سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه » قیمت » جدول قیمت انواع کامیون وکامیونت /بهمن ۹۵
جدول قیمت انواع کامیون وکامیونت /بهمن ۹۵

جدول قیمت انواع کامیون وکامیونت /بهمن ۹۵

قیمت کشنده وکامیون

قیمت انواع کامیونت

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کامیونت هیوندای

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت هیوندای

کامیونت هیوندای – ۸ تن

۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت هیوندای - 8 تن

کامیونت فاو – ۶ تن

۸۲,۹۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت فاو - 6 تن

کامیونت آرنا

۹۸,۳۰۰,۰۰۰

کامیونت جک – ۵.۶ تن

۷۱,۸۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت جک - 5.6 تن

کامیونت جک – ۶ تن

۸۷,۸۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت جک - 6 تن

کامیونت جک – ۷.۵ تن

۹۳,۸۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت جک - 7.5 تن

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۹۲,۴۰۱,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت ایسوزو 5 تن بدون کاربری

کامیونت ایسوزو (۶ تن اتاق جدید)

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۴,۸۳۵,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو (6 تن اتاق جدید)

کامیونت ایسوزو کمپرسی (۶ تن اتاق جدید)

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۶۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید)

کامیونت ایسوزو (۸.۴ تن اتاق جدید)

۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۲,۵۳۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو (8.4 تن اتاق جدید)

کامیونت ایسوزو کمپرسی (۸.۴ تن اتاق جدید)

۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن اتاق جدید)

کامیونت الوند – ۶ تن

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت الوند - 6 تن

کامیونت الوند – ۸ تن

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت الوند - 8 تن

کامیونت ۵.۲ آمیکو – M5.2

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2

کامیونت ۶ آمیکو – EM6

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت 6 آمیکو - EM6

کامیونت کاویان K1052

۷۸,۵۴۰,۰۰۰

۷۸,۵۴۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیونت کاویان K1052

فوتون ۵.۴ تن

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۹,۶۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت فوتون 5.4 تن

فوتون ۶.۵ تن

۸۵,۲۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت فوتون 6.5 تن

فوتون ۶.۵ تن . خوابدار

۸۸,۳۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت فوتون 6.5 تن . خوابدار

فوتون ۸.۵ تن

۹۰,۳۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت فوتون 8.5 تن

قیمت انواع کامیون

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کشنده ایویکو STRALIS

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کشنده ایویکو STRALIS

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۹۴۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون ایسوزو 18 تن

کمپرسی ایسوزو ۱۸ تن

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۳۹۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کمپرسی ایسوزو 18 تن

کامیون کشنده فاو J6 – تک محور

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده فاو J6 - تک محور

کامیون کشنده فاو J6 – جفت محور

۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰

کامیون کمپرسی فاو – FAW CA 3250

۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کمپرسی فاو - FAW CA 3250

کامیون کشنده البرز تک – تیپ ۲

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2

کامیون کشنده البرز جفت – تیپ ۳

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3

کامیون کشنده اسکانیا – G400

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G400

کامیون کشنده اسکانیا – G410

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G410

کامیون کشنده اسکانیا – G440

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G440

کامیون کشنده اسکانیا – G460

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G460

کشنده کاوه – تک محور ۴۲۰ KT

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کشنده کاوه - تک محور 420 KT

کشنده کاوه – جفت محور ۴۲۰ KT

۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کشنده کاوه - جفت محور 420 KT

کامیون کاوه کمپرسی جفت محور ۴۲۰ KD

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۱۹۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کاوه کمپرسی جفت محور 420 KD

کشنده دنیز

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کشنده دنیز

کشنده فوتون

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کشنده فوتون

آریا . کمپرسی LK1924

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت آریا . کمپرسی LK1924

کشنده آمیکو – تک محور

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کشنده آمیکو - تک محور

کشنده کاویان K375T

۱۸۹,۹۴۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کشنده کاویان K375T

کشنده JAC گالوپ . تک محور

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کشنده JAC گالوپ . تک محور

کامیون بنز ۱۹۲۴ – تک محور باری

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 1924 - تک محور باری

کامیون بنز ۱۹۲۴ – تک محور کمپرسی

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی

کامیون بنز ۱۹۲۴ – تک محور کمپرسی با اتاق بار

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار

کامیون بنز ۲۶۲۴ – جفت محور باری

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 2624 - جفت محور باری

کامیون بنز ۲۶۲۴ – جفت محور کمپرسی

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی

بنز آتگو

نمودار تغییر قیمت بنز آتگو

بنز اکتروس

نمودار تغییر قیمت بنز اکتروس

بنز اکسور ۱۸۴۳

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت بنز اکسور 1843

کامیون کشنده ولوو FH 440

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ولوو FH 440

کامیون کشنده ولوو FH 480

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ولوو FH 480

کامیون کشنده ولوو FH 500

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ولوو FH 500

کامیون پریمیوم ۳۸۰ باری (۲×۶)

نمودار تغییر قیمت کامیون پریمیوم 380 باری (2×6)

کامیون کشنده رنو پریمیوم ۴۶۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده رنو پریمیوم 460

کامیون کشنده رنو لندر

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده رنو لندر

کامیون رنو کراکس ۴۴۰ (۴×۶)

نمودار تغییر قیمت کامیون رنو کراکس 440 (4×6)

کامیون کشنده سی اند سی ۴۶۰ اتوماتیک

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک

کامیون کشنده سی اند سی ۴۸۰ اتوماتیک

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک

کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ تک محور

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور

کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ جفت محور

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور

کامیون دانگ فنگ R270 تک محور باری ۲*۴

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون دانگ فنگ R270 تک محور باری 2*4

کامیون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۴*۶ – T375

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375

کامیون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۲*۴ – T375

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375

کامیون دانگ فنگ کمپرسی تک محور

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۲,۴۹۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون دانگ فنگ کمپرسی تک محور

کامیون دانگ فنگ کمپرسی ۴*۶ D375

۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون دانگ فنگ کمپرسی 4*6 D375

کامیون دانگ فنگ کمپرسی ۴*۸ D375

۲۵۵,۳۷۰,۰۰۰

نمودار تغییر قیمت کامیون دانگ فنگ کمپرسی 4*8 D375

کشنده داف XF 105

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است