به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » جدول تعرفه و اجرت خدمات صافکاری و نقاشی سمند سورن /دیماه ۹۵
جدول تعرفه و اجرت خدمات صافکاری و نقاشی سمند سورن /دیماه ۹۵

جدول تعرفه و اجرت خدمات صافکاری و نقاشی سمند سورن /دیماه ۹۵

لیست قیمت و اجرت خدمات صافکاری و نقاشی سمند سورن در تعمیرگاه

قیمتها به ریال است

اجرت نقاشی درب های سمند و سورن (هر لنگه )

۲,۳۹۵,۸۰۰

اجرت لکه گیری دربهای سمند و سورن ( هر لنگه کامل )

۱,۲۷۰,۵۰۰

 اجرت خط و خش گیری دربهای سمند و سورن(هر لنگه کامل)

۹۰۷,۵۰۰

اجرت نقاشی درب های سمند و سورن از زه به پائین

۹۰۷,۵۰۰

اجرت لکه گیری دربهای سمند و سورن از زه به پایین

۵۴۴,۵۰۰

 اجرت خط و خش گیری درب های سمند و سورن از زه به پائین

۳۶۳,۰۰۰

اجرت نقاشی درب های سمند و سورن از زه به بالا

۱,۲۷۰,۵۰۰

اجرت لکه گیری دربهای سمند و سورن از زه به بالا

۹۰۷,۵۰۰

 اجرت خط و خش گیری درب های سمند و سورن از زه به  بالا

۵۴۴,۵۰۰

 اجرت نقاشی درب های سمند و سورن داخل درب

۵۴۴,۵۰۰

 اجرت نقاشی زه درب های  سورن ( هر کدام )

۲۳۱,۰۰۰

 اجرت تعویض دربهای سمند و سورن ( هر لنگه )

۷۹۸,۶۰۰

اجرت نقاشی گلگیرهای جلو سمند و سورن (هرطرف کامل)

۱,۹۹۶,۵۰۰

اجرت لکه گیری گلگیرهای جلو سمند و سورن (هرطرف کامل)

۹۰۷,۵۰۰

 اجرت خط و خش گیری گلگیرهای جلو سمند و سورن (هرطرف کامل)

۷۲۶,۰۰۰

 اجرت تعویض گلگیرهای جلو سمند و سورن (هرطرف)

۷۹۸,۶۰۰

اجرت نقاشی گلگیرهای عقب سمند و سورن (هرطرف کامل)

۱,۹۹۶,۵۰۰

اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب سمند و سورن (هرطرف کامل)

۱,۱۵۵,۰۰۰

اجرت خط و خش گیری گلگیرهای عقب سمند و سورن (هرطرف کامل)

۷۲۶,۰۰۰

اجرت تعویض گلگیر های عقب سمند و سورن (هرطرف)

۱,۵۹۷,۲۰۰

اجرت نقاشی زه گلگیرهای جلو سورن (هر طرف )

۱۶۵,۰۰۰

اجرت نقاشی  درب موتور سمند و سورن زیر و رو ( دو طرف )

۳,۱۹۴,۴۰۰

اجرت نقاشی  درب موتور صافکاری شده سمند و سورن یک طرف

۲,۳۵۹,۵۰۰

 اجرت لکه گیری درب موتور سمند و سورن فقط یک طرف

۱,۸۱۵,۰۰۰

 اجرت خط و خش گیری درب موتور سمند و سورن فقط یک طرف

۱,۲۷۰,۵۰۰

اجرت نقاشی درب صندوق  سمند و سورن زیر و رو ( دو طرف)

۲,۷۹۵,۱۰۰

اجرت نقاشی درب صندوق عقب صافکاری شده سمند و سورن فقط یک طرف

۲,۱۷۸,۰۰۰

 اجرت لکه گیری درب صندوق عقب سمند و سورن یک طرف

۱,۶۳۳,۵۰۰

اجرت خط و خش گیری درب صندوق عقب سمند و سورن فقط یک طرف

۱,۰۸۹,۰۰۰

اجرت نقاشی زیر درب صندوق عقب و زیر درب موتور سمند و سورن

۷۲۶,۰۰۰

اجرت نقاشی قاب جای پلاک سمند و سورن

۵۴۴,۵۰۰

اجرت تعویض درب موتور و درب صندوق سمند و سورن (هر کدام)

۳۹۹,۳۰۰

 اجرت نقاشی رکاب  سمند و سورن کامل ( داخلی و بیرونی )

۱,۱۹۷,۹۰۰

 اجرت تعویض رکاب سمند و سورن کامل ( داخلی و بیرونی )

