عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه » قیمت » قیمت قطعات بدنه و سپر ایران خودرو و سایپا / اردیبهشت ۹۶
قیمت قطعات بدنه و سپر ایران خودرو و سایپا / اردیبهشت ۹۶

قیمت قطعات بدنه و سپر ایران خودرو و سایپا / اردیبهشت ۹۶

قیمت قطعات بدنه وسپر خودرو

http://balonagahi.com/Administrator/files/AdsPicture/91672.jpg

ردیف

نام محصول

نوع کالا

قیمت کالا

۱)

سپرجلوپژو۴۰۵ رنگ فابریک

اصلی

۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال

۲)

سپرعقب پژو۴۰۵ رنگ فابریک

اصلی

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳)

سپرجلوپژوSLX رنگ فابریک

اصلی

۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۴)

سپرعقب پژوSLX رنگ فابریک

اصلی

۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال

۵)

سپرجلوپژوپارس رنگ فابریک

اصلی

۲،۴۵۰،۰۰۰ ریال

۶)

سپرعقب پژوپارس رنگ فابریک

اصلی

۱،۸۵۰،۰۰۰ ریال

۷)

سپرجلوسمندLX رنگ فابریک

اصلی

۲،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۸)

سپرعقب سمندLX رنگ فابریک

اصلی

۱،۹۵۰،۰۰۰ ریال

۹)

سپرعقب سمند رنگ فابریک

اصلی

۱،۸۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰)

سپرجلوسورن قدیم رنگ فابریک

اصلی

۲،۹۵۰،۰۰۰ ریال

۱۱)

سپرجلوسورن جدید رنگ فابریک

اصلی

۳،۱۵۰،۰۰۰ ریال

۱۲)

سپرعقب سورن رنگ فابریک

اصلی

۲،۴۵۰،۰۰۰ ریال

۱۳)

سپرجلوپژو۲۰۶ رنگ فابریک

اصلی

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۱۴)

سپرجلوپژو۲۰۶ SD رنگ فابریک

اصلی

قیمت روز

۱۵)

سپرعقب پژو۲۰۶ رنگ فابریک

اصلی

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۱۶)

سپرعقب پژو۲۰۶ SDرنگ فابریک

اصلی

۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال

۱۷)

سپرجلوپژو۲۰۷ رنگ فابریک

اصلی

قیمت روز

۱۸)

سپرعقب پژو۲۰۷ رنگ فابریک

اصلی

قیمت روز

۱۹)

سپرجلو L90 رنگ فابریک

اصلی

۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال

۲۰)

سپرعقب L90 رنگ فابریک

اصلی

۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال

۲۱)

سپرجلوزانتیارنگ فابریک

اصلی

قیمت روز

۲۲)

سپرعقب زانتیا رنگ فابریک

اصلی

قیمت روز

۲۳)

سپرجلووعقب تیبا رنگ فابریک

اصلی

۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

۲۴)

سپرجلو ریورنگ فابریک

اصلی

۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال

۲۵)

سپرعقب ریورنگ فابریک

اصلی

۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال

۲۶)

سپرجلو ۱۳۲ سفید رنگ فابریک

اصلی

۸۰۰،۰۰۰ ریال

۲۷)

سپرعقب ۱۳۲ سفید رنگ فابریک

اصلی

۸۰۰،۰۰۰ ریال

۲۸)

سپرجلووعقب۱۳۲رنگ خاص فابریک

اصلی

۸۵۰،۰۰۰ ریال

۲۹)

سپرعقب ۱۱۱ سفید رنگ فابریک

اصلی

۸۰۰،۰۰۰ ریال

ردیف

نام محصول

نوع کالا

قیمت کالا

۳۰)

جلوپنجره کامل پژو۴۰۵ رنگ فابریک

اصلی

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۱)

