به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
خانه » قیمت » قیمت انواع باطری خودرو پوما ،دلکور ،تایگر ،هانکوک ،جگوار ،ارس/ مرداد ۹۶
قیمت انواع باطری خودرو پوما ،دلکور ،تایگر ،هانکوک ،جگوار ،ارس/ مرداد ۹۶

قیمت انواع باطری خودرو پوما ،دلکور ،تایگر ،هانکوک ،جگوار ،ارس/ مرداد ۹۶

جدید ترین قیمت انواع باتری اتمی واسیدی ،پوما ،دلکو ،صبا باطری ، هانکوک ، جگوار ، تایگر ، پوما ،شارک ، رویال ،قیمت باطری صبا ،قیمت باطری اتمی کره ای ،قیمت باطری سپاهان ،قیمت باطری برنا ،قیمت باطری پژو ۴۰۵ ،قیمت باطری واریان فبهترین مارک باطری ماشین ،بهترین باطری ماشین

قیمت ها با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )
۵۰ اسیدی ۱۲۰,۰۰۰
۵۵ اسیدی ۱۲۵,۰۰۰
۶۰ اسیدی ۱۳۵,۰۰۰
۶۶ اسیدی ۱۵۰,۰۰۰
۷۰ اسیدی ۱۵۵,۰۰۰
۷۴ اسیدی ۱۶۰,۰۰۰
۸۸ اسیدی ۱۸۵,۰۰۰
۹۰ اسیدی ۱۹۰,۰۰۰
۱۰۰ اسیدی ۲۱۰,۰۰۰
۱۲۰ اسیدی ۲۴۰,۰۰۰
۱۵۰ اسیدی ۲۹۰,۰۰۰
۱۷۰ اسیدی ۳۳۰,۰۰۰
۲۰۰ اسیدی ۳۸۰,۰۰۰
۵۰ اتمی ۱۲۵,۰۰۰
۵۵ اتمی ۱۳۵,۰۰۰
۶۰ اتمی ۱۴۵,۰۰۰
۶۶ اتمی ۱۶۰,۰۰۰
۷۴ اتمی ۱۷۰,۰۰۰
۹۰ اتمی ۲۰۰,۰۰۰

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۳۵ پوما ۱۵۵,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۴۵ پوما ۱۸۰,۰۰۰
۵۵ ۱۸۵,۰۰۰
۶۰ ۱۹۵,۰۰۰
۶۲ ۲۰۰,۰۰۰
۶۵ ۲۱۰,۰۰۰
۶۶ ۲۱۰,۰۰۰
۷۰ ۲۳۰,۰۰۰
۷۴ ۲۴۰,۰۰۰
۸۰ ۲۴۵,۰۰۰
۸۸ ۲۸۵,۰۰۰
۹۰ ۲۹۰,۰۰۰
۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۷۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰
۱۶۰ ۴۷۰,۰۰۰
۱۷۰ ۴۹۰,۰۰۰
۱۸۰ ۵۱۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۵۰,۰۰۰

جگوار – هانکوک – تایگر

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۵۵ ۱۷۵,۰۰۰
۶۰ ۱۸۵,۰۰۰
۶۲ ۲۰۰,۰۰۰
۶۶ ۲۰۰,۰۰۰
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰
۷۴ ۲۳۰,۰۰۰
۸۸ ۲۷۰,۰۰۰
۹۰ ۲۷۵,۰۰۰
۱۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۵۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰ ۴۷۰,۰۰۰
۱۸۰ ۴۹۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۳۰,۰۰۰

