خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
خانه » ماشین سنگین » جدول قیمت انواع کامیون و کشنده در بازار ایران / بهمن ۹۵
جدول قیمت انواع کامیون و کشنده در بازار ایران / بهمن ۹۵

جدول قیمت انواع کامیون و کشنده در بازار ایران / بهمن ۹۵

جدول قیمت انواع کامیون و کشنده در بازار ایران / بهمن ۹۵

۹۵

قیمت انواع کامیونت

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کامیونت هیوندای

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

کامیونت هیوندای – ۸ تن

۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰

کامیونت فاو – ۶ تن

۸۲,۹۰۰,۰۰۰

کامیونت آرنا

۹۸,۳۰۰,۰۰۰

کامیونت جک – ۵.۶ تن

۷۱,۸۰۰,۰۰۰

کامیونت جک – ۶ تن

۸۷,۸۰۰,۰۰۰

کامیونت جک – ۷.۵ تن

۹۳,۸۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۹۲,۴۰۱,۰۰۰

کامیونت ایسوزو (۶ تن اتاق جدید)

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۴,۸۳۵,۰۰۰

کامیونت ایسوزو کمپرسی (۶ تن اتاق جدید)

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۶۰,۰۰۰

کامیونت ایسوزو (۸.۴ تن اتاق جدید)

۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۲,۵۳۰,۰۰۰

کامیونت ایسوزو کمپرسی (۸.۴ تن اتاق جدید)

۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰

کامیونت الوند – ۶ تن

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

کامیونت الوند – ۸ تن

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیونت ۵.۲ آمیکو – M5.2

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

کامیونت ۶ آمیکو – EM6

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

کامیونت کاویان K1052

۷۸,۵۴۰,۰۰۰

۷۸,۵۴۰,۰۰۰

فوتون ۵.۴ تن

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۹,۶۰۰,۰۰۰

فوتون ۶.۵ تن

۸۵,۲۰۰,۰۰۰

فوتون ۶.۵ تن . خوابدار

۸۸,۳۰۰,۰۰۰

فوتون ۸.۵ تن

۹۰,۳۰۰,۰۰۰

قیمت انواع کامیون

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کشنده ایویکو STRALIS

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۹۴۰,۰۰۰

کمپرسی ایسوزو ۱۸ تن

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۳۹۰,۰۰۰

کامیون کشنده فاو J6 – تک محور

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده فاو J6 – جفت محور

۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰

کامیون کمپرسی فاو – FAW CA 3250

۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده البرز تک – تیپ ۲

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده البرز جفت – تیپ ۳

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده اسکانیا – G400

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده اسکانیا – G410

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده اسکانیا – G440

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده اسکانیا – G460

کشنده کاوه – تک محور ۴۲۰ KT

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰

کشنده کاوه – جفت محور ۴۲۰ KT

۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کاوه کمپرسی جفت محور ۴۲۰ KD

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۱۹۰,۰۰۰

کشنده دنیز

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰

کشنده فوتون

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

آریا . کمپرسی LK1924

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کشنده آمیکو – تک محور

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

کشنده کاویان K375T

۱۸۹,۹۴۰,۰۰۰

کشنده JAC گالوپ . تک محور

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

کامیون بنز ۱۹۲۴ – تک محور باری

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

کامیون بنز ۱۹۲۴ – تک محور کمپرسی

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

کامیون بنز ۱۹۲۴ – تک محور کمپرسی با اتاق بار

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

کامیون بنز ۲۶۲۴ – جفت محور باری

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

کامیون بنز ۲۶۲۴ – جفت محور کمپرسی

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

بنز آتگو

بنز اکتروس

بنز اکسور ۱۸۴۳

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده ولوو FH 460

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده ولوو FH 480

کامیون کشنده ولوو FH 500

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

کامیون پریمیوم ۳۸۰ باری (۲×۶)

کامیون کشنده رنو پریمیوم ۴۶۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده رنو لندر

کامیون رنو کراکس ۴۴۰ (۴×۶)

کامیون کشنده سی اند سی ۴۶۰ اتوماتیک

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده سی اند سی ۴۸۰ اتوماتیک

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ تک محور

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ جفت محور

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون دانگ فنگ R270 تک محور باری ۲*۴

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰

کامیون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۴*۶ – T375

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۲*۴ – T375

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

کامیون دانگ فنگ کمپرسی تک محور

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۲,۴۹۰,۰۰۰

کامیون دانگ فنگ کمپرسی ۴*۶ D375

۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰

کامیون دانگ فنگ کمپرسی ۴*۸ D375

۲۵۵,۳۷۰,۰۰۰

کشنده داف XF 105

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است