان :
الف : برای خنک کاری میل فرمان می باشد                                                    ب : جهت خروج بخار روغن  جعبه فرمان می باشد
ج : جهت عبور سیم های بوق و راهنما میباشد                                                د:  جهت افزایش روغن جعبه فرمان می باشد

۸۲- برای اطمینان از صحت عملکرد شمع ها ی موتور روشن ( در دور آرام) در صورت برداشتن وایر شمع هر یک از سیلندرها :
الف- دور موتور افزایش می یابد                             ب- دور موتور کاهش می یابد
ج- موتور خاموش می شود                                   د- دور موتور تغییر نمی کند
۸۳- جهت تنظیم دلکو در موتور خاموش بوسیله لامپ تست ۱۲ولتی دو سر لامپ را به……..و………  وصل می کنیم
الف- مثبت کویل – بدنه
ب- منفی کویل – مثبت کویل
ج- منفی کویل – بدنه
د-منفی کویل-مثبت باطری
۸۴- در هنگام فیلر گیری پلاتینهای دلکو پیکان رعایت چه نکات زیر الزامی است .
الف- پلاتینها باید بسته باشند
ب- از فیلر ۳/۰ میلیمتر یا ۰۱۲/ ۰ ا ینچ استفاده کنید ۰
ج- پیستون شماره یک را در حال تراکم قرار دهید
د- پلاتینها باید باز دربازباشند
۸۵- موتور در دور آرام یا در حین رانندگی با سرعت کم خاموش می شود علت چیست ؟
الف – آوانس بودن جرقه شمعها               ب- پمپ بنزین خراب است
ج- قاطی کردن برق در وایر شمعها           د- بسته ماندن دریچه ساسات
۸۶- وظیفه سیستم هماهنگ کننده در گیر بکس های سنکرونیزه چیست ؟
الف- جلوگیری از بیرون زدن دنده
ب- افزایش دور وکاهش گشتاور در هنگام تعویض دنده
ج- دور دو دنده را در هنگام تعویض دنده مساوی کرده ودنده بدون سر وصدا کار می کند
د- تغییر دور وگشتاور در هنگام در گیری
۸۷- در یک جعبه دنده سنکرونیزه کدام یک از دنده ها به صورت کشویی در گیر می شود
الف- دنده یک           ب- دنده دو        ج- دنده سه         د- دنده عقب
۸۸- کدام یک از جملات زیر نادرست است ؟
الف- دنده های هرز گرد در هوزینگ دیفرانسیل باعث ایجاد اختلاف دور در چرخهای داخل وخارج از پیچ می شود
ب- کرانویل در دیفرانسیل باعث تغییر جهت قدرت به اندازه ۹۰درجه با دور وگشتاور زیاد می گردد
ج- شنیدن صدای دیفرانسیل ( زوزه دیفرانسیل ) در هنگام گاز دادن به خودرویی که با دنده سبک در جاده حرکت می کند ناشی از افزایش لقی بین دنده های آن است
د- شنیدن صدای بم وممتد در دیفرانسیل معمولا” به علت تنظیم نبودن فاصله بین دنده های پینیون وکرانویل است
۸۹- کدام قسمت از سیستم هماهنگ کننده با چنگکهای دنده درگیر می شود ؟
الف- دنده برنجی          ب- خار موشکی          ج- کشوی بیرونی          د- کشویی داخلی
۹۰- در هنگام دور زدن کدام یک از زوایا باعث برگشت فرمان به حالت مستقیم می شود
الف- زاویه کستر         ب- زاویه کمبر         ج- زاویه تواین         د- زاویه توات
۹۱- تاب داشتن یا دو پهن بودن کاسه چرخ باعث :
الف – چرب کردن پدال ترمز             ب- دو پا کردن ترمز
ج- دل زدن پدال ترمز                      د- خالی شدن پدال زیر پا
۹۲- مزیت فنر های پیچشی نسبت به سایر فنر ها کدام است
الف- تحمل نیروهای زیاد
ب- قابلیت تنظیم ارتفاع بدنه خودرو
ج- امکان نسب آن در هر جای سیستم تعلیق
ج- محل اتصال آن به بدنه خودرو نیاز به استحکام زیاد ندارد
۹۳- در شکل مقابل نام قطعه Bچیست ؟
الف-  پینیون
ب- دنده هرزگرد
ج- دنده پواوس
د- کرانویل
۹۴- انحراف محور مرکزی چرخ نسبت به کسر قائم از دید جانبی را زاویه  …………… می نامند .