ارس

آمپر قیمت ( تومان )
۵۰ (L2) ۱۷۱,۰۰۰
۵۵ (L2) ۱۸۷,۰۰۰
۶۰ (پیکانی قطب برعکس) ۲۰۴,۰۰۰
۶۰ (ریویی ۶۰۶۸) ۲۰۴,۰۰۰
۶۲ (L2) ۲۱۰,۰۰۰
۶۶ (L3) ۲۲۳,۰۰۰
۷۰ (پیکانی قطب برعکس ۷۰۲۴) ۲۳۷,۰۰۰
۷۰ (قطب موافق ۷۰۲۹) ۲۳۷,۰۰۰
۷۴ (L3) ۲۵۰,۰۰۰
۸۸ (L4 کوتاه) ۲۹۵,۰۰۰
۱۰۰ (L4 کوتاه) ۳۳۵,۰۰۰

هایلوکس

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۰۵,۰۰۰
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰
۶۲ ۱۸۵,۰۰۰
۶۶ ۱۹۸,۰۰۰
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰
۷۵ ۲۲۵,۰۰۰
۸۸ ۲۶۵,۰۰۰
۹۰ ۲۷۰,۰۰۰
۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۶۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰
۱۷۰ ۵۱۰,۰۰۰
۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

اوراستارت – سولایت – لاجیکس

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ ۱۷۵,۰۰۰
۶۶ ۱۹۰,۰۰۰
۷۰ ۲۰۰,۰۰۰
۷۴ ۲۲۰,۰۰۰
۸۰ ۲۳۰,۰۰۰
۸۸ ۲۶۰,۰۰۰
۹۰ ۲۶۵,۰۰۰
۱۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۱۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۱۵۰ ۴۱۵,۰۰۰
۱۶۰ ۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰ ۴۵۰,۰۰۰
۱۸۰ ۴۷۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۱۰,۰۰۰

پرادو

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۵۵ ۱۷۰,۰۰۰
۶۰ ۱۹۰,۰۰۰
۶۲ ۱۹۵,۰۰۰
۶۶ ۲۰۵,۰۰۰
۷۰ ۲۲۰,۰۰۰
۷۵ ۲۳۰,۰۰۰
۸۸ ۲۷۵,۰۰۰
۹۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۷۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۷۰,۰۰۰
۱۶۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۶۳۰,۰۰۰

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
۵۰ سیلد ( اتمی ) ۱۵۵,۰۰۰
۵۵ سیلد ( اتمی ) ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ سیلد ( اتمی ) ۱۷۵,۰۰۰
۶۶ سیلد ( اتمی ) ۱۹۵,۰۰۰
۷۰ سیلد ( اتمی ) ۲۱۰,۰۰۰
۷۴ سیلد ( اتمی ) ۲۱۵,۰۰۰
۸۸ سیلد ( اتمی ) ۲۶۰,۰۰۰
۱۰۰ سیلد ( اتمی ) ۲۹۰,۰۰۰
۱۵۰ سیلد ( اتمی ) ۴۲۰,۰۰۰
۲۰۰ سیلد ( اتمی ) ۵۴۰,۰۰۰
۵۰ (اسیدی) ۱۵۰,۰۰۰
۵۵ (اسیدی) ۱۶۰,۰۰۰
۶۰ (اسیدی) ۱۷۰,۰۰۰
۶۶ (اسیدی) ۱۹۰,۰۰۰
۷۰ (اسیدی) ۲۰۰,۰۰۰
۷۴ (اسیدی) ۲۱۰,۰۰۰
۸۸ (اسیدی) ۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ (اسیدی) ۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ (اسیدی) ۳۱۰,۰۰۰
۱۵۰ (اسیدی) ۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰ (اسیدی) ۴۶۰,۰۰۰
۲۰۰ (اسیدی) ۵۰۰,۰۰۰

اطلس

آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ ۱۷۵,۰۰۰
۶۵ ۱۹۰,۰۰۰
۶۶ ۱۹۰,۰۰۰
۷۰ ۲۰۰,۰۰۰
۷۴ ۲۲۰,۰۰۰
۸۸ ۲۶۰,۰۰۰
۹۰ ۲۶۵,۰۰۰
۱۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۱۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۱۵۰ ۴۱۵,۰۰۰
۱۶۰ ۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰ ۴۵۰,۰۰۰
۱۸۰ ۴۷۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است