جلوپنجره کامل پژوSLX رنگ فابریک

اصلی

۵۰۰،۰۰۰ ریال

۳۲)

جلوپنجره کامل پژوپارس رنگ فابریک

۵۰۰،۰۰۰ ریال

۳۳)

جلوپنجره کامل سمندLX رنگ فابریک

اصلی

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۴)

جلوپنجره کامل سورن قدیم رنگ فابریک

اصلی

۷۵۰،۰۰۰ ریال

۳۵)

جلوپنجره کامل سورن جدید رنگ فابریک

اصلی

۸۵۰،۰۰۰ ریال

۳۶)

جلوپنجره کامل پژو۲۰۶ رنگ فابریک

اصلی

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۷)

جلوپنجره کامل پراید۱۳۲ رنگ فابریک

اصلی

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۸)

جلوپنجره کامل پراید صبا رنگ فابریک

اصلی

۱۸۵،۰۰۰ ریال

۳۹)

جلوپنجره کامل پراید ۱۴۱ رنگ فابریک

اصلی

۲۰۰،۰۰۰ ریال

۴۰)

جلوپنجره کامل زانتیا رنگ فابریک

اصلی

۵۵۰،۰۰۰ ریال

۴۱)

۴۲)

دیاق سپر جلو سمند LX

مهرگام پارس

۴۳)

دیاق سپر جلو پژو پارس

مهرگام پارس

۴۴)

دیاق سپر جلو سورن

مهرگام پارس

۴۵)

دیاق سپر جلو پژو ۲۰۶

مهرگام پارس

۴۶)

سینی زیر موتور(لاکی)

نپکو

۴۷)

ابرویی چپ وراست پژو۴۰۵رنگ فابریک

مهرگام پارس

۳۵،۰۰۰ ریال

۴۸)

فلاپ روی رکاب چپ و راست پژوپارس

مهرگام پارس

۴۵۰،۰۰۰ ریال

۴۹)

بادکنکی (ضربه گیرسپرجلو) چپ وراست

مهرگام پارس

۵۰،۰۰۰ ریال

۵۰)

فلاپ نمره عقب پژوپارس رنگ فابریک

مهرگام پارس

۲۰۰،۰۰۰ ریال

۵۱)

فلاپ نمره عقب پژو۲۰۶ رنگ فابریک

مهرگام پارس

۲۰۰،۰۰۰ ریال

۵۲)

۵۳)

نمدی سقف پژو۴۰۵ طوسی (اصلی)

آذین

۵۷۰،۰۰۰ ریال

۵۴)

نمدی سقف پژو۴۰۵ کرم (اصلی)

آذین

۵۷۰،۰۰۰ ریال

۵۵)

نمدی سقف سمند طوسی (اصلی)

آذین

۵۷۰،۰۰۰ ریال

۵۶)

نمدی سقف سمند کرم (اصلی)

آذین

۵۷۰،۰۰۰ ریال

۵۷)

نمدی سقف پژو۲۰۶ (اصلی)

آذین

۷۹۵،۰۰۰ ریال

۵۸)

نمدی سقف پژو۲۰۶ SD (اصلی)

آذین

۷۹۵،۰۰۰ ریال

ردیف

نام محصول

نام کالا

قیمت کالا

۵۹)

نمدی سقف تندر۹۰ (L90) اصلی

آذین

۷۵۰،۰۰۰ ریال

۶۰)

نمدی سقف زانتیا (اصلی)

آذین

۸۵۰،۰۰۰ ریال

۶۱)

نمدی سقف پراید (اصلی)

آذین

۵۶۰،۰۰۰ ریال

۶۲)

نمدی سقف پراید۱۴۱ (اصلی)

آذین

۵۶۰،۰۰۰ ریال

۶۳)

نمدی سقف پراید۱۱۱ (اصلی)

آذین

۶۰۰،۰۰۰ ریال

۶۴)

۶۵)