الف- کستر                 ب- تواین               ج- کمبر                   د- توات
۹۵- فرمان خودرو به یک سمت کشیده می شود علت چیست ؟
الف- ساییدگی غیر یکنواخت لاستیک چرخها
ب- تنظیم نبودن لقی اولیه بلبرینگها ی چرخهای جلو
ج- خرابی میل تعادل وسیبکها
د- همه موارد درست است
۹۶- در صورتیکه نسبت تراکم بیش از حد افزایش یابد چه اشکالی در موتور بوجود می آید ؟
الف- موتور ریپ می زند                            ب- کاهش راندمان حجمی
ج- ایجاد خودسوزی                               د- دیر روشن شدن موتور
۹۷- دلیل اصلاح تایمینگ.سوپاپ ها چیست ؟
الف- افزایش راندمان حجمی
ب- اینرسی گاز
ج- پر شدن کامل سیلندر از گاز وخروج کامل دود از سیلندر
د- همه موارد
۹۸-  دلیل افزایش قطر بشقابک سوپاپ گاز نسبت به بشقابک سوپاپ دود چیست ؟
الف- افزایش راندمان حجمی                                     ب- کاهش راندمان حجمی
ج- خنک کاری بهتر سوپاپ گاز                                د- نگهداری بشقابک سوپاپ
۹۹- کار گیت سوپاپ چیست ؟
الف- جلوگیری از شکستن فنر سوپاپ                ب- هدایت وراهنمایی ساق سوپاپ
ج- نگهداری خار وفنر سوپاپ                         د- نگهداری بشقابک سوپاپ

۱۰۰- سوراخهای ایجاد شده بر روی وزنه های تعادل میل لنگ به چه منظوری می باشد ؟
الف- نصب ضربه گیر
ب- مجاری روغن
ج- استحکام بخشیدن به وزنه های تعادل میل لنگ
د- بالانس استاتیکی میل لنگ از طریق براده برداری
۱۰۱- میزان سایش سیلندر در کدام قسمت از دیواره سیلندر بیشتر است ؟
الف- در نزدیکی نقطه مرگ بالا                          ب- در وسط سیلندر
ج- کمی بالاتر از نقطه مرگ پایین                      د- در نقطه مرگ پایین
۱۰۲- کار بغل یاتاقانی ها چیست ؟
الف- گرفتن لرزش میل لنگ                                 ب- کنترل خلاصی بین میل لنگ
ج- کنترل حرکت افقی میل لنگ                           د- نگه داشتن کپه یاتاقانهای ثابت
۱۰۳- در صورت پاره شدن دیافراگم پمپ بنزین چه اشکالی در موتور بوجود می آید ؟
الف- مخلوط شدن آب وروغن موتور                  ب- مخلوط شدن بنزین وروغن موتور
ج- مخلوط شدن آب وبنزین موتور                   د- افزایش فشار پمپ بنزین
۱۰۴- علت کم شدن فشار تراکم چیست ؟
الف- ضعیف شدن رینگها                                ب- گشاد شدن سیلندر
ج- آب بندی نبودن سوپاپها                            د- همه موارد
۱۰۵- کف تراشی سر سیلندر باعث ؟
الف- کاهش کورس پیستون می شود
ب- کاهش نسبت تراکم وکمپرس سیلندر می شود
ج- افزایش نسبت تراکم وکمپرس داخل سیلندر می شود
د- تاثیری در نسبت تراکم وکمپرس سیلندر ندارد
۱۰۶- مزیت تایپ هیدرولیکی چیست ؟
الف- آرام وبی سر صدا کار کردن سوپاپها                  ب- لقی صفر بین سوپاپ وتایپت
