اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » آموزش عیب یابی نیسان پیکاپ دوگانه سوز (تعمیر نیسان پیکاپ)
آموزش عیب یابی نیسان پیکاپ دوگانه سوز (تعمیر نیسان پیکاپ)

آموزش عیب یابی نیسان پیکاپ دوگانه سوز (تعمیر نیسان پیکاپ)

تعمیر نیسان پیکاپ ،برق نیسان پیکاپ ،جعبه فیوز نیسان پیکاپ ،نقشه سیم کشی نیسان پیکاپ ،ترموستات نیسان پیکاپ ،سیم کشی پیکاپ ،ترموستات رونیز ،جعبه فیوز رونیز

ﭘﯿﮑﺎپ. دو ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز. ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺎن ﭘﯿﮑﺎپ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز. (. ﺑﺪون دﺳﺘﮕﺎه ﻋﯿﺐ ﯾﺎب. ) ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ اﻃﻼﻋﯿـﻪ، ﺑـﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻮع اﯾﺮاد را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد . ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ  ( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. 🙂 در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ را در ﺣﺎﻟﺖ ﮔـﺎز ﻗـﺮارﻣـﯽدﻫـﯿﻢ

عیب یابی نیسان پیکاپ دوگانه سوز توسط کلید تغییر وضعیت سوخت

وضعیت اول – یک چراغ LED قرمز ( بالا ) روشن و یک چراغ LED سبز ( پایین ) در حالت چشمک زن :

اگر این وضعیت ( چشمک زن ) برای ۱۰ دقیقه ثابت بماند . نشانه ایراد در سیستم خنک کاری موتور می باشد

وضعیت دوم – یک چراغ LED قرمز ( بالا ) روشن و دو چراغ LED سبز ( پایین ) در حالت چشمک زن :

این حالت نشانه سالم بودن سنسور دما و سیستم خنک کاری می باشد . لذا در صورتی که این حالت پیش آمد ، از عملکرد این سیستم مطمئن باشید و برای عیب یابی به مرحله بعدی بروید .

وضعیت سوم – یک چراغ LED قرمز ( بالا ) روشن و سه چراغ سبز ( پایین ) در حالت چشمک زن  :

در این لحظه همزمان با روشن شدن سه چراغ LED سبز بایستی صدای عملکرد شیربرقی رگولاتور شنیده شود ، در غیر این صورت ایراد در شیربرقی رگولاتور ، مدار سیم کشی و کانکتور مربوط محتمل می باشد .

وضعیت چهارم – یک چراغ LED قرمز ( بالا ) روشن و چهار چراغ LED سبز ( پایین ) در حالت چشمک زن :

این حالت نشان دهنده انتظار سیستم جهت رها کردن پدال گاز می باشد . پس از رها کردن پدال گاز ، خودرو به حالت گاز می رود ، در صورت وجود ایراد در سیستم ( بطور مثال سنسور خلاء ) خودرو به حالت بنزین بر می گردد .

وضعیت پنجم – یک چراغ LED قرمز ( بالا ) روشن و یک چراغ LED قرمز ( پایین ) در حالت چشمک زن :

این حالت نشانه عدم موفقیت در انتقال به حالت گاز و بازگشت سیستم به حالت بنزین می باشد

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است