نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » راهنمای تصویری تعویض لامپ و چراغ های جلو خودرو
راهنمای تصویری تعویض لامپ و چراغ های جلو خودرو

راهنمای تصویری تعویض لامپ و چراغ های جلو خودرو

 • راهنمای تصویری تعویض چراغ های جلوی خودرو

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با نحوه ی پیاده و سوار کردن چراغ های روی بدنه ی خودرو های سواری و تعویض لامپ های آن  با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

دستورالعمل پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن

نکات ایمنی

هنگام کار بر روی مدار های الکتریکی خودرو ابتدا بست کابل اتصال بدنه ی باتری را جدا کنید.

از قرار دادن ابزار بر روی باتری خودرو جداً خودداری کنید زیرا اتصال کوتاه بین قطب های مثبت و منفی باتری بسیار خطرناک و حادثه ساز است.

پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن

در تصویر زیر قطع اتصال کابل منفی باتری نشان داده شده است (پس از جدا کردن بست کامل باتری آن را از قطب منفی باتری دور کنید.)

جدا کردن بست اتصال کابل بدنه ی باتری

 • برای دسترسی به پیچ های اتصال قاب چراغ های بزرگ جلو ابتدا به وسیله آچار پیچ گوشتی مناسبی پیچ های نگه دارنده ی جلو پنجره را باز و سپس آن ها را از شبکه ی فلزی جلو خودرو جدا کنید. جلوی پنجره در اکثر خودرو ها از جنس غیر فلزی طراحی و ساخته شده و در مقابل ضربه آسیب پذیر است، لذا برای نگه داری و حفاظت آن محل مناسبی را انتخاب کنید.

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • محل قرار گرفتن پیچ های اتصال جلوی پنجره به شبکه ی فلزی جلوی خودرو

 • سیم چراغ های بزرگ و کوچک روشنایی، از یک طرف با کائوچویی اتصال الکتریکی به دسته سیم مربوط به کلاف سیم کشی  اصلی خودرو اتصال می یابند و از سمت دیگر توسط کانکتور به پایه های الکتریکی لامپ های روشنایی وصل می شوند. در دو سوی بدنه ی کائوچویی، خار های پلاستیکی قفل کننده ای طراحی شده است که با فشار دادن آن ها اتصال کائوچویی را آزاد می کند و دسته سیم چراغ ها را از سیم کشی اصلی خودرو جدا می سازد. در تصویر زیر کائوچویی اتصال الکتریکی دسته سیم به سیم کشی اصلی خودرو نشان داده شده است.

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • کائوچویی اتصال سیم کشی چراغ های روشنایی

 • قاب بدنه ی چراغ های جانبی روشنایی جلوی خودرو با یک عدد پیچ و دو عدد خار در محل خود بر روی بدنه ثابت می شود. ابتدا با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو پیچ نگه دارنده قاب چراغ جانبی را باز کنید و سپس برای خارج کردن چراغ جانبی، بلوری آن را هم زمان به داخل و به سمت جلوی خودرو فشار دهید تا خار ها از محل خود در روی بدنه آزاد شوند. در شکل زیر پیچ قاب چراغ جانبی با فلش زرد رنگ و جهت های اعمال فشار دست به روی بلوری چراغ با فلش های سبز و قرمز رنگ نشان داده شده است.

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • نحوه ی جدا کردن چراغ جانبی روشنایی

 • روی قاب چراغ های جانبی جلوی خودرو و در قسمت بالای بدنه ی آن، خار یا زائده ی پلاستیکی ایجاد شده است که هنگام سوار کردن چراغ ها، در داخل سوراخ تعبیه شده ی روی بدنه ی خودرو قرار می گیرد. خار دوم روی قاب چراغ در قسمت پایین بدنه طراحی شده و دارای سر فلزی کروی شکل است که با اعمال نیرو در داخل محل خود در روی بدنه ی چراغ بزرگ جلو قرار می گیرد و قفل می شود.

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • در شکل زیر خار بالایی بدنه ی چراغ و سوراخ روی بدنه ی خودرو با فلش زرد رنگ و خار سر فلزی پایین بدنه ی چراغ کوچک و محل نصب آن در روی بدنه ی چراغ بزرگ جلو خودرو با فلش قرمز رنگ مشخص شده است. فلش سبز رنگ روی تصویر نیز سوکت اتصال الکتریکی سیم کشی مدار روشنایی را به ترمینال های لامپ چراغ جانبی نشان می دهد. چراغ جانبی سمت دیگر جلوی خودرو را نیز با همین روش باز کنید.