ج- عدم کاهش راندمان حجمی                             د- همه موارد
۱۰۷- کار فنر های لوله ای صفحه کلاچ چیست ؟
الف- جذب نیروهای پیچشی وارد به کلاچ از فلایویل
ب- جذب نیروهای خمشی
ج- ارتعاش گیری صفحه کلاچ با فلایویل در هنگام در گیر شدن
د – موارد الف وج صحیح می باشد
۱۰۸- علت بریدن میل لنگ چیست ؟
الف- ایجاد دنده معکوس در سرعتهای بالا                     ب- هوا گرفتن مدار ترمز
ج- لقی کم یاتاقان                                                 د- ساییدگی دنده های فلاویل
۱۰۹- کار پلوسها چیست ؟
الف- انتقال نیرو از جعبه دنده به دیفرانسیل
ب- انتقال نیرو از دیفرانسیل به چرخها
ج- انتقال نیرو از کلاچ به جعبه دنده
د- انتقال نیرو از کرانویل به جعبه هوزینگ
۱۱۰- کار سوپاپ لغزشی در ترموسات چیست ؟
الف- خروجی بخارات اضافی از موتور
ب- جلوگیری از ترک خوردن رادیاتور وقتی موتور سرد است
ج- خروجی هوای اضافی هنگام پر کردن رادیاتور        ج- همه موارد
۱۱۱- در صورت گشاد کردن بوش میل سوپاپ ؟
الف- فشار روغن تغییری نمی کند                          ب- روغن سوزی ایجاد می شود
ج- فشار روغن افزایش می یابد                              د- فشار روغن کاهش می یابد
۱۱۲- در صورتیکه موتور در دور آرام کار کند ولی گاز نخورد عیب مربوط به کدامیک از قسمتهای زیر است ؟
الف- ساییدگی شیطانک پمپ بنزین                         ب- پاره شدن دیافراگم پمپ بنزین
ج- پاره شدن دیافراگم کاربراتور                               د- ساییده شدن سوزن کاربراتور
۱۱۳- سوخت در کار براتورهای ونتوری متغیر چگونه افزایش می یابد ؟
الف- با ثابت ماندن ژیگلور سوخت                    ب- با بالا رفتن ژیگلور سوخت
ج- با حرکت پیستون کاربراتور به سمت بالا وافزایش دهانه ژیگلور سوخت
د- با ثابت بودن سوزن وحرکت پیستون کاربراتور
۱۱۴ – واحد فشار،خلاء،گشتاور،درسیم میلیمتری و اینچی بترتیب عبارتند از :
الف : کیلوگرم بر سانتیمتر مربع،پوند بر اینچ مربع،کیلوگرم متر،پوند فوت
ب : متر کیلوگرم،فوت پوند، کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، پوند بر اینچ مربع
ج : کیلوگرم،فوت پوند،کیلوگرم بر سانتیمتر، پوند بر اینچ
د : کیلوگرم متر،فوت پوند، کیلوگرم بر سانتیمتر مربع،نیوتن بر متر مربع
۱۱۵- پیش بینی لبه اضافی در یاتاقان ها :
الف : برای فنریت دادن به پوسته یاتاقان است که در جای خود بنشیند
ب : برای این است که در موقع سفت کردن یاتاقان نیروی اولیه به پوسته وارد شود و آن را در جایش بنشاند
ج : برای این است که گرمای ایجاد شده را از طریق جا یاتاقانی انتقال دهد
د : یاتاقان ها هیچ گونه لبه اضافی بر روی خود ندارند
۱۱۶-اندازه گیری پیش فشار یاتاقان چگونه ممکن است؟
الف : توسط ساعت اندیکاتور و توکمتر
ب : توسط میکرومتر داخلی و فیلر