نمدی درب موتور(کاپوت)پژو۲۰۶ اصلی

آذین

۱۸۰،۰۰۰ ریال

۶۶)

نمدی درب موتور(کاپوت)پژو۴۰۵ اصلی

آذین

۱۵۵،۰۰۰ ریال

۶۷)

نمدی درب موتور(کاپوت) سمند اصلی

آذین

۱۵۵،۰۰۰ ریال

۶۸)

نمدی درب موتور(کاپوت) پراید اصلی

آذین

۱۸۰،۰۰۰ ریال

۶۹)

شلگیر هلالی پژو۴۰۵ و پارس(اصلی)

PSW

۴۰،۰۰۰ ریال

۷۰)

گلپخشکن(خرچنگی)جلو R.L پژوپارس اصلی

PSW

۵۹،۰۰۰ ریال

۷۱)

گلپخشکن(خرچنگی)جلو R.L پژو۴۰۵ اصلی

PSW

۴۶،۰۰۰ ریال

۷۲)

گلپخشکن(خرچنگی)جلو R.L پژوRD اصلی

PSW

۴۱،۰۰۰ ریال

۷۳)

شلگیرعقب پژو پارس (L) اصلی

PSW

۴۵،۰۰۰ ریال

۷۴)

شلگیرعقب پژو پارس (R) اصلی

PSW

۴۵،۰۰۰ ریال

۷۵)

شلگیرعقب پژو ۴۰۵ (L) اصلی

PSW

۲۵،۰۰۰ ریال

۷۶)

شلگیرعقب پژوRD (R) اصلی

PSW

۲۵،۰۰۰ ریال

۷۷)

شلگیرهلالی جلو سمند (R.L) اصلی

PSW

۴۱،۰۰۰ ریال

۷۸)

گلپخشکن(خرچنگی)جلو R.L سمند اصلی

PSW

۷۶،۰۰۰ ریال

۷۹)

هلالی زیرگلگیرجلو پژو۲۰۶ (L.R) اصلی

PSW

۹۶،۰۰۰ ریال

۸۰)

شلگیرعقب عقبی پژو۲۰۶ (L.R) اصلی

PSW

۴۶،۰۰۰ ریال

۸۱)

شلگیرعقب جلویی پژو۲۰۶ (L.R) اصلی

PSW

۴۱،۰۰۰ ریال

۸۲)

شلگیرعقب سمند (L.R ) اصلی

PSW

۵۵،۰۰۰ ریال

۸۳)

سینی فن پژو ۴۰۵ اصلی

نپکو

۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۸۴)

سینی فن سمند اصلی

نپکو

۱،۰۳۰،۰۰۰ ریال

۸۵)

سینی فن پژو۲۰۶ اصلی

نپکو

۵۴۰،۰۰۰ ریال

۸۶)

سینی فن پژو۴۰۵ کامپوزیت

سرو

۶۵۰،۰۰۰ ریال

۸۷)

سینی فن سمند کامپوزیت

سرو

۷۰۰،۰۰۰ ریال

ردیف

نام محصول

نام کالا

قیمت کالا

۸۸)

سینی فن زانتیا جدید اصلی

ارجینال

قیمت روز

۸۹)

سینی فن زانتیا جدید

طرح

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

۹۰)

سینی فن زانتیا طرح قدیم

طرح

۱،۹۵۰،۰۰۰ ریال

۹۱)

سینی جاچراغی جلو زانتیا

طرح

۱،۸۵۰،۰۰۰ ریال

۹۲)

کلیه قطعات وارداتی زانتیا

قیمت روز

۹۳)

۹۴)

۹۵)

۹۶)

دیاق سپرجلو و عقب پراید اصلی

تکلان

۳۵۰،۰۰۰ ریال

۹۷)

۹۸)

۹۹)

۱۰۰)

۱۰۱)

داشبورد کامل پژو۴۰۵ کرم

اصلی

۲،۷۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۲)

