حوادث چون روزها سپری می شوند.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
خانه » قیمت » قیمت به روز انواع رینگ و لاستیک در بازار / ۹ اسفند ۹۵
قیمت به روز انواع رینگ و لاستیک در بازار / ۹ اسفند ۹۵

قیمت به روز انواع رینگ و لاستیک در بازار / ۹ اسفند ۹۵

قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند.

قیمت انواع لاستیک و رینگ برای خودروهای سواری داخلی و خارجی

آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۵

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
فالکن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
کومهو ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
نکسن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
نکسن ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
میشلن ساخت انگلیس ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۴۰,۰۰۰
میشلن ساخت فرانسه ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
هانکوک یخ شکن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
هانکوک ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰
بارز ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
بارز ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
ایران تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
گود یر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰
دنا سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
دنا سایز پهن ۲۰۵.۵۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
گلدستون سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
لوسینی سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
سومیتومو ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
مارشال سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
مکسس چهارفصل ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
مکسس سایز پهن ۲۰۵.۷۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
تری انگل ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ایران تایر karena ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
گلدستون GS2000 ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۴۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
بارز سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۵۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
کویر تایر ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
کویر تایر سایز پهن سمند ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
لوسینی سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
بریجستون ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
رودستون N5000 ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
آپولو ساخت هند ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
آپولو ساخت هند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
کومهو ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
نکسن ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
فالکن سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
فالکن ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
دنلوپ سایز پهن سمند ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
دنلوپ سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاسا ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
لاسا ۱۹۵.۵۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
میشلن ساخت فرانسه ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
گودیر ساخت آلمان ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
سومیتومو ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
سومیتومو ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
تری انگل ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
نانکن ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
نانکن ۱۹۵.۵۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
نانکن ۲۰۵.۵۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
لینگ لانگ ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
مارشال سایز پهن سمند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
تری انگل ساخت چین ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
گلدستون سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
گلدستون سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
دنا سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
دنا سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
بارز سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
کویر تایر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
کویر تایر ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
یزد تایر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
آچیلس گل جهت دار ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
آچیلس سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
جی تی چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
جی تی سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
اورنت ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
اورنت ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
رودستون ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
گود یر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
سونار ساخت تایوان ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
هانکوک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
هانکوک ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
مارشال سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
پرسا ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
پریمول ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
لوسینی سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
دنا فابریک وانت پیکان ۵۶۰-۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
دنا لاستیک عقب وانت پیکان ۵۹۰-۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
مکسیس ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
مکسیس UE168 ۱۷۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
مارشال دور سفید ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
بارز ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
کویر سایز فابریک ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
کویر ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
ایران تایر ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
ایران تایر ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
رودستون دور سفید ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
کومهو ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
گلدستون ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰
نکسن دور سفید . چین ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
سومیتومو ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
دنا فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۵۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
دنا لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۵۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
گلدستون فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۴۰.۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۴۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان ۷۵۰-۱۶ ۵۰.۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
اورنت ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
رودستون ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
رودستون ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
زیتکس ساخت چین ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
هانکوک سایز پهن تیبا ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
هانکوک سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک تیبا ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
مارشال سایز فابریک تیبا ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
بریجستون ساخت اندونزی ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
بریجستون ساخت اندونزی ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
سومیتومو سایز پهن ماکسیما ۲۲۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۲۳۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
دنلوپ سایز فابریک کمری ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
دنلوپ سایز تویوتا آریون ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۲۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۵.۱۹ ۹۰.۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵.۶۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵.۷۰.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵.۷۵.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵.۶۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵.۷۰.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵.۶۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵.۶۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
رودستون ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون سایز X33 و لیفان X60 ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۲۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۷۰.۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