ج : توسط شل کردن یکی از پیچهای یاتاقان و اندازه گیری فاصله ایجاد شده با فیلر
د : توسط شل کردن هر دو پیچ یاتاقان و ساعت با پایه مغناطیسی
۱۱۷- اگر فاصله دهانه پلاتین کم شود :
الف : مقدار زاویه داول کم می شود
ب : مقدار زاویه داول زیاد می شود
ج : تاثیری در مقدار داول ندارد
د : مدار اولیه کم می شود
۱۱۸- حجم سیلندرموتوری۴۰۰سانتیمترمکعب وحجم قسمت تراکم ۵۵ سانتیمترمکعب می باشد نسبت تراکم آن عبارتست از :
الف : ۳/۸ – یک           ب : ۳/۹ – یک           ج : ۴/۱۰ – یک            د : ۱/۱۲ – یک
۱۱۹-در هنگام استفاده از ساسات کاربراتور ونتوری ثابت :
الف : حجم سوخت و حجم هعوای ورودی به ونتوری کم می شود
ب : خلاء زیر دریچه ساسات کم شده و سوخت زیاد می شود
ج : خلاء زیر دریچه ساسات زیاد شده مکش سوخت از پیاله بنزین زیاد می گردد
د : در اثر سرعت گرفتن هوا،سوخت دقیق می شود
۱۲۰-علل زوزه کشیدن گیربکس در تمام دنده ها کدامیک از جواب ها صحیح تر است :
الف : ماهک دنده ۳و۴ خراب است
ب : دنده برنجی های ۲و۳ خراب است
ج : کمی روغن جعبه دنده،خرابی شفت زیر و تیز کردن دنده همیشه گرد
د : خلاصی طولی دنده همیشه گرد زیاد شده است
۱۲۱– کدامیک از شمعهای زیر برای موتوری که روغن سوزی دارد مناسبتر است :
الف : شمع گرم        ب : شمع سرد       ج : شمع متوسط        د : هیچکدام
۱۲۲-جنس یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ :
الف : از جنس میل لنگ سخت ترند            ب : از جنس میل لنگ نرم ترند
ج : هم جنس می باشند                      د : هیچکدام
۱۲۳-پشت یک یاتاقان عدد ۰/۵۰ نوشته شده است ، می فهمیم :
الف : میل لنگ در سیستم اینچی پنچ  مرتبه تراش خورده واندر سایز شده
ب : میل لنگ در سیستم میلیمتری  دو مرتبه تراش خورده و اور سایز شده
ج : میل لنگ در سیستم میلیمتری دو مرتبه تراش خورده و اندر سایز شده
د : میل لنگ در سیستم اینچی پنج مرتبه تراش خورده و اور سایز شده
۱۲۴- برای آزمایش شارژ باطری ، آمپرمتر را ؟
الف : موازی در مدار قرار می دهیم
ب : سری و موازی قرار می دهیم
ج : بطور سری در مدار قرار می دهیم
د : به دو قطب باطری وصل می کنیم
۱۲۵-نمودارفرمان موتور چهارزمانه بیان کننده چه مطلبی می باشد
الف-زمان باز وبسته شدن سوپاپها                   ب-نسبت تراکم در سیلندر
ج-تعداددورموتور                                          د-توان موتور
۱۲۶-برای سوختن کامل یک کیلوگرم سوخت چه مقدار هوا لازم است
الف-kg  ۱              ب-kg5                    ج-kg15                       د-kg30
۱۲۷-چرا آج اکثر سوهانها نسبت به محور سوهان به صورت مایل طراحی می شود
الف-زیرابدین ترتیب برادها راحتتر به یک طرف سوهان هدایت می شود
ب-زیرا بدین صورت سختی سوهان افزایش می یابد