داشبورد کامل پژو۴۰۵ مشکی

اصلی

۲،۷۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۳)

داشبورد کامل سمند کرم

اصلی

۴،۴۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۴)

داشبورد کامل سمند مشکی

اصلی

۴،۴۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۵)

داشبورد کامل پژو۲۰۶

اصلی

۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۱۰۶)

داشبورد کامل پراید صبا

اصلی

۱،۰۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۷)

داشبورد کامل پراید ۱۴۱

اصلی

۱۰۸)

داشبورد کامل پراید ۱۳۱

اصلی

۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال

۱۰۹)

داشبورد کامل پژو داشبورد جدید

اصلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱۰)

اتاق کامل پژو۴۰۵ رنگ فابریک

ایساکو

قیمت روز

۱۱۱)

اتاق کامل پژو پارس رنگ فابریک

ایساکو

قیمت روز

۱۱۲)

اتاق کامل سمند رنگ فابریک

ایساکو

قیمت روز

۱۱۳)

اتاق کامل پژو ۲۰۶ رنگ فابریک

ایساکو

قیمت روز

۱۱۴)

اتاق کامل پراید سفید صبا،۱۳۱ رنگ فابریک

سایپا

قیمت روز

۱۱۵)

اتاق کامل پرایدرنگی صبا،۱۳۱رنگ فابریک

سایپا

قیمت روز

۱۱۶)

اتاق کامل پراید۱۳۲،۱۱۱ رنگ فابریک

سایپا

قیمت روز

 

ردیف

نام محصول

نام کالا

قیمت کالا

۱۱۷)

تقویتی سپرجلو پژو۴۰۵ (دیاق)

راه فدک

۱۳۷،۰۰۰ ریال

۱۱۸)

درب موتور پژو۲۰۶ صادراتی

راه فدک

۱،۲۰۶،۰۰۰ ریال

۱۱۹)

درب موتور پژو ۴۰۵ صادراتی

راه فدک

۱،۱۷۶،۰۰۰ ریال

۱۲۰)

رام زیر رادیاتور پژوپارس

راه فدک

۱۴۵،۰۰۰ ریال

۱۲۱)

رام زیر رادیاتور پژو ۲۰۶

راه فدک

۱۳۰،۰۰۰ ریال

۱۲۲)

رام زیر رادیاتور پژو ۴۰۵

راه فدک

۱۲۰،۰۰۰ ریال

۱۲۳)

رام زیر رادیاتور سمند

راه فدک

۱۳۰،۰۰۰ ریال

۱۲۴)

رام زیر موتور پژو ۴۰۵

راه فدک

۸۴۳،۰۰۰ ریال

۱۲۵)

سینی پشت چراغ جلو راست پژو۴۰۵

راه فدک

۴۹،۰۰۰ ریال

۱۲۶)

سینی پشت چراغ جلو چپ پژو۴۰۵

راه فدک

۴۹،۰۰۰ ریال

۱۲۷)

سینی پشت چراغ جلو چپ سمند

راه فدک

۹۰،۰۰۰ ریال

۱۲۸)

سینی پشت چراغ جلو راست سمند

راه فدک

۹۰،۰۰۰ ریال

۱۲۹)

سینی زیر موتور پژو۲۰۶ صادراتی

راه فدک

۵۴۶،۰۰۰ ریال

۱۳۰)

سینی زیر موتور پژو۴۰۵ صادراتی

راه فدک

۴۲۸،۰۰۰ ریال

۱۳۱)

سینی زیر موتور پژو آردی RD

راه فدک

۲۵۷،۰۰۰ ریال

۱۳۲)

گلگیر جلو چپ پژوپارس صادراتی

راه فدک

۳۰۶،۰۰۰ ریال

۱۳۳)

گلگیر جلو راست پژوپارس صادراتی

راه فدک

۳۰۶،۰۰۰ ریال

۱۳۴)