۱,۱۹۷,۹۰۰

اجرت نقاشی داخل صندوق عقب و مومکاری کامل سمند و سورن

۱,۹۹۶,۵۰۰

اجرت نقاشی داخل موتور کامل سمند و سورن

۱,۹۹۶,۵۰۰

اجرت نقاشی جلو پنجره سمند LX سال

۵۹۴,۰۰۰

اجرت نقاشی سپر جلو یا عقب سمند معمولی و سمند LX معمولی بطورکامل

۱,۳۹۷,۵۵۰

اجرت نقاشی سپرجلو یا عقب سمند LX سال بطور کامل

۱,۶۵۰,۰۰۰

اجرت نقاشی سپرجلو یا عقب سورن کامل

۱,۶۵۰,۰۰۰

اجرت نقاشی سپر جلو یا عقب سمند معمولی و سمند LX معمولی زیر زه

۷۲۶,۰۰۰

اجرت نقاشی سپر جلو یا عقب سمند LX سال زیر زه

۹۹۰,۰۰۰

اجرت نقاشی سپر جلو یا عقب سمند( معمولی ، LX معمولی, LX سال) بالای زه

۵۴۴,۵۰۰

اجرت نقاشی ابروئی چراغهای عقب سمند LX

۱۶۵,۰۰۰

اجرت تعویض ابروئی چراغهای عقب سمند LX

۱۶۵,۰۰۰

اجرت نقاشی سقف صافکاری شده سمند و سورن تا لبه های ستون و گلگیر

۲,۷۹۵,۱۰۰

اجرت تعویض سقف سمند و سورن بطور کامل

۲,۳۹۵,۸۰۰

اجرت نقاشی قاب آئینه سمند و سورن

۱۹۹,۶۵۰

اجرت نقاشی اطاق سمند و سورن( با آستر )

۱۹,۹۶۵,۰۰۰

اجرت نقاشی اطاق سمند و سورن( بدون آستر )

۲۳,۵۹۵,۰۰۰

اجرت تعویض اطاق سمند و سورن

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

اجرت نقاشی زیر باطری سمند و سورن

۶۱۷,۱۰۰

اجرت تعویض کلاف کامل سمند و سورن( با گلگیر عقب ) هرطرف

۵,۹۴۰,۰۰۰

اجرت نقاشی کلاف کامل سمند و سورن( با گلگیر عقب ) هرطرف

۴,۲۹۰,۰۰۰

اجرت تعویض سینی شاسی جلو سمند و سورن هرطرف

۲,۸۰۵,۰۰۰

اجرت نقاشی سینی شاسی جلو سمند و سورن هرطرف

۱,۹۸۰,۰۰۰

اجرت تعویض سرشاسی جلو سمند و سورن هرطرف

۱,۶۵۰,۰۰۰

اجرت نقاشی سر شاسی جلو سمند و سورن هرطرف

۱,۱۵۵,۰۰۰

اجرت تعویض سرشاسی عقب سمند و سورن هرطرف

۱,۴۸۵,۰۰۰

اجرت نقاشی سرشاسی عقب سمند و سورن هرطرف

۱,۱۵۵,۰۰۰

اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو  سمند و سورن هرطرف

۱,۹۸۰,۰۰۰

اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب  سمند و سورن هرطرف

۱,۹۸۰,۰۰۰

اجرت تعویض دوبل گلگیرهای جلو  سمند و سورن هرطرف

۱,۳۲۰,۰۰۰

اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای جلو سمند و سورن هرطرف

۹۹۰,۰۰۰

اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب سمند و سورن هرطرف

۱,۶۵۰,۰۰۰

اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب سمند و سورن هرطرف

۹۹۰,۰۰۰

اجرت تعویض سینی کف صندوق عقب (جای زاپاس ) سمند و سورن

۱,۶۵۰,۰۰۰

اجرت نقاشی سینی کف صندوق عقب (جای زاپاس )  سمند و سورن

۱,۳۲۰,۰۰۰

اجرت جک کاری و تنظیم رکاب سمند و سورن هر طرف

۱,۳۲۰,۰۰۰

اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور) سمند و سورن

۶۶۰,۰۰۰

اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور)  سمند و سورن

۴۹۵,۰۰۰

اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی عقب سمند و سورن

۱,۱۵۵,۰۰۰

اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی عقب سمند و سورن

۶۶۰,۰۰۰

اجرت تعویض سینی پشت چراغ جلو( لچکی سرشاسی )  سمند و سورن

۴۹۵,۰۰۰

اجرت نقاشی سینی پشت چراغ جلو( لچکی سرشاسی )  سمند و سورن

۳۳۰,۰۰۰

اجرت تعویض اسکلت کف صندوق عقب  سمند و سورن

۲,۱۴۵,۰۰۰

اجرت نقاشی اسکلت کف صندوق عقب سمند و سورن

۱,۶۵۰,۰۰۰

اجرت تعویض کف اتاق سمند و سورن

۳,۹۶۰,۰۰۰

اجرت نقاشی کف اتاق سمند و سورن

۲,۳۱۰,۰۰۰

اجرت تعویض ستون جلو سمند و سورن هرطرف

۱,۹۸۰,۰۰۰

اجرت نقاشی ستون جلو سمند و سورن هرطرف

۸۲۵,۰۰۰

اجرت تعویض ستون وسط سمند و سورن هر طرف

۱,۶۵۰,۰۰۰

اجرت نقاشی ستون وسط سمند و سورن هر طرف

۹۹۰,۰۰۰

اجرت تعویض ستون بغل درب  سمند و سورن هرطرف

اجرت نقاشی ستون بغل درب  سمند و سورن هرطرف

۹۹۰,۰۰۰

اجرت تعویض تقویتهای سقف سمند و سورن کامل ( ۳ عدد )

۱,۴۸۵,۰۰۰

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است