 • خارهای روی بدنه ی چراغ جانبی جلو و محل نصب آن ها

 • قاب چراغ های بزرگ روشنایی از یک طرف به وسیله ی دو عدد پیچ چهارسو به شبکه ی جلوی خودرو و از طرف دیگر توسط دو عدد پیچ شش گوش به بدنه، بسته می شود. تعداد دو عدد خار استوانه ای بر روی قاب چراغ ها طراحی گردیده و در سوراخ هایی که به همین منظور در بدنه ی خودرو ایجاد شده است قرار می گیرند. هدف از طراحی خار ها تعیین نحوه ی قرار گرفتن چراغ ها بر روی بدنه است. با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو پیچ های اتصال قاب چراغ به شبکه ی جلوی خودرو را باز کنید.

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • پیچ های نگه دارنده ی چراغ های بزرگ جلو

 • به وسیله ی آچار رینگی مناسب، دو عدد پیچ شش گوش نگه دارنده ی چراغ بزرگ جلو را باز کنید و سپس چراغ را با احتیاط در جهت امتداد محور طولی خار ها به سمت بیرون هدایت کنید تا خار ها از سوراخ های روی بدنه خارج شوند. هنگام خارج کردن چراغ، از فشار آوردن در جهت عمود بر محور خار ها خوددرای کنید زیرا اعمال نیروی جانبی باعث شکستن خار ها می شود.

 • در شکل زیر پیچ های اتصال چراغ به بدنه با فلش های قرمز رنگ و خار های قاب چراغ بزرگ جلو با فلش های زرد رنگ نشان داده شده است. چراغ بزرگ روشنایی سمت دیگر خودرو را نیز به همین ترتیب از روی بدنه باز کنید.

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • خارها و پیچ های نگه دارنده ی چراغ بزرگ جلو

 • خار های قفل کننده روی کائوچویی اتصال الکتریکی چراغ های جانبی جلو به دسته سیم مدار روشنایی خودرو را فشار دهید و اتصال را آزاد کنید. سپس سیم ها را که داخل عایق لوله ای قرار دارد از سوراخ بدنه خارج کنید. بلوری چراغ های روشنایی در برخورد با اجسام فلزی تیز آسیب پذیرند. لذا پس از پیاده کردن چراغ ها، آن ها را در محل مناسبی که از قبل پیش بینی شده است قرار دهید.

 • محل نصب چراغ های روشنایی در قسمت جلوی خودرو

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • لامپ چراغ های بزرگ جلو در بعضی از خودرو ها به وسیله ی میله ی فلزی روی کاسه ی چراغ ثابت نگه داشته می شود قسمت فلزی روی کاسه ی چراغ دارای دو عدد زائده ای است که ابتدا و انتهای میله ی فلزی در داخل آن ها قرار گرفته است و از جا به جا شدن لامپ جلوگیری می کند. در شکل زیر زائده ی روی کاسه ی چراغ و نحوه ی قفل شدن میله ی فلزی در داخل آن دیده می شود.

 • نحوه ی ثابت شدن لامپ درون کاسه ی چراغ

 • در این چراغ های بزرگ جلو برای بیرون آوردن لامپ و تعویض آن به ترتیب زیر عمل کنید:

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • لاستیک گردگیر روی کاسه ی چراغ را جدا کنید.

 • سوکت اتصال الکتریکی ترمینال های لامپ را جدا کنید.

 • فنر نگه دارنده لامپ را آزاد کنید و سپس لامپ چراغ را از محل خود در روی کاسه ی چراغ بیرون آورید.

 • توجه

 • هنگام تعویض لامپ های گازی از تماس پوست دست با حباب لامپ خودداری کنید زیرا اثر چربی روی پوست به حباب لامپ منتقل می شود.

 • در شکل زیر میله فنری با فلش قرمز رنگ و زائده ی فلزی روی کاسه چراغ یک نوع خودرو با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.

 • آزاد کردن میله فنری روی لامپ چراغ بزرگ جلوی خودرو

 • نوع دیگری از لامپ چراغ های روشنایی طراحی و ساخته شده است که دارای پایه ی غیر فلزی است و در اکثر خودرو های جدید مورد استفاده قرار می گیرد. در بدنه ی این لامپ برجستگی هایی وجود دارد که در داخل شیار کاسه ی چراغ قفل شده است و از حرکت لامپ جلو گیری می کند. دو مدل از طرح پایه ای این نوع لامپ ها در شکل زیر دیده می شود. واشر پلاستیکی استفاده شده در ساختمان لامپ ها، سطح منعکس کننده ی کاسه ی چراغ را از نفوذ گرد و غبار و ذرات آب حفاظت می کند.