رودستون ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۷۰.۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
رودستون سایز اصلی کاپرا ۲۳۵.۷۰.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
رودستون سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۵۵.۵۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵.۳۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵.۳۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۴۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا۳ ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵.۴۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵.۴۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵.۳۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵.۴۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
کومهو اسپورت پژویی ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
کومهو سایز پژو ۴۰۷ ۲۰۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۲۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۲۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
کومهو ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
کومهو سایز اصلی کیا اپیروس ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
میشلن سایز BMW X3 ۲۴۵.۴۵.۱۹ ۹۰.۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
میشلن سایز BMW X3 – محور عقب ۲۷۵.۴۰.۱۹ ۹۰.۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
نکسن ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
نکسن سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره جنوبی ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
نکسن ساخت تایوان ۲۲۵.۶۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۳۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۷۰.۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک آزرا ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
نکسن سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۶۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
هانکوک ۱۹۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۹۰۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
هانکوک سایز MG6 ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۲۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک بنز C200 ۲۲۵.۵۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره جنوبی ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک بی‌ام و ۵۲۰ ۲۲۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵.۵۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
هانکوک ۲۳۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۳۵.۵۵.۱۹ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۴۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
مارشال سایز سوناتا ۶ سیلندر- کمری ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره ۲۲۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰
مارشال ساخت کره ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰
مارشال سایز اصلی هیوندای آزرا ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
لوسینی سایز فابریک ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
جینیو ساخت چین ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
هدوی ساخت چین ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۶۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
گودیر ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
گودیر ساخت آلمان ۲۳۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
گودیر سایز پانامرا – عقب ۲۸۵.۴۰.۱۹ ۹۰.۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
گودیر سایز پانامرا – جلو ۲۴۵.۴۵.۱۹ ۹۰.۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰
پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۷۵.۳۵.۲۰ ۷۰.۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۴۵.۴۰.۲۰ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
پیرلی بنز E Class – محور عقب ۲۷۵.۳۰.۱۹ ۹۰.۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
مکسس سایز هیوندای النترا ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
مکسس سایز MG6 ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۱۹۵.۵۰.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۲۰۵.۴۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۲۲۵.۴۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۲۲۵.۵۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۲۴۵.۶۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
نانکن ساخت تایوان ۲۵۵.۴۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
لاسا ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
لاسا ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX ۲۱۶.۶۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
نکسن MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک ویتارا ۲۲۵.۶۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون ۲۵۵.۶۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵.۶۰.۱۸ ۷۰.۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه ۲۳۵.۵۵.۱۹ ۹۰.۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک وراکروز ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
کومهو MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک توسان ۲۲۵.۵۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
رودستون سایز پهن ویتارا ۲۳۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
رودستون سایز کیا اسپورتیج ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک وراکروز ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا ۲۳۵.۷۰.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
میشلن سایز پورشه کاین ۲۹۵.۳۵.۲۱ ۹۰.۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
مکسس سایز ویتارا ۲۲۵.۶۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
بریجستون سایز ویتارا ۲۲۵.۶۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
بریجستون فابریک تویوتا پرادو ۲۶۵.۶۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
خانواده پژو . رینگ ۱۱ پره IK014 فابریک پژو LX ۱۵ ۱۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
رینگ فابریک ۲۰۷ فابریک ۲۰۷ ۱۵ ۱۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک 207
خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . خرچنگی IK016
خانواده پژو . ۵ پره تخت IK004 آلومینیومی ۱۵ ۱۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره تخت IK004
خانواده پژو . ۵ پره رونال‏ آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره رونال‏
خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . طرح شهاب‏
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی ۱۶ ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
رینگ تندر ۹۰ – AR015 آلومینیومی ۱۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ تندر 90 - AR015
رینگ پراید آلومینیومی ۱۳ ۱۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ پراید
رینگ خانواده : تیبا , ریو و … آلومینیومی ۱۴ ۱۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
تندر ۹۰ فولادی ۱۵ ۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت تندر 90
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و … فولادی ۱۳ ۳۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
رینگ خانواده : ۲۰۶ , ۴۰۵ و … فولادی ۱۴ ۴۳,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و … فولادی ۱۵ ۴۹,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
تیوپ ۱۳ ۱۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ ۱۴ ۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ ۱۵ ۲۲,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت تیوپ

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
زنجیر چرخ ۱۳ ۵۷,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ ۱۴ ۶۷,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ ۱۵ ۷۲,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قالپاق رانا ۱۴ ۶,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق رانا
قالپاق تیبا ۱۳ ۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق تیبا
قالپاق پژو ۴۰۵ ۱۴ ۶,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 405
قالپاق سمند ۱۵ ۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق سمند طرح جدید ۱۵ ۷,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق مزدا سواری ۳۲۳ ۱۴ ۶,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا سواری 323
قالپاق مزدا وانت ۱۴ ۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا وانت
قالپاق L90 فابریک ۱۵ ۶,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق L90 طرح جدید ۱۵ ۷,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق زانتیا فابریک ۱۵ ۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق زانتیا
قالپاق پژو ۲۰۶ ۱۴ ۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
قالپاق پژو ۲۰۶ طرح جدید ۱۴ ۶,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
قالپاق پراید – طرح ایتالیا ۱۳ ۴,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق پراید - طرح ایتالیا
قالپاق پیکان ۱۳ ۴,۵۰۰
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است