گلگیر جلو چپ پژو ۲۰۶ طوسی

راه فدک

۳۸۳،۰۰۰ ریال

۱۳۵)

گلگیر جلو راست پژو ۲۰۶ مشکی صادراتی

راه فدک

۳۹۳،۰۰۰ ریال

۱۳۶)

گوشواره ای تقویتی سپر جلوپژو ۴۰۵

راه فدک

۱۵،۰۰۰ ریال

۱۳۷)

مجموعه جا چراغی عقب پژو ۴۰۵

راه فدک

۶۰۵،۰۰۰ ریال

۱۳۸)

مجموعه جا چراغی عقب پژو ۴۰۵ SLX

راه فدک

۶۰۵،۰۰۰ ریال

۱۳۹)

ورق سقف پژو ۴۰۵

راه فدک

۵۲۰،۰۰۰ ریال

۱۴۰)

ورق سقف پژو ۴۰۵ مهره دار

راه فدک

۸۵۰،۰۰۰ ریال

۱۴۱)

۱۴۲)

۱۴۳)

۱۴۴)

۱۴۵)

ردیف

نام محصول

نام کالا

قیمت کالا

۱۴۶)

آینه پراید تاشو (چپ و راست) هرعدد

اصلی

۱۲۰،۰۰۰ ریال

۱۴۷)

آینه پراید ثابت (چپ و راست) هرعدد

اصلی

۱۰۵،۰۰۰ ریال

۱۴۸)

آینه سمند برقی پرایمر(طرح قدیم) هرعدد

اصلی

۴۰۵،۰۰۰ ریال

۱۴۹)

آینه سمند برقی پرایمر(طرح جدید) هرعدد

اصلی

۳۸۰،۰۰۰ ریال

۱۵۰)

آینه سمندبرقی سمت راست طرح جدید با سنسوردما

اصلی

۴۲۵،۰۰۰ ریال

۱۵۱)

آینه دستی سمند پرایمر(طرح جدید و قدیم)هرعدد

اصلی

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۱۵۲)

آینه دستی سمند (رنگ تاکسی)هرعدد

اصلی

۳۷۵،۰۰۰ ریال

۱۵۳)

فلاپ (کاور آینه طرح جدید) هرعدد

اصلی

۳۷،۵۰۰ ریال

۱۵۴)

پایه آینه سمند هرعدد

اصلی

۵۶،۰۰۰ ریال

۱۵۵)

قاب آینه سمند هرعدد

اصلی

۵۶،۰۰۰ ریال

۱۵۶)

مجموعه شیشه آینه سمند باهیتروشاسی نگهدارنده

اصلی

۱۰۵،۰۰۰ ریال

۱۵۷)

مجموعه شیشه شاسی آینه پراید تاشو با شیشه معمولی

اصلی

۲۵،۰۰۰ ریال

۱۵۸)

مجموعه شیشه شاسی آینه پراید تاشو با شیشه رفلکس

اصلی

۳۲،۰۰۰ ریال

۱۵۹)

فندک پژو۲۰۶ و رانا و سورن و پژو۴۰۵ و سمند

اصلی

۷۵،۰۰۰ ریال

۱۶۰)

امتیاز 3.45 ( 11 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تاکنون 4 نظر ثبت شده است.

 1. سلام
  قیمت سپر عقب رنگ شده تیبا ۲ نوک مدادی چقدر میشه؟
  ممنون میشم راهنمایی کنین

  • سلام
   سپر عقب خام تیبا ۸۹۰۰۰۰ ریال کاور حبابدار/ سپر عقب تیبا ۱۳۵۰۰۰۰ ریال

  • سلام خسته نباشید من یه پارس دارم چپ شده
   میخوام اتاق بگیرم براش و داشبرد و کلا باز سازی کنم ب نظرتون چقدر هزینه داره أیا میصرفه!؟ ممنون

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است