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • دو نوع طرح پایه ی لامپ چراغ های بزرگ

 • برای تعویض این نوع لامپ چراغ بزرگ به ترتیب زیر عمل کنید:

 • سوکت اتصال الکتریکی ترمینال های لامپ را جدا کنید.

 • پایه ی لامپ را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا خار های روی بدنه از شیار های روی کاسه چراغ آزاد شوند. سپس لامپ را از محل خود خارج کنید.

 • مراحل سوار کردن لامپ بر روی کاسه ی چراغ عکس مراحل بازکردن آن است. در شکل زیر پیاده کردن لامپ چراغ بزرگ یک نوع خودرو نشان داده شده است.

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • پیاده کردن لامپ چراغ بزرگ

 • برای خارج کردن لامپ چراغ های کوچک نیز بدنه ی لامپ را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا خار های روی بدنه ی لامپ از داخل شیار های کاسه چراغ آزاد شود سپس لامپ را از محل خود خارج کنید. در شکل زیر لامپ استفاده شده در چراغ های کوچک جلوی یک نوع خودرو دیده می شود. در ساختمان لامپ چراغ های جلو نیز از واشر آب بندی کننده استفاده شده است.

 • لامپ چراغ کوچک جلوی یک نوع خودرو

 • در خودرو هایی که لامپ چراغ پارک در داخل کاسه ی چراغ بزرگ جلو طراحی و نصب شده است اتصال لامپ و ثابت شدن آن در روی منعکس کننده ی داخل، به وسیله ی خار های فنری قاب لامپ عملی می شود و پوشش لاستیکی روی قاب نیز وظیفه ی آب بندی لامپ را برعهده دارد. برای جدا کردن لامپ پارک از داخل کاسه چراغ جلو خودرو بدنه ی قاب لامپ را با احتیاط به سمت بیرون بکشید. در این حالت، با جمع شدن فنر های روی قاب و لامپ را از داخل کاسه ی چراغ خارج می شوند. در شکل زیر جهت اعمال نیرو به قاب لامپ پارک با فلش نشان داده شده است.

 • جهت اعمال نیرو به قاب لامپ پارک برای خارج نمودن آن از داخل کاسه ی چراغ

 • پیاده و سوار کردن چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو و تعویض لامپ های آن
 • در بعضی از چراغ های بزرگ جلو، لامپ چراغ همراه با لامپ پارک در یک پایه ی مشترک قرار می گیرند. در ساقه ی لامپ پارک دو عدد خار فلزی تعبیه شده است که لامپ را در داخل پایه به حالت قفل در می آورد. هنگام بیرون آوردن لامپ پارک آن را به سمت داخل فشار دهید و در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا خار ها از شیار داخل پایه آزاد شوند سپس لامپ را از محل خود خارج کنید. در شکل زیر طرح پایه ی مشترک لامپ های چراغ جلو و پارک دیده می شود.

 • پایه مشترک لامپ های چراغ روشنایی و پارک

 • در خودرو هایی که چراغ های راهنمای آن ها از سایر چراغ های روشنایی مستقل اند، برای تعویض لامپ شان به ترتیب زیر اقدام کنید:

 • به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسو دو عدد پیچ روی تلق چراغ را باز کنید.

 • تلق چراغ را از روی کاسه ی چراغ جدا کنید و آن را همراه با واشر لاستیکی آب بندی کننده در محل مناسبی قرار دهید.

 • لامپ چراغ راهنما را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا خار های روی ساقه ی لامپ از محل خود آزاد شوند و سپس لامپ را از داخل کاسه ی چراغ بیرون آورید. در شکل زیر پیچ های اتصال تلق چراغ راهنمای یک نوع خودرو با فلش نشان داده شده است.

 • پیچ های اتصال تلق چراغ راهنما

 • در سایر خودروهایی که چراغ های راهنما به همراه چراغ های روشنایی در یک مجموعه ساخته شده است، لامپ چراغ راهنما با پیچاندن سوکت آن و آزاد کردن خار های روی بدنه از داخل کاسه چراغ بیرون می آید. در شکل زیر لامپ های مجموع چراغ روشنایی جلوی یک نوع خودرو دیده می شود. لامپ چراغ راهنما با فلش نشان داده شده است. مراحل سوار کردن چراغ های روشنایی و لامپ چراغ ها عکس مراحل بازکردن آن ها است.

 • لامپ های چراغ روشنایی جلو در یک نوع خودرو

 • منبع :

  • سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است