ج-زیرابدین ترتیب طول آجها زیادتر می شود
د-زیرا ساخت سوهان آسانتر می شود
۱۲۸-سنسورفشارهوای مانیفولیدMAPاز چه نوع خاصیتی برای تشخیص فشار هوای ورودی بهره می برد
الف-اثرهال                     ب-تولید ولتا  متناوب سیتوسی
ج-خاصیت پیزوالکتریک    د-یک مقاومتPTCاست
۱۲۹-ستسور اکسیژ ن ۰۰۰۰  درکجا قرار می گیرد
الف- درسر راه خروجی قرار می گیرد      ب-درسر راه هوای ورودی قرار می گیرد
ج- در روی کربن کنیستر نصب می شود
۱۳۰-علت وجود فاصله در دهانه رینگها
الف-عمل روغنکاری بهتر صورت میگیرد
ب-کمپرس درون شیار پیستون نفوذ کند
ج-محلی برای انبساط رینگ در هنگام ازدیاد گرما وجود داشته باشد
د- کمپرس بدرون محفظه لنگ راه پیدا کند
۱۳۱-پولک کاسه ای شکل روی فنر سوپاپ برای
الف- جلوگیری از پایین رفتن بیش از حد سوپاپ است
ب-برای روغنکاری ساقه سوپاپ است
ج-برای تسریع یا بیشتر کردن گردش سوپاپ
د-برای جلوگیری از ارتعاشات سوپاپ روی نشیمن آن است
۱۳۲-رینگی که معمولا فنریت بیشتری دارد رینگ ۰۰۰۰۰ می باشد
الف-کمپرس اول      ب-روغنی          ج-کمپرس دوم       د-بغل رینگی
۱۳۳-قطر پولی پروانه ها در موتور
الف-کوچکی و بزرگی قطر پولی در گردش آن تاثیر ندارد
ب-هر چه قطر پولی بزرگتر باشد گردش آن سریعتر است
ج-هرچه قطر پولی کوچکتر باشد گردش آن سریعتر است
د-هرچه قطر پولی کوچکتر باشد گردش آن نصب می شود
۱۳۴-منظور از بوش تر
الف-بوش گژن پین بخاطر تماس با روغن است
ب-بوش میل سوپاپ بخاطر تماس همیشگی با روغن است
ج-کلیه بوشهایی که همیشه با روغن در تماس می باشد
د-بوش سیلندری که جداره خارجی آن با آب در تماس است
۱۳۵-اگر در تقسیمات ورنیه کولیس ۳۹میلیمتر از خط کش به ۲۰قسمت تقسیم شده باشد دقت اندازه گیری کولیس جقدر است
الف- ۱/۰میلیمتر    ب-۵/۰میلیمتر    ج-۰۵/۰ملیمتر    د-۰۲/۰ملیمتر
۱۳۶- هنگام اره کاری سمت دندانه های تیغ اره باید :
الف) به سمت عقب باشد                              ب)به سمت جلو باشد
ج) جلو و عقب بودن سمت دانه ها فرقی ندارد          د)هیچ کدام
۱۳۷- از فیلر تیغه ای برای :
الف) اندازه گیری خلاصی بین دو سطح استفاده می شود
ب) اندازه گیری قطرداخلی سوراخها استفاده می شود
ج) اندازه گیری عمق شیارها و سوراخ ها استفاده می شود
د) اندازه گیری استفاده نمی شود
۱۳۸- از آچار ترکمتر :
الف)برای سفت کردن پیچ چرخها استفاده می شود
ب) برای سفت کردن پیچهای سر چهار گوش استفاده می شود
ج)برای سفت کردن پیچ هایی که بایدباگشتاورمعینی بسته شوداستفاده می شود
د) هر سه مورد
۱۳۹- از آچار آلن برای :
الف) باز و بسته کردن پیچهای سر چاکدار
ب) برای باز و بسته کردن پیچ های مغزی
ج)برای باز وبسته کردن پیچهای سر شش گوش
د)برای باز و بسته کردن پیچهایی که سر صلیبی دارند
۱۴۰- پولک کاسه ای شکل روی فنر سوپاپ برای چه منظور می باشد ?
الف ) جلوگیری از پایین رفتن بیش از حد سوپاپ
ب ) برای روغن کاری ساق سوپاپ
ج ) برای جلوگیری از ارتعاشات فنر روی نشیمنگاه
د ) برای تسریع یا بیشتر کردن گردش سوپاپ
۱۴۱ – کدام قسمت پیستون بیشتر از همه گرم می باشد ?
الف ) کف پیستون              ب ) منطقه رینگ پیستون
ج ) سوراخ گژن پین          د ) بدنه پیستون
۱۴۲ :  تفاوت سوخت سوپر وسوخت نرمال
الف : سوخت سوپردربرابر پدیده کویش مقاومتر است
ب : سوخت سوپر دارای گوگرد بیشتری است
ج : مقدار حرارت سوپر بیشتر است
د : سوخت سوپر بدون ماده تترا اتیل می باشد
۱۴۳ :عیوبی که باعث انفجاری شدن موتور می شود عبارتست از
الف : ریتارد بودن دلکو- جمع شدن دودهدر سر سیلندر
ب : آوانس بودن دلکو – سرد کار کردن موتور
ج : آوانس بودن دلکو – کمپرس زیاد موتور
د : ریتارد بودن دلکو- سرد کار کردن موتور
۱۴۴-برای خاموش کردن روغن آتش گرفته از چه استفاده می کنند
الف) دی اکسید کربن           ب – آب             ج) گازکربینیکco2       د) منواکسید کربن
۱۴۵ – چرا چرخهای جلوی خودروها نسبت به چرخهای عقب به سیستم ترمز قوی تری مجهز هستند
الف ) چون چرخهای جلو هنگام ترمز تحت بار بیشتری قرار می گیرند
ب ) زیرا ترمز چرخهای جلو به سیستم فرمان اتومبیل متصل هستند
ج ) زیرا ترمز چرخ های جلو بتوانند بهتر خنک شوند
د ) زیرا فشار روغن ترمز چرخهای جلو بیشتر است
۱۴۶ – زاویه تمایل جانبی چرخهای جلو نسبت به خط قائم چه نامیده می شود
الف ) زاویه کمبر CAMBER                                   ج ) زاویه کینگ پین KING PIN
ب ) زاویه  CASTER                             د ) زاویه تواین Tee IN
۱۴۷ – کدام یک از جملات زیر نادرست است
الف ) شیر برقی کنیستر ارسال بنزین به موتور را در شرایط مختلف کار کرد موتور به عهده دارد
ب ) وقتی که به طور ناگهانی راننده پای خود را از روی پدال گاز برمی دارد ECU پاشش سوخت را قطع می کند
ج ) سنسور اکسیژن ( لاندا ) میزان غنی بودن یا رقیق بودن مخلوط سوخت و هوای ورودی به موتور را اندازه گیری می کند
د ) سنسور موقعیت میل سوپاپ ( CPS ) تعیین موقعیت  TDC سیلندر شماره ۱ را مشخص می کند
۱۴۸ – قطع کردن مدار پمپ بنزین و سایر عملگرها در تصادفات شدید یا در زمان واژگونی اتومبیل وظیفه کدام یک از قطعات ذیل است
الف ) موتور پله ای ( استپر موتور )                          ب ) رگلاتور فشار سوخت
ج ) سوئیچ سقلی                                                   د ) شیر برقی کنیستر
۱۴۹-جذب ارتعاشات جاده به عهده کدام یک از گزینه های زیر است
الف) فنرهای شمشی         ب) کمک فنر            ج) فنرهای مارپیچ           د) فنرهای پیچشی
۱۵۰ – درجه اکتان چیست
الف ) مقاومت سوخت در برابر خودسوزی                    ب ) درجه اشتغال سوخت
ج ) تمایل به درجه اشتغال سوخت                                د ) بهتر سوختن سوخت

www.pdfbook.persianblog.ir
بانک مقالات مکانیک ایران

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است